Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Regeringens sammanträde väckte både glädje och förvåning på Konstfabriken

Från 2017
Uppdaterad 04.05.2017 20:24.
Kaisa Kepsu fick se hur regeringen sammanträder.
Bildtext Kaisa Kepsu fick se hur landets regering sammanträder inför öppen ridå på Konstfabriken.
Bild: Peik Henrichson/ Yle

En lyckad lantdag, tyckte deltagarna på Konstfabriken, men regeringens sätt att sammanträda i Borgå var både enformigt och strikt.

Skolelevernas frågor till ministrarna gjorde ändå sammanträdet lite mer åskådligt och medryckande.

Så kunde man kort sammanfatta många besökares uppfattning om evenemanget Framtidens lantdag på Konstfabriken i Borgå.

På Konstfabriken samlades medborgare, beslutsfattare och sakkunniga till Borgå, för att som fortsättning på Finlands hundraåriga demokrati under självständighetstiden söka nya sätt att förverkliga demokratin och höra medborgarna.

Framtidens lantdag håller en kort kaffepaus på Konstfabriken i Borgå.
Bildtext Framtidens lantdag håller en kort kaffepaus på Konstfabriken i Borgå.
Bild: Peik Henrichson/ Yle

Kaija Kepsu har trivts bra på Framtidens lantdag.

─ Ungdomarnas frågor till ministrarna gjorde lyckligtvis regeringens sammanträde lite mer avslappnat, säger Kaisa Kepsu som ändå uppskattade programmet som helhet.

Elitens projekt

Mest uppskattade Kaisa Kepsu australiensaren Jeremy Heimans tankar om spänningen mellan ny och gammal makt, och möjligheten att skapa nya möjligheter att påverka på gräsrotsnivån.

─ Men samtidigt slog det mig att sådana här nya sätt att påverka ändå alltid på något sätt framstår som elitens projekt, så det ska bli intressant att se vad som växer fram, säger Kepsu.

Markus Wartiovaara och Mika Peltola vill att barnens ska få rösträtt.
Bildtext Markus Wartiovaara och Mika Peltola vill att barnen ska få rösträtt.
Bild: Peik Henrichson/ Yle

Mika Peltola reagerade också på regeringens strama mötesrutiner.

─ Rätt små frågor avhandlades utan dialog och utan diskussion, men kanske det är så här det går till när regeringen sammanträder, säger Peltola.

Artificiell intelligens och demokrati

Av det övriga programmet fascinerades Mika Peltola mest av visionerna om att utnyttja datorer och artificiell intelligens för att fördjupa demokratin.

─ Tänk att eventuellt samla ihop cirka en miljon människor för att samtidigt diskutera en konkret samhällsfråga, säger Peltola.

Peltolas kollega Markus Wartiovaara tycker också att evenemanget var fint, och har svårt att föreställa sig något annat land där man på det här öppna och småskaliga sättet diskuterar hur demokratin kunde fördjupas.

─ Här såg man ju också hur regeringen har förbundit sig till öppenhet, även om själva regeringssammanträdet kanske var en aning teatraliskt, säger Wartiovaara.

Statsminister Juha Sipilä framförde i ett skede sin oro över ungas bristande delaktighet. En lösning på det här kunde vara att ge 16-åringar rösträtt, sade Sipilä.

Markus Wartiovaara stöder idén, och skulle i själva verket vara villig att gå ännu längre.

─ Själv arbetar jag för att alla barn fram till femton års ålder skulle ges representativ rösträtt via sina föräldrar, säger Wartiovaara.

Rösträtt till alla barn

Både Mika Peltola och Markus Wartiovaara är aktiva inom en organisation som heter Children´s Voice Association.

─ Finland var i tiderna föregångare med att ge kvinnorna rösträtt. Nu är det dags för vårt land att ta följande moraliska steg, och ge även barnen rösträtt genom sina föräldrar, säger Wartiovaara.

Enligt Markus Wartiovaara kunde man tänka sig en modell där fadern och modern får en halv röst var, och därmed delar barnets rösträtt fram till att barnet fyllt sexton och själv får börja rösta.

Anne Sokka-Tuomala imponerades av programmet på Framtidens lantdag.
Bildtext Anne Sokka-Tuomala imponerades av programmet på Framtidens lantdag.
Bild: Peik Henrichson/ Yle

Anne Sokka-Tuomala tyckte regeringssammanträdet var intressant, men samtidigt var det lite förbryllande att se regeringen sammanträda under så enformiga rutiner.
Sokka-Tuomala anar att regeringen avsiktligt valt att behandla mest lätta och positiva ärenden i Borgå.

─ Den första delen av regeringssammanträdet var så rutinmässig att allt bara klubbades raskt igenom med orden godkänns, godkänns, godkänns, säger Sokka-Tuomala. Men då skoleleverna från Linnanjoen koulu i Borgå fick ställa frågor till ministrarna blev det lite mer konkret.

Anne Sokka-Tuomala ska också besöka Konstfabriken på fredagen då Framtidens lantdag fortsätter med ett evenemang som heter Demokratiahack. Där hoppas hon få idéer som hon själv kan ha nytta av i sitt eget samhällsengagemang.

Diskussion om artikeln