Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Historien om mors dag

Från 2017
Uppdaterad 12.05.2017 15:35.
Historien om mors dag på 90 sekunder - Spela upp på Arenan

På mors dag uppvaktas mammor med frukost, gott kaffe, blommor och presenter. Men hur började man fira mors dag och hur kom traditionen till Finland?

Det moderna morsdagsfirandet anses ha rötterna i USA och i England. Men redan i antikens Grekland firade man modersgudinnan Rhea med en vårfest. I grekiska mytologin är Rhea mor till Zeus och flera andra olympiska gudar.

Romarna införde kulten av den "Stora modern" gudinnan Kybele år 204 f.Kr. Modergudinnan firades extatiskt i naturen med högljudd musik och dans. Kybeleprästerna kunde vid extasens höjdpunkt frivilligt kastrera sig själva för att komma närmare gudinnan. Förebilden var en myt om Kybeles unga partner Attis som var otrogen mot gudinnan och kastrerade sig som en självbestraffning.

En del forskare anser att den katolska kyrkans Mariakult, det vill säga dyrkan av Jesu moder, kan vara en ersättning för antikens moderskult. I många kulturer är kärleken till modern ett viktigt begrepp.

Staty på modersgudinnan Kybele
Bildtext Staty på modersgudinnan Kybele.
Bild: Fotograf:Marshall Astor

Mothering Sunday

Firandet av mors dag har gamla anor i folktraditionen. Redan i början på 1600-talets England firades Mothering Sunday. Då brukade barn som inte längre bodde hemma besöka sina föräldrar. Detta kallades “go-a-mothering”.

Ursprungligen handlade ”go-a-mothering” om att man på midfastosöndagen, det vill säga fjärde söndagen i fastan, besökte sin ”moderkyrka”, alltså kyrkan där man blivit döpt. På vägen till kyrkan plockades vilda blommor till mödrar. Traditionen att ge blommor till mammor kommer alltså från England.

Så småningom utvecklades traditionen från ett kyrkligt firande till ett mer världsligt firande koncentrerat kring modern i familjen. Mothering Sunday var en av de få dagarna om året som hela familjen kunde samlas. Då fick tjänstefolk ledigt för att åka hem och besöka sina föräldrar.

I de äldsta tryckta engelska uppgifterna om firandet av Mothering Day talas inte enbart om modern utan om båda föräldrarna som föremål för uppvaktningen. Men genom benämningen Mothering Day har moderns roll på ett naturligt sätt blivit större och mammorna har ensamma fått ta emot gåvorna som tidigare tillkom båda föräldrarna.

Flicka med blommor i handen.
Bildtext Traditionen att ge blommor till mammor kommer från England
Bild: Flickr Commons/downing.amanda

Anna Jarvis skapar mors dag

Den amerikanska lärarinnan Anna Jarvis anses vara den som skapade mors dag. Hennes mamma Ann Reeves Jarvis hade varit aktiv fredsaktivist och organiserat kvinnor som vårdade skadade soldater under amerikanska inbördeskriget. Dessa sällskap kallades ”Mother´s Day Work Clubs” och de fortsatte att uppmärksamma hälsofrågor efter inbördeskriget.

Efter sin moders död år 1905 ville Anna Jarvis skapa en nationell helgdag för att hedra kvinnor som gjorde uppoffringar för sina familjer. Jarvis tyckte att allt för många helgdagar var dedikerade till män och att kvinnor inte fick tillräckligt erkännande för sina prestationer.

Några år efter sin moders död övertalade Anna Jarvis sin församlingspräst att hålla en gudstjänst med predikan över det fjärde budet och moderskärleken. Själv prydde hon kyrkan med vita nejlikor och efter gudstjänsten delade hon ut en vit nejlika till varje kyrkobesökare. Detta anses vara den första morsdagsgudstjänsten i världen.

Anna Jarvis var en energisk kämpe för sin idé om mors dag och 1914 fick hon uppleva triumfen att president Woodrow Wilson gjorde andra söndagen i maj, Jarvis mammas dödsdag, till officiell helgdag i USA.

Affärsmännen luktade pengar när de insåg vilka möjligheter att tjäna pengar det fanns bakom denna dag. De satt igång en våldsam reklamkampanj om lämpliga gåvor till mors dag och lyckades lätt väcka köplusten hos människor.

Morsdagskort, bakverk, blommor, smycken, parfymer och lyxvaror sålde som smör. Också restaurangerna var fullbokade. Anna Jarvis blev förskräckt över kommersialiseringen av hennes fridsamt tänkta dag och gjorde allt för att stoppa utvecklingen. Men lavinen gick inte att stoppa.

Anna Jarvis som anses ha skapat mors dag.
Bildtext Anna Jarvis anses vara den som skapade mors dag
Bild: Getty Images/Bettmann/Contributor

Traditionen kommer till Finland

Folkskolläraren Vilho Reima bekantade sig med traditionen att fira mors dag på sin resa till Amerika år 1910. Han skrev om mors dag i tidningar och försökte introducera seden år 1912 och 1913, men idén fick inte stöd. 1918 gjorde Vilho Reima ett nytt försök och skrev en text för mors dag i Föräldraförbundets tidning "Koti-lehti".

