Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Färre dricker för att bli fulla

Från 2017
Uppdaterad 09.05.2017 12:42.
Alkoholflaskor bakom disken på en bar.
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Berusningsdrickandet har minskat i Finland i takt med att totalkonsumtionen av alkohol gått ner, visar Dryckesvaneundersökningen 2016.

Ett undantag utgör kvinnor i åldern 50-69, i den gruppen dracks det lika mycket alkohol år 2016 som 2008.

Enligt undersökningen minskade andelen män som dricker sig rejält berusade minst en gång i månaden från 27 till 19 procent. Andelen kvinnor som gör motsvarande minskade från nio till sex procent mellan 2008 och 2016.

Särskilt män under 30 år dricker inte längre lika ofta i berusningssyfte.

Ändå dricker finländare alltjämt rätt mycket åt gången jämfört med andra européer.

Bland 20–29-åringar dricks de största maximimängderna; 26 procent av männen uppgav att de minst en gång under det senaste året druckit 18 alkoholportioner eller mer under en dag.

Dryckesvaneundersökningen har genomförts med åtta års mellanrum sedan 1968 och det här är första gången som undersökningen visar att berusningsdrickandet minskat.

Stadig ökning med några undantag

På lång sikt har den totala alkoholkonsumtionen ökat stadigt sedan förbudslagen hävdes år 1932.

Minskad konsumtion kunde noteras under lågkonjunkturen i början av 1990-talet - en minskning på 11 procent - och efter år 2008 då den totala konsumtionen minskat med 14 procent.

I början av 1970-talet, då den totala alkoholkonsumtionen gick kraftigt upp, ökade drickandet i berusningssyfte parallellt.

Berusningsdrickandet bland kvinnor ökade avsevärt fram till början av 2000-talet, samtidigt som berusningsdrickandet bland män ökade endast något.

Olyckor och sjukdomar

Risken för olyckor ökar markant för personer som är rejält berusade, uppger THL.

Berusningsdrickandet har en koppling till bland annat alkoholrelaterad sjukhusvård, ökad dödlighet och depressionssymtom.

Fulla personer gör sig också skyldiga till störande beteende och våldsbrott.

Diskussion om artikeln