Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen om förvaltarregister: ”Det är problematiskt”

Från 2017
Pekka Vasara vid Centralkriminalpolisen
Bildtext Pekka Vasara, chef för penningtvättenheten på Centralkriminalpolisen
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Regeringen vill göra det möjligt för finländare att registrera sina värdepapper i förvaltarregister via utlandet. Det skulle försvåra polisens möjligheter att upptäcka korruption och penningtvätt.

Frågan om förvaltarregistrering för finländare via utlandet blev plötsligt aktuell igen för ett par veckor sedan när ekonomiutskottet gav grönt ljus i frågan.

Kriminalinspektör Pekka Vasara, chef för penningtvättenheten vid Centralkriminalpolisen, berättar att Finansministeriet utgående från ekonomiutskottets betänkande utreder möjligheterna att behålla offentligheten på nuvarande nivå.

- Det vore nödvändigt, annars försvåras polisens arbete, säger Vasara.

Men han tillägger:

- På basen av den information jag har sett hittills så finns det inte ännu något konkret förslag som skulle hjälpa polisen och andra undersökande myndigheter.

Kontanter som bevismaterial
Bild: Polisinrättningen i Helsingfors

Tidskrävande process

Vasara förklarar att när hans enhet gör analyser av penningtvättrapporter är det första steget att kolla bankkonton och efter det annan förmögenhet, som fast egendom.

- Vi kan ju ha information om att det finns aktier i utländska förvaltarregister. Men innan vi gjort en offentlig förfrågan och fått svar kan det ta flera månader.

I vårt nuvarande öppna system är ägaren till aktierna synlig för myndigheter och andra intresserade i Euroclear Finlands register. I ett förvaltarregister syns bara den som förvaltar aktierna, oftast en bank. Den verkliga ägaren förblir anonym.

- Det tar lång tid om vi ska börja gå igenom uppgifter som finns i förvaltarregister i till exempel Tyskland och Frankrike, konstaterar Pekka Vasara.

Kriminalinspektören drar följande slutsats:

- Det är problematiskt för oss om informationen är utspridd på flera håll.

Oklart slutresultat

När regeringen lade fram sitt senaste förslag – som långt är identiskt med tidigare förslag – talades det om att en höjd källskatt på anonyma dividender från utlandet skulle varar ett medel att tvinga aktieägare ut i offentligheten.

Pekka Vasara verkar inte vara helt övertygad om effektiviteten i det förslaget.

- Om jag har en miljon som jag vill gömma för myndigheterna så skulle det inte bekymra mig om jag ska betala högre skatt på dividenden. Det är ju egendomen jag vill gömma.

Vasara understryker att hans uttalanden bygger på den information som finns tillgänglig nu.

- Även om man nu utgående från ekonomiutskottets betänkande funderar på förslag till förbättringar är det oklart till vilket slutresultat de leder.

Antti Häkkänen
Bildtext Antti Häkkänen
Bild: Lehtikuva

Justitieministern försvarar förvaltarregister

Polisen och andra myndigheter har under hela processen med förvaltarregistreringen varit kritiska till att finländare ges möjlighet till anonymt aktieinnehav.

Nytillträdda justitieministern Antti Häkkänen (Saml) uttalade sig senaste vecka i frågan ett par dagar före ministerutnämningen i radions ”Ykkösaamu”. Häkkänen försvarade regeringens planer med följande ord:

”Man kan ännu bättre följa med vem som äger vad och myndigheterna har bättre information om det hur pengarna rör sig.”

”Inte särskilt trovärdigt”

Placeraren Kim Lindström har följt med debatten om förvaltarregister från första början. Han kommenterar Antti Häkkänens uttalande så här:

- Det är inte särskilt trovärdigt.

Han förundrar sig över att regeringspartierna har gjort gemensam sak med finansmarknadsavdelningen på Finansministeriet och Finansbranschens centralförbund, vilka alla försökt få till stånd förvaltarregistrering trots att praktiskt taget alla andra myndigheter och institutioner motsätter sig detta.

- Jag är inte alls säker på att regeringen har rätt när de påstår att EU kräver förvaltarregister av oss, skriver Lindström i ett mejl till Svenska Yle.

Han menar att EU snarare för att förekomma och hindra ekonomisk brottslighet i framtiden kräver ökad transparens beträffande ägandet.

kim lindström
Bildtext Kim Lindström
Bild: Yle/Antti Lempiäinen

Politisk kohandel

Det ligger nära till hands att tro att Sannfinländarna gått med på något slags kohandel inom regeringen, tror Lindström Tidigare har partiet med Kaj Turunens mun tydligt tagit avstånd från all form av förvaltarregistrering för finländare. Turunen är ekonomiutskottets ordförande.

Lindström hittar flera svaga punkter i det resonemang Häkkänen förde fram i radiointervjun.

- Häkkänen talar hela tiden bara om att myndigheterna måste få information om ägarna. Med tanke på marknadens funktionalitet är det betydligt viktigare att marknaden, det vill säga företagen själva och företagens andra ägare, känner till vem som äger företagen.

Det skulle enligt Lindström betyda att alla faktiskt sitter i samma båt.

- Detta är ju ytterst viktig marknadsinformation. Det är en klen tröst att i efterhand få veta att myndigheterna hela tiden var välinformerade, men inte de som i första hand borde ha fått tillgång till informationen.

Skatteförvaltningen kommenterar

Matti Merisalo som är ledande jurist på Skatteförvaltningen har tidigare sagt till Spotlight att förvaltarregistrering är av ondo.

matti merisalo
Bildtext Matti Merisalo
Bild: Yle/Antti Lempiäinen

Han tror att Antti Häkkänen hänvisar till de förslag som fogats till ekonomiutskottets betänkande och där det förutsätts att det i framtiden blir möjligt för skattemyndigheterna att få täckande uppgifter om förmånstagarna till aktier som är förvaltarregistrerade i utlandet.

Om det blir så att Skatteförvaltningen faktiskt får uppgifter om utländska dividendtagare skulle det åtminstone förbättra möjligheterna till skattekontroll beträffande de dividender som finländska bolag betalar till utlandet, enligt Merisalo.

Men den frågan är alltså ännu öppen.

Diskussion om artikeln