Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Få förändringar för kirurgin vid Vasa centralsjukhus

Från 2017
Uppdaterad 08.05.2017 10:46.
Göran Honga, Vasa sjukvårdsdistrikts direktör.
Bildtext Sjukvårdsdistriktets direktör, Göran Honga.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vasa centralsjukhus kommer lindrigt undan när landets kirurgi ska centraliseras, enligt ett utkast som Social- och hälsovårdsministeriet har kommit med. Malmska sjukhuset i Jakobstad påverkas desto mer.

Ministeriets förslag följer utredningsmännens förslag visar en snabb analys av sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och utredningsmännens förslag var också positivt för Vasas del.

Vad händer med specialiteterna i Vasa

Den enda tolkningsbara paragrafen är enligt Göran Honga paragraf 6 i utkastet till förordning, och gäller operationer som koncentreras till universitetssjukhus eller sjukhus av motsvarande kaliber. I den paragrafen nämns ordet "krävande" men samtidigt handlar det i texten om operationer som i hela landet på årsnivå understiger 200 stycken.

- Det här torde inte medföra några förändringar för Vasas del, säger Honga.

Remissbehandling följer

Utkastet till förordning kommer ut på remissbehandling men enligt sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga är det omöjligt att säga vad behandlingen leder till. Riksdagen behandlar inte den här frågan utan den avgörs i regeringen som en förordning.

- I slutändan är det här ren och skär regionalpolitik och ekonomi, det har ingenting med medicin att göra, säger Göran Honga.

Chefsöverläkare: Tur för oss att man följde utredningsmännens förslag till största delen

Chefsöverläkare Auvo Rauhala från Vasa centralsjukhus har tagit del av utkastet om kirurgitjänsterna och hur de skall ordnas.
På plats i Helsingfors fanns också de övriga chefsöverläkarna i landet.

- Tur för oss att man följde utredningsmännens förslag till största delen, det förslaget var också till största delen positivt för oss, det mesta blir kvar i Vasa men en del ändringar kommer, säger Rauhala.

Ryggkirurgin kommer att bli offer för en del förändringar i Vasa. Den verksamheten kommer att lokaliseras till universitetssjukhus eftersom det krävs en volym på cirka 150 operationer per år. Kirurgen ifråga är också annars på väg till Tammerfors enligt Rauhala.

En annan förändring som kommer om ett år är att barnpsykiatrisk dygnetrunt verksamhet försvinner från Vasa till universitetssjukhus. I Vasas fall handlar det om sex platser.

- Dagverksamheten blir ändå kvar, säger Auvo Rauhala.

Malmska sjukhuset i Jakobstad får mera problem

Den här ändringen har ingen större betydelse för centralsjukhusets del i Vasa men desto större för Malmska sjukhuset del i Jakobstad.

Anestesikrävande dagkirurgioperationer kommer att försvinna från Jakobstad på grund av för små volymer enligt från Auvo Rauhala. I Jakobstad finns det förhoppningar att man kunde locka privata aktörer att hyra in sig i utrymmena eftersom den offentliga sektorns volymkrav inte gällt privata bolag.

Nu försvinner den här möjligheten enligt uppgift från chefsöverläkare Auvo Rauhala vid Vasa centralsjukhus och frågan om vad som kommer att ske vid Malmska sjukhuset kommer ytterligare att tillspetsas.

- Jag kan inte säga så mycket i det här skedet och jag hoppas på mera information nästa vecka, säger chefläkaren Pia-Maria Sjöström vid Malmska sjukhuset i Jakobstad.

- Vi har planerat för dagkirurgi i samma omfattning som hittills och kanske växa lite grann, det som skulle påverka oss påverkar nog i så fall privata aktörer väldigt mycket i hela landet.

Missnöje i Seinäjoki

I Seinäjoki vill sjukhusledningen att Vasa måste förhandla när centraliseringsförordningen kom men Auvo Rauhala har delvis en annan åsikt om turordningen.

- Det är klart att vi skall diskutera men i första hand med Åbo universitetssjukhus men också med Seinäjoki om till exempel neurologisk jour.

- Alla andra utom regeringen förstår att det här beslutet om fulljour är lite löjligt.

- Inte är de nöjda i Seinäjoki heller om de har mera förluster än nytta av jourförordningen

Offentliga och privata operationer jämställs

Den stora förändringen i lagarna är att offentlig och privat operationsverksamhet jämställs, oberoende av om finansieringen är privat eller offentlig. Den här frågan stärker den offentliga sjukvården i jämförelse med hur läget sett ut tidigare.

Nu kommer samma regler att gälla för den privata sektorn som för den offentliga när det gäller volym- och kvalitetskrav på verksamheten. Hittils har kraven bara gällt den offentliga sjukvården.

Uppdaterad 14:34 med kommentarer av Auvo Rauhala, och ett stycke om Malmska sjukhuset i Jakobstad
Uppdaterad 16:09 med ett stycke om Seinäjoki
Uppdaterad med en kommentar av chefläkare Pia-Maria Sjöström vid Malmska sjukhuset kl. 16:25

Diskussion om artikeln