Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler kommunala beslutsfattare ska uppge sina bindningar

Från 2017
Kommunvapen
Bild: Yle

Några aktier i ett företag som verkar i hemkommunen, ett stort skogsskifte eller flera fastigheter som köpts i investeringssyfte på kommunens paradplatser. Invånare ska snart få mer detaljerad information om hurudan egendom kommunens centrala beslutsfattare har i hemkommunen.

Bland annat ska ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige, medlemmar i kommunstyrelsen och kommundirektörer i fortsättningen anmäla sådana bindningar som kan inverka på förtroende- eller tjänsteuppdraget.

- Anmälningsplikten berör främst egendom som man har i den egna kommunen. I vissa fall kan den också beröra investeringar i grannkommuner eller andra samarbetskommuner eller annan egendom om dessa kan inverka på hur man sköter sitt uppdrag, säger juristen Ida Sulin vid Kommunförbundet.

Anmälningsplikten berör främst egendom som man har i den egna kommunen.

Ida Sulin

Man måste även anmäla om man har lednings- eller förtroendeuppdrag i företag och andra organisationer, eller förmögenhet om den är kopplad till aktivitet i näringslivet eller till investeringar.

- Vi måste tolka från fall till fall vad som ska anmälas, säger Sulin.

Den nya bestämmelsen i kommunallagen tillämpas från och med början av juni då alla nya kommun- och stadsfullmäktige inleder sitt arbete.

Målet är att främja transparens och öppenhet i beslutsfattandet.

Modell från riksdagsledamöter och ministrar

I många kommuner har fullmäktigeledamöterna redan frivilligt uppgett sina bindningar. Den grupp som berörs beskriver Sulin som bred snarare än snäv, trots att anmälningsplikten inte berör alla fullmäktigeledamöter.

En del tjänsteinnehavare måste också anmäla sina bindningar. Personer som funderar på att söka jobb hos kommunen måste nu också ta detta i beaktande, säger Sulin.

För två år sedan beslutades att riksdagsledamöterna ska ha motsvarande anmälningsplikt.

Europarådets organ mot korruption, Greco, har tidigare pressat Finland att skapa etiska regler om bindningar och gåvor för riksdagsledamöterna. Ministrarna har uppgett sina bindningar sedan år 1995.

Reglerna om jäv som gäller kommunernas förtroendepersoner och anställda ändras inte i och med den nya bestämmelsen.

Bindningar ska uppges på kommunens webbplats

Text: FNB

Diskussion om artikeln