Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnyland får flera nya naturskyddsområden

Från 2017
Uppdaterad 08.05.2017 14:32.
Söderskär fyr, Borgå+
Bildtext Skärgårdsnaturen vid Söderskär och Långören i Borgå ska fridlysas enligt planerna.
Bild: YLE/Johnny Holmberg

Nya naturskyddsområden grundas på olika håll i Nyland. För Östnylands del gäller det bland annat Hopom träsk i Liljendal samt Söderskär och Långören i Borgå.

De områden som ska fridlysas är ägda av staten och har redan tidigare vikts åt naturskydd. Det handlar om totalt 98 områden runt om i Nyland.

Nya naturskyddsområden grundas i så gott som hela Östnyland. Bland de planerade naturskyddsområdena finns bland annat lundar, gamla skogar, myrområden samt havs- och skärgårdsnatur.

Bland annat ska myrområdena i Box i Sibbo, skärgården runt Söderskär och Långören i Borgå samt Pernå skärgård och Hopom träsk i Lovisa fridlysas. Nya naturskyddsområden grundas även i Lappträsk och Mörskom.

På Forststyrelsens webbplats finns en karta över alla de nya naturskyddsområdena (på finska).

De nya naturskyddsområdena planeras som bäst i samråd med bland annat lokala aktörer.

Diskussion om artikeln