Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Studieorten Ekenäs bara krymper

Från 2017
Yrkeshögskolan Novias och Yrkesskolan Axxells huvudbyggnad i Ekenäs.
Bildtext I dag ryms all yrkesutbildning i Ekenäs i en enda byggnad. Annat var det förr i tiden.
Bild: Yle/Anna Hellberg

För 30 år sedan var Ekenäs en viktig studiestad med flera självständiga yrkesskolor, mycket fritidsverksamhet och ett pulserande nattliv. I dag är situationen en annan.

Yrkesutbildaren Axxell planerar att i framtiden centralisera all verksamhet i Raseborg till Karis. Från och med hösten kommer det att finnas tre linjer i Ekenäs, men man planerar att också flytta dem till Karis när det blir möjligt.

ingång till skolbyggnad
Bildtext På sikt ska Axxells alla utbildningar finnas i Karis.
Bild: Yle/Karin Karlsson

Kvar blir yrkeshögskolan Novia, Ekenäs del av det som i höst blir Raseborgs gymnasium och grundskolorna. I Dragsvik kan man utbilda sig i militära yrken.

Överlag ser situationen på utbildningsfronten väldigt annorlunda ut än för 20-30 år sedan. Då fanns det fem olika självständiga yrkesutbildare.

De var handelsläroverket, sjukvårdsläroanstalten, Tekniska skolan, hantverksskolan och Forstinstitutet.

Aktiva elevföreningar

Mona Wickström, som var rektor på handelsläroverket på 1990-talet, minns tiden med nostalgi. Hon berättar att varje läroverk hade en aktiv elevkår som ordnade program.

- Vi hade många projekt, bland annat utbyte och studiebesök. Elevkåren ordnade middagar och volleybollturneringar både sinsemellan och mot Västankvarn i Ingå och Västra Nylands yrkesskola i Karis.

Personporträtt av Mona Wickström.
Bildtext Mona Wickström minns hur livligt studielivet var förr i tiden i Ekenäs.
Bild: Yle/Anna Hellberg

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet skedde stora förändringar. Utbildningar lades ner, flyttades till andra orter eller slogs ihop med varandra.

Först blev det yrkesinstitutet Sydväst, som sedan år 2008 blev en del av en ännu större fusion, yrkesutbildaren Axxell.

Mona Wickström tror att den aktiva verksamheten bland studerandena berodde på att skolorna var små och alla kände varandra.

- När man bildar större instanser blir det svårt att upprätthålla en aktiv studerandeverksamhet utöver den vanliga undervisningen, menar Wickström.

Livligt studieliv

Yvonne Wikström började på sjukskötarlinjen vid Ekenäs sjukvårdsläroanstalt år 1983. Hon hörde till den första årskursen på skolan, som kallades Sjukis i folkmun.

Det var full rulle alla kvällar.

Hon berättar att man inte bara var aktiv inom skolan, utan också på fritiden.

- Det var full rulle alla kvällar. Man gick inte ut bara för att festa utan i huvudsak för att träffa folk. Det här var före man kunde sitta hemma framför sina telefoner och datorer, säger Wikström.

- På tisdagar och torsdagar gick man till Konkan, en krog i kongresshotellet. På onsdagar och under veckoslutet var det Gnägget, där Ekenäs Naturum ligger i dag, som gällde. Krogen stängde klockan ett och man efterfestade högst till tre, så man orkade nog upp nästa dag till skolan.

Bänd på diskoteket Gnägget år 1988.
Bildtext Många ungdomar i Ekenäs samlades förr på Gnägget.
Bild: Privat/Bore Möller

På onsdagar var det livat för då kom militärtjänstgörarna från Dragsvik ut på stan. Wikström minns att studerandena på Sjukis hängde mycket med studerande från Tekniska skolan och Forstinstitutet.

- Det var ju många som hittade sin blivande partner under de kvällarna. Ett typiskt par var att en gick på Sjukis och den andra på Tekniska skolan, berättar Wikström.

Inte samma arbetsbehov längre

Numera jobbar Wikström på Raseborgs sjukhus. Hon ser tillbaka på sin studietid med värme, men är lite bekymrad över nuläget.

- Det är synd att alla utbildningar flyttar bort. Man ser inte studerande i gatubilden på samma sätt längre.

Huvudbyggnaden vid Mjölbolsta sjukhus i Raseborg.
Bildtext I dag står Mjölbolsta gamla sjukhusfastighet tom. Tidigare jobbade många personer här som utbildats till sjukskötare i Ekenäs.
Bild: YLE / Robin Lindberg

På 80-talet fanns också en helt annan kapacitet att ta elever in på utbildningarna. När Mjölbolsta sjukhus och psykiatriska sjukhuset Ekåsen ännu var verksamma fanns det ett stort behov av sjukvårdspersonal i Västnyland.

- Det var ingen fråga om att bli arbetslös. På kirurgiska avdelningen här på Raseborgs sjukhus, före detta Västra Nylands sjukhus, fanns det 44 patientplatser när jag började. Nu finns det bara 20.

Bra stämning men lite program i dag

Att Ekenäs inte längre är en likadan studieort som förr är klart. Men hur ser det ut nu då?

Elevkåren fixar julfesten och avslutningen och några temadagar under året, men inte mycket mer.

Merkonomstuderandena på Axxell Nelly Holtegaard, Gabriela Ahlvik och Emilia Holmström tycker att stämningen på skolan är bra. Man känner varandra och det är bra sammanhållning. Men det ordnas inte mycket program.

- Elevkåren fixar julfesten och avslutningen och några temadagar under året, men inte mycket mer, säger Ahlvik.

På hösten ordnades bland annat en dag med pokémontema.

Merkonomstuderande Emilia Holmström, Nelly Holtegaard och Gabriela Ahlvik
Bildtext Merkonomstuderande Emilia Holmström, Nelly Holtegaard och Gabriela Ahlvik.
Bild: Yle/Anna Hellberg

Fast stämningen är bra i skolan påverkar det inte fritiden så mycket, säger studerandena. Då umgås man med andra vänner, vissa går i samma skola men andra gör det inte.

Ahlvik och Holmström bor båda i Hangö. Går de ut och festar, är det inte i Ekenäs utan i hemstaden. Man festar mest på veckosluten så det aktiva studie- och nattlivet som fanns för 30 år sedan finns inte längre kvar i samma utsträckning.

Dagens studerande i Ekenäs verkar ändå inte vara bekymrade över ändringen. Finns det inte gemensamma aktiviteter skapar man eget program bland kompisarna i stället.

Men kanske det också beror på att de aldrig varit med om det livliga och sociala stämningen som Ekenäs präglades av några decennier sedan.

Texten har skrivits av Anna Hellberg, praktikant från Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors

Merkonomstuderande Emilia Holmström, Nelly Holtegaard och Gabriela Ahlvik

Bo i Ekenäs och studera i Karis - längre och dyrare dagar

Axxellstuderanden på internat pendlar mera i höst.

Diskussion om artikeln