Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Landmärke ger identitet åt Borgås nyaste kvarter

Från 2017
Konstnär i stadsmiljö
Bildtext Åsa Maria Bengtsson vid platsen för det kommande landmärket.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Nya konstprojekt kommer snart att prägla kvarteren kring Alexandersbågen och Konstfabriken. Konstnärerna har nu tillsammans satt i gång den kreativa processen.

Inne i Konstfabriken är samtalstonen lugn, glad och optimistisk. Tidtabeller, visioner, stadsplaner och nya uppslag stöts och blöts mellan stadens konstanskaffningsgrupp, byggherrar och de aktuella konstnärerna.

Redan nästa år får Borgåborna i sin vardag umgås med konsthållplatser, ny fasadkonst, installationer och ett stort landmärke.

gatumiljö i Borgå
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det är den svenska konstnären Åsa Maria Bengtsson som svarar för landmärket i ändan av Västra Alexandersgatan. Hon har tidigare i Sverige och Norge utformat ett tiotal offentliga konstverk.

- Alla nya uppdrag känns i början som tuffa utmaningar, säger Åsa Maria Bengtsson. Det här blir ett landmärke som kommer att synas långt, både från ån och från många vägar.

Offentlig konst fyller viktiga funktioner.

- Jag tycker att konst i stadsmiljöer ger identitet till ett område. Samtidigt ska invånarna orka se på verket varje dag. Det gäller att hitta rätt sorts balans i uttrycket. Att inte göra för mycket eller för lite.

Konst i gatubilden
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I bästa fall består verket i hundratals år. Ännu vill och kan Åsa Maria Bengtsson inte gå in på några detaljer kring det kommande landmärket vid Alexandersbågens höga murar.

- I många av mina verk har jag använt mig av orientaliska mönster. Kanske det blir så här också, eller så inte, funderar hon.

Hon jobbar också med stora skulpturala former.

- Min allra senaste var en jättestor sked som finns i Borås. Här tänker jag på muren och då kan det bli en relief, jag tänker på metal och ofta har jag använt mig av mosaik.

- Det finns helt enkelt många möjligheter.

konstnär vid busshållplats
Bildtext Corinna Helenelund.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Med om att skapa fyra offentliga konstverk kring Alexandersbågen är nu sex konstnärer: Astrid Sylwan, Kirsti Taivola, Marko Vuokola, Åsa Maria Bengtsson, Petri Hytönen och Corinna Helenelund.

De valdes ut bland en skara på 170 konstnärer som hade anmält sitt intresse.

I november ska planer och skisser godkännas och nästa år kommer de första verken att vara klara.

gatukonst
Bildtext "Trädena" vid Konstfabriken får snart sällskap av nya verk.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

För de så kallade konsthållplatserna svarar Borgåkonstnärerna Petri Hytönen och Corinna Helenelund. De skapar tillsammans de två takförsedda busshållplatserna vid Konstfabriken.

- Jag jobbar normalt med installationer och skulpturer. En hållplats kan vara ett sätt att ta in konsten i en annan funktion än vad den har i gallerier. Nu blir konsten ett skydd där man kan sitta, vänta och vistas en stund, säger Corinna Helenelund.

Offentlig konst kan öppna nya dimensioner och nivåer.

- Den öppnar på olika sätt upp vardagstillstånd på ett nytt sätt för mänskor.

Diskussion om artikeln