Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Trängselavgifter på tapeten – politiker i Helsingfors oeniga om att behandla frågan

Från 2017
Bilkö sedd inifrån bil.
Bildtext Trängselavgifter skulle enligt experter leda till smidigare trafik och renare luft.
Bild: Yle/ Karin Filén

En ny fullmäktigeperiod inleds i juni och nämnderna har endast några veckor kvar av sin mandatperiod. Ändå ska miljönämnden i Helsingfors behandla en så stor fråga som trängselavgifter på sitt möte på tisdag. En del nämndmedlemmar är förbluffade.

Enligt beslutsförslaget ska nämnden föreslå att lagen ändras så att det blir möjligt att uppbära trängselavgifter i huvudstadsregionen. Samtidigt skulle lagen möjliggöra att pengarna används till att utveckla trafiken på ifrågavarande område.

När Yle Huvudstadsregionen ringer till nämndmedlemmar för att ta reda på deras åsikter om trängselavgifter visar det sig att en del är överraskade över att ärendet överhuvudtaget är med på föredragningslistan.

- En ny fullmäktigeperiod ska inledas och miljönämnden i sin nuvarande form sitter kvar till slutet av maj. Att i det här skedet ta upp trängselavgifter är sällsynt och suspekt, säger Samlingspartiets Joona Haavisto, som sitter i miljönämnden.

- Jag vet inte hur ärendet har kommit på vår föredragningslista. Själv läste jag om det i Helsingin Sanomat, säger Haavisto.

Att i det här skedet ta upp trängselavgifter är sällsynt och suspekt.

Joona Haavisto, Saml, medlem i miljönämnden i Helsingfors
Landsvägstrafik i HUvudstadsregionen.
Bildtext Medlemmarna i miljönämnden i Helsingfors flaggar för trängselavgifter. Många tycker ändå att det är fel tid att ta upp frågan, eftersom mandatperioden avslutas i maj.
Bild: Yle, Tuomo Björk

Ordförande: Fel tidpunkt

Ordförande för miljönämnden, Socialdemokraternas Matti Niemi, säger att substansen i motionen är bra, men tidpunkten är fel. Han tror att miljönämnden kommer att bordlägga ärendet på tisdag.

- Jag tycker att vi ska vänta på att nästa fullmäktige och de nya nämnderna inleder sitt arbete. I praktiken skulle det betyda att ärendet skjuts fram till hösten, säger Niemi.

Själva trängselavgiften ser ut att få grönt ljus över partigränserna. Enligt ordföranden Matti Niemi är trängselavgifter ett effektivt sätt att motverka till exempel luftföroreningar. Också Samlingspartiets Joona Haavisto är av samma åsikt.

- Förslaget i sig har många goda sidor och riktningen är rätt. Framför allt om vi tänker på stadsbulevarder så kunde trängselavgifter passa väl ihop med dem. Tanken är att för en liten peng få en smidigare trafik och dessutom renare luft, säger Haavisto.

De gröna: Hoppas saken går vidare redan nu

De grönas Leo Stranius, som är vice ordförande i miljönämnden, hör till dem som trots tidpunkten hoppas att den sittande miljönämnden ännu hinner fatta ett beslut om trängselavgifter.

- Miljönämnden har i fjol godkänt stadens luftvårdsplan och i enlighet med den ska nämnden befrämja trängselavgifter, säger Leo Stranius.

- Själv tror och hoppas jag på att motionen behandlas och går vidare från nämnden, säger Stranius.

Fullmäktigeledamot i Helsingfors, Leo Stranius i Kisahalli
Bildtext De grönas Leo Stranius är vice ordförande i miljönämnden i Helsingfors. Stranius hoppas att den sittande nämnden fattar beslut om trängselavgifter.
Bild: Yle/Julie Ebbe

Stranius skriver inte under flera andra medlemmars kritik om att tidpunkten för att diskutera trängselavgifter är dålig.

- Den här motionen går ut på att verkställa den sittande nämndens önskemål, säger Stranius.

Själv tror och hoppas jag på att motionen behandlas och går vidare.

Leo Stranius, De gröna, vice ordförande i miljönämnden i Helsingfors

"Trängselavgifter inte i bruk på flera år - kanske 2020"

I fall miljönämnden godkänner motionen om trängselavgifter går frågan vidare till trafikministeriet och finansministeriet. Bilister behöver knappast tänka på trängselavgifter ännu på flera år.

- Vi håller på att rikta en motion till staten för att få till stånd en lagändring. Efter det ska staden förstås ännu fundera på praktiska lösningar, säger De grönas Leo Stranius.

- Om vi är optimistiska kunde vi tänka oss att en ny lag träder i kraft till exempel 2019. Efter det skulle staden bereda ärendet, vilket kunde innebära att vi har trängselavgifterna i bruk år 2020. I varje fall handlar det lätt om flera år, säger Stranius.