Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Gemensamma mål viktiga även utan Åboavtal

Från 2017
Bild från Åbo stadsfullmäktige.
Bildtext I Åbo förhandlar man som bäst om vem som ska sitta i bland annat stadsstyrelsen.
Bild: Yle/Andy Ödman

Det blir inget traditionellt Åboavtal mellan de politiska partierna i staden. Trots det efterlyser SFP redan nu någon form av gemensam målbild mellan partierna om vad man vill uppnå under den kommande fullmäktigeperioden.

Som bäst förhandlar de förtroendevalda i Åbo om styrelse- och nämndposter inom staden. Det här gör man på traditionellt sätt likt de flesta andra kommuner i landet. Nytt för Åbo är att man inte som bäst lägger ihop ett så kallat Åboavtal i vilket de deltagande partierna på förhand kommer överens om gemensamma riktlinjer och ståndpunkter.

Åboavtalet har förekommit de tre senaste fullmäktigeperioderna och i det nuvarande avtalet deltar Samlingspartiet, Socialdemokraterna, De Gröna, Centern och Svenska folkpartiet, SFP.

Öppenhet och stabilitet

SFP:s Ida Schauman efterlyser någon form av målbild mellan partierna trots att Åboavtalet inte verkar bli av. Med målbild syftar Schauman på att de politiska grupperingarna på förhand ska ha en vision om vad man gemensamt vill uppnå under fullmäktigeperioden. Att det ska finnas en viss stabilitet inom de politiska riktlinjerna.

Schauman, som är nyinvald i stadsfullmäktige, hoppas också på att Åbos nya fullmäktige ska visa en öppenhet inom beslutsfattandet och putsa bort det lite skamfilade rykte som hon uppfattar att Åbopolitiken har idag. Ett rykte att det inte finns tillräcklig insyn i det politiska beslutsfattandet.

På söndag fortsätter fullmäktigegrupperna förhandla om stadens politiska poster. För SFP är det viktigt att få behålla sin stadsstyrelseplats, men Schauman vill inte i det här skedet kommentera de pågående förhandlingarna.

Förhandlingarna ska vara klara i tid före den 12 juni då nya fullmäktige inleder sitt arbete.

Diskussion om artikeln