Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagens läkare: Bra att politiker vågar tala om hur de mår

Från 2017
Uppdaterad 06.05.2017 00:33.
Bild på riksdagens ansvariga företagsläkare Anita Pienimäki
Bild: Rikhard Husu / Yle

Det är bra att politiker i ledande ställning vågar tala om hur de mår, säger riksdagens ansvariga företagsläkare Anita Pienimäki. Enligt Pienimäki håller många beslutsfattare inne med sitt illamående i rädsla för att stämplas i offentligheten.

Under sina 18 år som företagsläkare i riksdagen har Anita Pienimäki märkt av den stora förändring som riksdagsarbetet genomgått.

Bland annat har kravet på att vara anträffbar ökat.

- Men vid företagshälsovården märker vi att människors kapacitet är begränsad, det här gäller både för enskilda individer och allmänt. Det måste finnas en balans mellan arbete, fritid och vila för att vi ska orka.

I en tidningsintervju nyligen berättade Jari Lindström (Sannf) om den press han upplevt i sitt arbete som arbets- och justitieminister. I intervjun skildrar Lindström en arbetsbörda som till slut blev på tok för stor, och som fick konsekvenser för hans hälsa.

Dessa frågor är vanligare än vad man kanske kunde tro.

Enligt Anita Pienimäki var det modigt av Lindström att berätta om sin situation. Hon hoppas att utspelet ska leda till en bredare diskussion om välmående på arbetsplatserna.

- Det typiska är att tröskeln för att träda fram personligen är hög för politiker. Jag tror att det här kan uppmuntra till diskussion på arbetsplatserna, dessa frågor är vanligare än vad man kanske kunde tro.

Bakgrund

  • I en intervju för Helsingin Sanomat (30.4) beskriver Jari Lindström (Sannf) den press han upplevt som minister. Enligt Lindström blev den kombinerade arbets- och justitieministersportföljen för mycket att handskas med.
  • Enligt Lindström har tiden inte räckt till för att leda två ministerier. Speciellt har det här gällt Justitieministeriet. Lindström beskriver situationen som ”obehaglig” och ”stressig”.
  • I intervjun säger Lindström att ministeruppdraget lett till att han blivit tvungen att göra avkall på den egna hälsan. ”Jag är så pass samvetsgrann att jag inte kan säga nej”, säger Lindström till HS.
  • I sin halvtidsöverläggning beslöt regeringen att utöka antalet ministrar från 14 till 17. Jari Lindström fortsätter som arbetsminister, medan Antti Häkkänen (Saml) tar över som justitieminister.

Blandade reaktioner

Enligt Pienimäki händer det att beslutsfattare drar sig för att berätta om stressrelaterade problem av rädsla för att stämplas i offentligheten.

- Men vi borde alltid komma ihåg människan, också då det handlar om politiker och ministrar. Jag efterlyser ett mer barmhärtigt förhållningssätt då vi bemöter varandra, det finns alltid en människa bakom. Min uppgift som företagsläkare är att se människan och stöda denne.

Vilka möjligheter har man att stöda?

- Vid riksdagen erbjuder vi hälsogranskningar i början av riksdagsperioden. Där försöker vi finna olika riskfaktorer och ingripa i ett tidigt skede. I samarbete med Arbetshälsoinstitutet försöker vi dessutom hitta modeller för förebyggande arbete och rehabilitering för riksdagsledamöterna och ministrarna.

Dagarna kan bli intensiva. Då behövs pauser för mat, vila och motion.

- En annan fråga är hur man lyckas upprätthålla sina gränser. Som minister tvingas man följa en strikt tidtabell, dagarna kan bli intensiva. Då behövs pauser för mat, vila och motion.

Vilket är då en ledande politikers ansvar för sin egen hälsa?

- Det är svårt att dra gränsen. Riksdagsledamöter upplever att de är i folkets tjänst, då är det lätt att jaget utplånas. Vår uppgift är att hjälpa våra klienter att sätta sina egna gränser.

Vilka signaler ska man vara uppmärksam på när det gäller stress och utbrändhet?

- Sömnproblem är vanliga. Jetlag är ett annat problem som drabbar personer som reser mycket i sitt arbete. Men det handlar också om klassiska symptom som trötthet, humörsvängningar och en känsla av att man inte får något till stånd.

- Det här är symptom som vi inom företagshälsovården måste reagera på och fundera på vad vi kan göra för att hjälpa. Viktigt är att man reserverar tillräckligt med tid för hjälpen. Åtgärderna måste också utgå från den enskilda individens behov.

Kritik och stress är en del av arbetet

Pienimäki betonar att hon inte är ute efter att släta över politikers förehavanden eller gardera beslutsfattare mot kritik.

En viss stress är en oundviklig del av arbetet, och kritik är något man måste kunna handskas med som riksdagsledamot. Men det är viktigt att också politiker i ledande ställning är människor, påminner hon.

- Jag oroar mig över tonen i den offentliga diskussionen. En utomstående kan inte veta hur situationen är för en annan människa som har det svårt. Man kunde fundera på hur man själv önskar bli behandlad, och behandla andra därefter.

Det är lätt att glömma bort att det finns en människa bakom, som tar illa vid sig.

Speciellt i sociala medier kan tonen mot politiker vara hetsig. Politiker som blir sjuklediga av en eller annan orsak kan utsättas för hård kritik och misstankar. Hur påverkar det här?

- Visst påverkar det. Överlag är jag oroad över tonen i de anonyma diskussionerna på sociala medier. Det är lätt att glömma bort att det finns en människa bakom, som tar illa vid sig.

- I värsta fall kan tonen i den offentliga diskussionen leda till att man håller inne med problem.

Hur mycket skiljer sig riksdagen från övriga arbetsplatser?

- Givetvis har riksdagen sina egna lagbundenheter. Dels handlar det om att man måste bli vald av folket, och dels om att man måste axla ett stort ansvar i arbetet. Pressen på riksdagsledamöterna är större än vad man kanske kunde tro.

- Att vara anträffbar dygnet runt är också en betydande belastningsfaktor. Det hektiska tempot avspeglar sig förstås på hela riksdagen som organisation, inte endast på riksdagsledamöterna.

Porträtt på ekonomichef Marika Häggman vid HU.

Experter behöver hjälp med sin tidsanvändning - många kroknar under arbetsbördan

Många experter känner kraftlöshet, trötthet och retlighet.

Diskussion om artikeln