Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Testamentshärva i Vanda svenska församling - Kyrkoherde: Medlen riskerar gå till annat än äldreomsorg

Från 2017
Uppdaterad 10.05.2017 06:41.
Helsinge kyrka Sankt Lars och kyrkoherde Martin Fagerudd.
Bildtext Kyrkoherde Martin Fagerudd anser att församlingsrådets beslut om öppen fullmakt för att utreda testamentsexekutorns agerande strider mot kyrkolagen.
Bild: Yle

Ett testamente på en halv miljon euro till Vanda svenska församling har förorsakat en härva inom församlingen. Det finns märkligheter i testamentet och bland annat ingår en fastighet som är uthyrd till år 2060 till den som har hand om arvet. Samtidigt kommer kyrkoherde Martin Fagerudd med anklagelser mot en grupp i församlingsrådet.

Personen som testamenterade sin egendom till församlingen avled i början av fjolåret. Han blev 93 år gammal. I sitt testamente uttryckte han som sin sista önskan att hela hans egendom ska tillfalla Vanda svenska församling och att tillgångarna ska användas för äldres rekreation.

Hans egendom bestod enligt bouppteckningen av bankdepositioner på 206 000 euro, en bostad i Vanda och en fastighet på Sarfsalö i Lovisa. Det sammanlagda värdet beräknas vara nästan en halv miljon euro.

Det finns ändå ett men. Fastigheten på Sarfsalö är uthyrd till och med den 30 juni 2060 till en hyra på 600 euro per år. Hyrestagaren är testamentsexekutorn som ska sköta boet och övervaka att bestämmelserna för testamentet följs.

Kyrkoherden besvärade sig till domstol

Församlingsrådet har under vintern och våren funderat på hur man ska gå vidare i ärendet och hur all egendom ska tillfalla församlingen i enlighet med testamentsgivarens vilja.

Ett juridiskt ombud har anlitats för att utreda vissa märkligheter i testamentet.

Under ett möte i februari beslöt församlingsrådet med rösterna 8-5 att ombudet som har anlitats i ärendet ska få en öppen fullmakt att föra förhandlingar med testamentsexekutorn å Vanda svenska församlings vägnar och att församlingsrådets testamentsgrupp ska stödja ombudet. Ingen tidsgräns sattes upp för att sluföra förhandlingarna.

Av de åtta som röstade för hör sju medlemmar till gruppen Vi i Vanda, som tidigare har haft konflikter med kyrkoherden.

Nu har kyrkoherde Martin Fagerudd, ordförande i församlingsrådet, och Jan-Erik Eklöf, medlem i församlingsrådet, besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol och de vill att domstolen upphäver beslutet eftersom de anser att det strider mot kyrkolagen.

- Församlingsrådet ska enligt kyrkolagen besluta om sin egendom och sina pengar. Beslutanderätten kan inte överföras till en liten grupp som man saknar insyn i. Gruppen Vi i Vandas förslag om öppen fullmakt till ombudet gör att testamentsmedlen kan användas hur som helst. Det kan inte accepteras och därför har jag gjort kyrkobesväret, säger kyrkoherde Martin Fagerudd.

Gruppen Vi i Vandas förslag om öppen fullmakt till ombudet gör att testamentsmedlen kan användas hur som helst. Det kan inte accepteras och därför har jag gjort kyrkobesväret.

Martin Fagerudd, kyrkoherde

- Att medlena kan användas hur som helst är oerhört när man tänker på vad som har skett på andra håll med stiftelsemedel, tillägger han.

Kyrkoherde: Oroväckande om förtroendevalda börjar förfölja anställda

Fagerudd ser en risk med att testamentsgruppen där det bland annat sitter medlemmar från gruppen Vi i Vanda börjar utreda de anställdas agerande i testamentsärendet.

- Sådana var tongångarna på ett möte och jag anser att det är oroväckande om förtroendevalda börjar förfölja anställda, säger Fagerudd.

Juridiska ombudet, som har anlitats av församlingen, pekar ändå på märkligheter när testamentet gjordes upp. Borde dessa inte utredas?

- Det finns frågor, men jag tar inte ställning till det.

Men det juridiska ombudet tycker att vissa frågor inom dödsboet borde utredas. Det är alltså inte gruppen Vi i Vanda som vill utreda utan ombudet.

- Det är klart att advokaten tycker det eftersom det är i advokatbyråns intresse att göra det. Mera kan jag inte säga om den saken.

Men tycker du själv att man borde utreda hur det kan finnas ett hyresavtal som går till 2060 och under vilka omständigheter det har gjorts upp?

- Jag har föreslagit att vi ska komma överens med testamentsexekutorn om att hyresavtalet ska lösas in för en summa. Men det vill gruppen Vi i Vanda inte gå med på. Istället vill de ge en öppen fullmakt till advokaten att göra vad som helst med pengarna, säger Fagerudd.

Domare i Helsinki Cup
Bildtext Jan-Erik Eklöf har tillsammans med kyrkoherden fört testamentsfrågan till förvaltningsdomstolen.

"Förvånad över uppståndelsen"

Jan-Erik Eklöf, som i församlingsrådet företräder den andra gruppen Kyrkan mitt i byn, är inne på samma linje som kyrkoherden.

- Gruppen från församlingen som övervakar processen ska ha en mandattid och tydliga befogenheter, men inget av detta fastställdes på mötet i februari, säger Eklöf.

Jag är förvånad över uppståndelsen kring att vi vill att ett juridiskt ombud har hand om det här ärendet.

Annika Halmén, medlem i församlingsrådet

Annika Halmén i gruppen Vi i Vanda säger att hon är förvånad över kyrkoherdens beskyllningar.

- Jag är förvånad över uppståndelsen kring att vi vill att ett juridiskt ombud har hand om det här ärendet, säger hon.

Varför vill ni ge öppen fullmakt till det juridiska ombudet?

- Vi önskar att ombudet med en öppen fullmakt utreder det juridiskt komplicerade testamentsärendet, för förhandlingar och begär dokument som församlingsrådet behöver för att fatta beslut i ärendet.

Hur härvan i och med besväret till förvaltningsdomstolen går vidare återstår att se. I princip är besväret inte ett hinder för att församlingsrådet kan gå vidare för att på alla sätt förverkliga testamentsgivarens vilja. I och med olika processer kan det ändå räcka innan pengarna i testamentet börjar användas för det verkliga ändamålet.