Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nämnd stoppade planer på fler gågator i Helsingfors – "Kunde leda till trafikstockningar"

Från 2017
Människor i centrum av Helsingfors
Bildtext Tjänstemännen vill att fotgängare ska få bredare gågator på till exempel Norra Esplanaden.
Bild: Yle/Tega Oke

Bilister får köra vidare på Södra och Norra Esplanaden som förut - åtminstone för stunden. Stadsplaneringsnämnden röstade ner tjänstemännens förslag om att bland annat bredda gågatorna vid Esplanadparken.

Stadsplaneringskontoret i Helsingfors vill bland annat att gågatorna på Södra och Norra Esplanaden breddas ut så att bilisterna har endast ett körfält åt vardera håll. På sitt möte på tisdag kväll röstade nämnden ändå ner stadsplaneringskontorets förslag med rösterna 7-2.

Om förslaget hade gått vidare skulle olika aktörer ha fått säga sitt i frågan. I slutändan fattas beslutet av stadsfullmäktige.

De grönas två representanter röstade för förslaget. Ordförande för stadsplaneringsnämnden, Samlingspartiets Risto Rautava, säger att stadsplaneringskontorets förslag skulle leda till trafikstockningar.

- Invånarna i de södra stadsdelarna har varit mycket oroliga över att trafikmängderna skulle öka om man stänger gator i centrum. Företagarna i centrum har också sagt att planerna skulle slå hårt mot dem, säger Risto Rautava.

Helsingfors centralstation sett från brunnsgatan
Bildtext Enligt tjänstemännens förslag skulle Brunnsgatan reserveras för fotgängare och kollektivtrafik.
Bild: Yle/Selma Amper

Gågator behandlas igen på hösten

Stadsplaneringsnämnden beslöt på sitt möte att återremittera ärendet för en ny beredning. Det är sannolikt att stadsplaneringskontoret gör ett nytt förslag som den nya stadsmiljönämnden får ta ställning till i höst.

I förslaget som skickades tillbaka föreslås bland annat att Brunnsgatan blir en gata för enbart fotgängare och kollektivtrafik. Antalet körfält för bilar skulle minska på Norra och Södra Esplanaden från två till ett åt vardera håll. Samtidigt skulle trottoarerna breddas ut.

Antalet körfält på Mannerheimvägen skulle också minska till fördel för fotgängarna. På avsnittet mellan Skillnaden och Norra Järnvägsgatan skulle bilarna få endast en körbana åt vardera håll.

Vy över Mannerheimvägen och gamla studenthuset
Bildtext Stadsplaneringsnämnden röstade ner ett förslag om att bredda ut gågatorna vid Mannerheimvägen.
Bild: Yle/Selma Amper

Soininvaara: Struntprat att trafikmängden skulle öka

De grönas Osmo Soininvaara, vice ordförande i stadsplaneringsnämnden, är besviken över att förslaget om fler gågator och färre körfält för bilar inte godkändes i nämnden. Soininvaara skriver inte under påståendet att trafikmängden i de södra stadsdelarna skulle öka om körbanor på Esplanaden stängdes.

- Så skulle det nog inte gå. En bilist som kör från Esbo till Borgå vinner inte på att köra längs Fabriksgatan. De som i sin tur redan nu kör längs Fabriksgatan skulle inte vinna på att köra längs Esplanaden. Snarare kunde invånarna i Berghäll kanske vara lite oroliga, säger Soininvaara.

Centralgatan i Helsingfors utanför Stockmann en solig höstdag
Bildtext Stadsplaneringsnämndens ordförande Risto Rautava (Saml) tycker att man inte behöver stänga gator för bilister för att göra staden mer lättillgänglig för fotgängare och cyklister. Till exempel Centralgatan kunde piffas upp, säger Rautava.
Bild: Yle/Selma Amper

Till viss mån förstår Soininvaara att företagarna i centrum av Helsingfors oroar sig för hur det ska gå om det blir svårare att åka bil i centrum.

- En butik vars kunder är bilburna lider. Handeln av den typen håller hur som helst på att förflyttas till internet, säger Soininvaara.

- Till caféer och bokhandlar kommer människor i sin tur till fots, fortsätter Soininvaara.

Samlingspartiets Risto Rautava säger att man inte behöver stänga av gator för bilister för att göra stadskärnan mer tillgänglig för fotgängare och cyklister.

- Vi kan förbättra läget på de befintliga gågatorna. Till exempel Centralgatan är ganska dyster i nuläget och stadsbor har lyft fram att där borde finnas cykelställningar. Experter kommer säkert på med fler utvecklingsförslag, säger Rautava.