I texten hyllade han den vackra idén om att fira mors dag. Vilho Reima uppmanade folk att ordna morsdagsfester till alla mödrar som drabbats av inbördeskriget. Han skriver bland annat på följande vis: "Också fiendens mor har en moders hjärta. Också de älskar sina söner. Också de behöver tröst i sorgen, stöd och hopp i livet."

Samma år firades den första morsdagsfesten på folkskolan i Alavieska. Eventuellt ordnades också andra morsdagsfester 1918, men enligt flera källor är festen i Alavieska den 7 juli 1918 Finlands första morsdagsfest.

Den första morsdagsfesten firades med tal, musik, sång och poesi. Det bjöds också på te, men gästerna ombads att ta med sig eget socker. Festen blev förebild för kommande morsdagsfester som ofta firades i folkskolornas dekorerade festsalar. I Finland arbetade Mannerheims barnskyddsförbund för att sprida traditionen till glesbygden.

Riksdagsmannen Vilho Reima tillsammans med sin familj.
Bildtext Riksdagsmannen Vilho Reima tillsammans med sin familj.
Bild: Museovirasto - Musketti, CC BY 4.0

Officiella hyllningar

Under fortsättningskriget, den 10 maj 1942, beviljade marskalk C.G. Mannerheim utmärkelsen Frihetskorset till alla Finlands mammor. I många av landets kyrkor finns kopior på denna dagorder fortfarande inramad.

Befolkningsförbundet som grundades 1941 ordnade årligen en riksomfattande morsdagsfest. Från och med 1946 delar presidenten ut förtjänsttecknet Finlands vita ros på denna fest.

I början var det flerbarnsmammor och krigsänkor som fick förtjänsttecken som tack för att de trots svårigheter uppfostrat sina barn väl. Med åren har kriterierna ändrats och nuförtiden ligger tyngdpunkten på allmänna moderliga insatser, alltså även arbete med barn som inte är ens biologiska eller barn som man inte bor i samma hushåll med.

Finlands Vita Ros orden delas ut till mammor på mors dag.
Bildtext Finlands Vita Ros orden delas ut till mammor på mors dag.
Bild: Ordenskansliet

Kontroversiell festdag

Mors dag är på flera sätt en kontroversiell festdag. Troligen har ingen annan festdag mött så mycket kritik och motstånd som mors dag. Dagens grundare Anna Jarvis ville avskaffa firandet efter att mors dag blivit ett kommersiellt jippo.

Efter att mors dag blivit en kommersiell succé tvekade affärsmännen inte med att införa fars dag. Man försökte också införa brors, systers och hundens dag, men dessa blev inte värst långlivade.

På 1970-talet gick filmstjärnan Shirley MacLaine i spetsen för sällskapet “Emergency Committee to Boycott Mother´s Day". Samtidigt ordnade “Rödstrumporna” anti-morsdagsdemonstrationer i Köpenhamn. De ansåg att firandet handlade om en reaktionär könsrollsuppdelning. Somliga anser att firandet av mors dag är psykologiskt och socialt olämpligt, med tanke på olika familjekonstellationer.

Barn uppvaktar sin mor på mors dag.
Bildtext Barn uppvaktar sin mor på mors dag.
Bild: Fotograf:Kalle Kultala

Tidpunkten varierar från land till land

I Finland firades de första morsdagarna den tredje söndagen i maj, men sedan 1927 har man firat en vecka tidigare. Den tidpunkten passade bättre för alla lärare. I Finland blev mors dag en officiell flaggdag 1947.

Mors dag firas på olika datum i olika delar av världen. I Sverige firar man sista söndagen i maj, men i alla länder uppmärksammas mammor inte på våren. I Norge firas mors dag andra söndagen i februari och i Indonesien 22 december.

En liten bukett med vitsippor.
Bildtext en bukett vitsippor till mor
Bild: Fotograf:Laura Mainiemi/Yle

Presenter, blommor och kort

På mors dag hissas flaggan mot en blå vårhimmel och mammor uppvaktas med presenter, blommor och kort. Mammor vaknar till sång och vissa kanske njuter av frukost på sängen.

Många barn plockar vitsippor till sina mammor. Gladast blir mammorna troligen av att få ett morsdagskort eller en överraskning som barnen själva gjort.

Mor lyfter barn i luften.
Bild: National Library of Australia/Flicker Commons

Källor: Karin Johansson: Till Mor: En liten historia om Mors dag (1974), Jan-Öjvind Svahn: Svenska traditioner (2007), Anu Seljavaara, Päivi Kärjä:Juhlat alkakoot (2005), Nationalencyklopedin,Kybele (hämtad 2017-05-10) Kirjastovirma.fi:Suomen ensimmäinen äitienpäivä Alavieskassa,Finland iFokus:Morsdagen

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln