Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgånämnd fattade olagligt beslut - nu tar stadsdirektören fallet till domstol

Från 2017
Tömning av skräp ur vattenbrunn
Bildtext Som det nu är sköts tämningen av slambrunnar av privata aktörer. Enligt avfallslagen är det kommunerna som borde sköta tömningen av privata hushålls slambrunnar.
Bild: Yle/Anette Forsström-Fellman

En gång tidigare har ärendet om hur slamtransporterna ska skötas i östra Nyland behandlats i Helsingfors förvaltningsdomstol. Nu är det dags för rond två.

Det var i mars som Borgå regionala avfallsnämnd röstade om hur privata fastigheters slamtransporter ska skötas i framtiden.

Nämnden röstade för att det nuvarande systemet skulle fortgå, det vill säga att hushållen själva väljer slamtransportföretag.

Det är ett beslut som inte uppfyller det som stipuleras i avfallslagen. Därför kommer nu stadsdirektören i Borgå, Jukka-Pekka Ujula, att överklaga nämndens beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Andra gången gillt

Det är inte första gången ärendet behandlas i Helsingfors förvaltningsdomstol. För exakt tre år sedan upphävde domstolen avfallsnämndens beslut från juni 2013 - ett likadant beslut som det man tagit nu.

Följden blev att ärendet återremitterades till ny beredning, men man beslöt att skjuta upp beslutet till dess att Högsta förvaltningsdomstolen fattat beslut om vad som ska gälla beträffande slamtransportsystemen.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att kommunalt anordnad avfallstransport borde tillämpas i de fall som hade överklagats.

Borgå måste följa lagen

Trots dessa beslut har alltså Borgå regionala avfallsnämnd igen röstat för att hushållen själva ska kunna välja slamtransportföretag.

Nu är ärendet med andra ord på väg till behandling i Helsingfors förvaltningsdomstol för andra gången.

Matti Nuutti (SDP) - stadsstyrelseordförande i Borgå samt styrelseordförande i det regionala avfallsbolaget Östra Nylands avfallsservice - säger att det inte fanns något annat alternativ än att överklaga nämndens beslut.

- Jag diskuterade saken med stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och vi kan inte godta att Borgå stad skulle fatta beslut som går emot lagen. Stadsstyrelsen gav fullmakt åt stadsdirektören att besvära sig över nämndens beslut, säger Nuutti.

Varför gick då nämnden emot lag och ordning för andra gången i den här frågan?

- Om jag är rätt informerad, så har regionala företag i avfallstransportbranschen aktivt lobbat för att det nuvarande systemet med att hushållen själva får välja slamtransportföretag ska förbli i kraft, säger Nuutti.

En tredje runda

Matti Nuutti säger att det i och för sig hade varit möjligt att fortsätta med slamtransportsystemet enligt nuvarande modell, men det hade krävt undantagslov av ministeriet.

- Nu får vi lov att vänta på utslag av Helsingfors förvaltningsdomstol. Min tippning är att Borgå regionala avfallsnämnd får lov att behandla frågan en tredje gång, säger Nuutti.

Borgå regionala avfallsnämnd fungerar som en gemensam avfallshanteringsmyndighet för Borgå, Lovisa, Sibbo, Askola, och Borgnäs.

Diskussion om artikeln