Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

SFP tar grepp om ledarskapet i Lovisa

Från 2017
Uppdaterad 04.05.2017 23:13.
Lovisa fullmäktige håller sitt möte
Bildtext Lovisa fullmäktige samlas i Harjurinteen koulu.
Bild: Peik Henrichson/ Yle

Från och med den 14 juni svingar SFP ordförandeklubban i både fullmäktige och stadsstyrelsen i Lovisa.

De nya fullmäktigegrupperna i Lovisa, samt Kristdemokraterna och Vänsterförbundet har avtalat om fördelningen av platserna för nästa fullmäktigeperiod.

Förhandlingsresultatet är enhälligt och omfattar stadsfullmäktiges presidium, stadsstyrelsen och nämnderna.

Svenska folkpartiet tar hand om ordförandeposten i fullmäktige från och med den 14 juni. Första viceordförande kommer från Samlingspartiet, och andra viceordförande från SDP.

Väntat resultat

Också stadsstyrelsen leds av SFP som får fem av de nio platserna i stadsstyrelsen. SDP får två platser av vilka en är viceordförandeposten, medan Samlingspartiet får en plats som samtidigt är andra viceordförandeposten. Även Sannfinländarna får en plats i stadsstyrelsen.

Att Svenska folkpartiet får ordförandeposten både i fullmäktige och i stadsstyrelsen var väntat, eftersom SFP:s nya fullmäktigegrupp redan tidigare i april slog fast det som ett klart mål för fortsatta förhandlingar om platsfördelningen.

Även könsfördelningen enligt jämställdhetslagen har beaktats när fullmäktigegrupperna avtalat om stadsstyrelsen och nämnderna.

Jämställd fördelning

Jämställdhetslagen innehåller en kvotbestämmelse som gäller bland annat kommunstyrelserna, nämnderna och organen för samverkan mellan kommunerna. Enligt den ska organen ha minst 40 procent kvinnor och män.

Namnen på de personer som väljs har inte klarnat. De enskilda fullmäktigegrupperna informerar närmare om vilka personer som väljs efter att de fört sina interna förhandlingar om den saken.

Nämnplatserna i Lovisa fördelas enligt följande modell:

Kulturnämnden (Ordförande SFP, viceordförande De gröna)

SFP: 4 medlemmar
De gröna: 2 medlemmar
SDP: 1 medlem
Sannfinländarna: 1 medlem
Kristdemokraterna: 1 medlem

Landsbygdsnämnden (ordförande SFP, viceordförande Centern)

SFP: 4 medlemmar
SDP: 2 medlemmar
Centern: 2 medlemmar
De gröna: 1 medlem

Grundtrygghetsnämnden (ordförande SFP, viceordförande Vänsterförbundet)

SFP: 4 medlemmar
SDP: 2 medlemmar
Samlingspartiet: 1 medlem
Sannfinländarna: 1 medlem
Vänsterförbundet: 1 medlem

Byggnads- och miljönämnden (ordförande Samlingspartiet, viceordförande Centern)

SFP: 4 medlemmar
SDP: 2 medlemmar
Samlingspartiet: 1 medlem
Centern: 1 medlem
Vänsterförbundet: 1 medlem

Bildningsnämnden (ordförande SFP, viceordförande SDP)

SFP: 4 medlemmar
SDP: 2 medlemmar
Samlingspartiet: 1 medlem
Centern: 1 medlem
De gröna: 1 medlem

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion (ordförande SDP, viceordförande Centern)

SDP: 3 medlemmar
De gröna: 2 medlemmar
Samlingspartiet: 1 medlem
Sannfinländarna: 1 medlem
Centern: 1 medlem
Kristdemokraterna: 1 medlem

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion (ordförande SFP, viceordförande SDP)

Sfp: 7 medlem
Sdp: 1 medlem
Samlingspartiet: 1 medlem

Revisionsnämnden (ordförande SDP, viceordförande SFP)

SFP: 3 medlemmar
SDP: 2 medlemmar
Samlingspartiet: 1 medlem
Sannfinländarna: 1 medlem

Tekniska nämnden (ordförande SFP, viceordförande SDP)

SFP: 4 medlemmar
SDP: 2 medlemmar
Samlingspartiet: 1 medlem
Sannfinländarna: 1 medlem
Centern: 1 medlem

Fritidsnämnden (ordförande SDP, viceordförande SFP)

SFP: 4 medlemmar
SDP: 2 medlemmar
Samlingspartiet: 1 medlem
Sannfinländarna: 1 medlem
Centern: 1 medlem