Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Patienter har ju redan bred valfrihet - privata aktörer kommer att gynnas av reformen"

Från 2017
Uppdaterad 09.05.2017 16:44.
Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar.
Bild: All Over Press

I dag publicerade regeringen sitt lagförslag om valfrihet inom social- och hälsovården. Grundtanken med reformen, som drivits framåt i hastig takt, är att öka utbudet av vårdleverantörer och samtidigt minska på kostnaderna inom hälsovården.

Förslaget har ändå väckt stark kritik bland experter, som inte alls är övertygade om att reformen i sin nuvarande form kommer att gynna patienterna.

Det står i lagförslaget att det handlar om valfrihet, men egentligen handlar det om något annat.

- Det står i lagförslagets namn att det handlar om valfrihet, men egentligen handlar det om något annat.

- Vi har redan en bred valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna och syftet med reformen är först och främst att främja privata aktörers andel av marknaden, säger Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik vid Helsingfors universitet.

De flesta experter tror att kostnaderna faktiskt kommer att öka i och med reformen

Hiilamo tror inte på regeringens löften om att valfrihetsreformen ska spara pengar inom hälsovården. Tvärtom tror han att kostnaderna kommer att öka.

- Jag är nästan säker på det, och samma åsikt har nästan alla experter, säger han.

Konkurrens = bättre kvalitet?

I ett nötskal innebär valfrihet inom vården att klienterna i framtiden kan söka sig till privata vårdanstalter och så står den offentliga sektorn för notan.

Enligt professor Mats Brommels, som lett expertgruppen som utrett valfrihetsreformen, ska det här leda till kortare köer och bättre service.

- Eftersom valfrihet leder till konkurrens är antagandet att man kommer att anstränga sig, vilket leder till bättre bemötande och högre kvalitet i vårdtjänsterna.

Enligt Brommels gäller konkurrensen ändå inte de offentliga hälsovårdsanstalterna.

- Redan tidigare har den privata sektorn funnits till för att komplettera den offentliga verksamheten och så kommer det att vara också i framtiden.

Reformen möjliggör prioritering av vinst framom kvaliteten på tjänsterna

Också Hiilamo anser att privata aktörer har sin plats inom hälsovården. Han är ändå orolig över att reformen nu möjliggör prioritering av vinst framom kvaliteten på tjänsterna.

- Det är helt ok att göra vinst på social- och hälsovårdstjänster, men att öppna marknaderna utan kontroll, det är en annan sak. Det är just det som håller på att ske om lagförslaget godkänns i sin nuvarande form, säger Hiilamo.

Regeringen kommer att publicera sitt slutliga lagförslag om valfrihet inom vården i dag kl.17.

Diskussion om artikeln