Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortsatt tvist om förvaltarregistret - storleken på källskatten i fokus

Från 2017
Dealer framför sina skärmar i Svenska Handelsbankens dealingrum
Bild: Yle/ Jyrki Lyytikkä

Frågan om förvaltarregistret debatteras fortfarande av regeringspartiernas gruppordförande, säger Toimi Kankaanniemi.

Kankaanniemi leder Sannfinländarnas riksdagsgrupp.

Enligt Kankaanniemi är det storleken på källskatten som är den centrala frågan. Förra veckan förekom det krav på 60 procent.

Källskatt ska påföras personer som lyft dividender men som man inte lyckats identifiera.

Förvaltarregistret behandlas i plenum på tisdag. Det är meningen att riksdagen ska rösta i frågan på onsdag.

Hög källskatt ska leda till öppenhet

Den höga källskatten ska motivera dem som får dividender att ge sina uppgifter till skattemyndigheterna.

Kankaanniemi säger att Sannfinländarna fortsätter att driva på en hög källskatt men ville inte säga mer än så.

Sannfinländarna bytte ståndpunkt

Förvaltarregistret har varit en svår fråga för den sannfinländska riksdagsgruppen.

Partiet var först som helhet emot förvaltarregistret men ändrade åsikt efter halvtidsöverläggningen för ett par veckor sedan.

Regeringens proposition gör det möjligt för finländska ägare att dölja sina innehav i förvaltarregister i fall där finska företag släpper aktier i andra EU-länder.

Expert: Risk för hemlighetsmakeri i samband med vårdreformen

Om lagen om förvaltarregister träder i kraft kan systemet utnyttjas av beslutsfattare som vill dölja eventuella kopplingar till företag i samband med vårdreformen, säger experten på grå ekonomi Matti Hirvonen.

Hirvonen befarar att dolt ägandet kan leda till korruption. Speciellt bekymrad är han över eventuella effekter på den kommande vårdreformen. Politiker kan hemlighålla eventuella kopplingar till företag som agerar inom vårdsektorn.

- När offentligheten och genomskinligheten i ägandet försvinner ökar det risken för fiffel, i främsta hand förstås så att man försöker undvika att betala skatter.

Finansminister Orpo: Vi måste följa EU:s krav

Finansminister Petteri Orpo har påpekat att man är tvungen att följa EU:s krav och tillåta ägande via förvaltarregister i viss mån.

- Vi kan inte förbjuda finländskt ägande i förvaltarregister utomlands. Andra länder inom unionen tillämpar det här systemet och det kan Finland inte påverka.

Enligt Orpo är det meningen att man genom omfattande utbyte av information med myndigheter i andra länder ska komma åt finländare som smiter undan skatt.

- Och som sista utväg lägger vi på en kännbar källskatt i de fall där det inte går att reda ut vem som egentligen ligger bakom ägandet,

Yle, FNB

Förvaltarregistret i ett nötskal

  • I dag kan finländare äga aktier i inhemska börsbolag bara genom direkt ägarskap
  • Däremot kan utländska placerare äga aktier via förvaltarregister
  • Då aktierna finns i ett förvaltarregister går det inte att få ut namnet på ägaren. Bara uppgifterna om den som förvaltar aktierna, till exempel en bank, är offentliga.
  • Redan Jyrki Katainens regering ville öppna möjligheterna också för finländska placerare att lägga sina aktier i förvaltarregister. Då drevs frågan av näringsminister Jan Vapaavuori
  • Då Vapaavuori fick ett jobb i Europeiska investeringsbanken togs ärendet över av finansminister Antti Rinne
  • Rinne lade beredningen på hyllan men registret började drivas igen av regeringen Sipilä
  • Det stora flertalet av remissinstanserna har varit negativa till registret eftersom det bland annat kan försvåra utredningen av skattebrott
helsingforsbörsens logo

Anonymt aktieinnehav aktuellt igen

Förvaltarregistret ska kunna utnyttjas via utlandet.

Diskussion om artikeln