Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nord Stream miljöutreder och fann bombflyg på havsbottnen

Från 2017
Uppdaterad 11.05.2017 10:58.
Då havsbottnen undersöktes fann man ett flyplansvrak i gott skick.
Bildtext Då havsbottnen undersöktes fann man ett flyplansvrak i gott skick.
Bild: Nord Stream 2 AG

Bolaget Nord Stream 2 gör en miljökonsekvensbedömning för att kunna bygga en ny naturgasledning från Ryssland till Tyskland genom Finska viken och Östersjön. Vid sidan av minor och skeppsvrak har företaget hittat ett bombflyg från andra världskriget som är i gott skick på havsbottnen.

År 2011 började naturgasen flöda i Nord Streams gasledning från Ryssland till Tyskland. Efterfrågan på naturgas beräknas öka i Europa. Därför vill ryska Gazprom gärna sälja mer gas till Europa. Därför vill Nord Stream bygga nummer 2.

För att få tillstånd att dra ledningen på havsbottnen i Finlands ekonomiska zon behöver Nord Stream 2 ett godkännande av statsrådet. Dessutom krävs ett byggtillstånd av miljömyndigheterna.

Därför gör Nord Stream 2 en miljökonsekvensbedömning. I den har konsultbolaget Ramboll försökt kartlägga de olika miljöriskerna och andra problem som bygget kan tänkas medföra.

Vraket ligger på 100 meters djup, men bolaget uppger inte var.
Bildtext Vraket ligger på 100 meters djup, men bolaget uppger inte var.
Bild: Nord Stream 2 AG

Hittade bombplan på bottnen

Nord Stream 2 har fotograferat havsbottnen där gasledningen ska dras. Som under förra dragningen fann man också nu ammunition från första och andra världskrigen. Det finns tusentals minor, bomber och granater på Finska vikens botten. Av dem måste cirka femtio kreveras längs den planerade dragningen för att rören ska kunna läggas ned på bottnen.

Men bolaget fann också skeppsvrak och andra marinarkeologiska fynd.

- Vi fann också omfattande mängder av kulturarv på havsbotten. Det har vi utvärderat med marinarkeologer, berättar Simon Bonnell som är Nord Streams internationella tillståndsdirektör.

Planet verkar vara i gott skick. Det är fråga om ett amerikansktillverkat Douglas DB-7 Boston / A-20 Havoc-flygplan. De allierade använde sig av det här bombplanet och Sovjetunionen fick leasa sådana.

Simon Bonnell är direktör för tillståndsärenden på Nord Stream 2
Bildtext Simon Bonnell är direktör för tillståndsärenden på Nord Stream 2
Bild: Yle / Jouni Immonen

Nord Stream vill inte uppge var planet ligger, men samarbetar med Museiverket i frågan.

Sälar ska sjasas i väg

Den svåraste miljöbelastningen äger rum då minorna ska sprängas. Då måste vattendjur sjasas i väg. Det sker med akustiska ljud som jagar i väg sälar och liknande.

Särskilt känsligt är dragningen vid Kallbådan utanför Porkala udd där ett skyddsområde ligger. Där måste det göras en Naturabedömning.

Den planerade gasledningen kommer att korsa 24 kommunikationskablar. Där behövs det betonghöljen som ska skydda dem.

Den gula streckade linjen är den nya dragningen.
Bildtext Den gula streckade linjen är den nya dragningen.
Bild: Yle grafik

I Kotka har produktionen av gasrören redan påbörjats. Där får stålrören ett betonghölje. Ett rör är 12 meter långt och väger 24 ton. Rören svetsas sedan ihop ombord på ett specialfartyg innan ledningen firas ner i havet.

Arbetstillfällen i Kotka och Hangö

Själva produktionen av betonghöljet och lagringen väntas ge många jobb i Kotkatrakten under byggnadsskedet.

- Betongbeläggningsfabriken sysselsätter uppemot 300 personer i Kotka och ännu fler indirekt, berättar Tore Granskog som är tillståndsansvarig för Nord Stream 2 i Finland.

Också i Hangö kommer bolaget att anställa folk.

- I Hangö har vi förvaring av rör och det kommer också att sysselsätta uppemot hundra personer, säger Granskog.

Notan på 8 miljarder euro

Projektet kostar 8 miljarder euro och finansieras av privata aktörer. Delägarna står för 30 procent av kostnaderna medan utomstående placerare står för 70 procent.

Medan det tekniska kunnandet har förbättrats med erfarenheterna från bygget av den förra gasledningen 2010-2011 så har den politiska biten blivit allt knepigare.

Förhållandet mellan Ryssland och EU har blivit spänt sedan den ryska annekteringen av Krimhalvön år 2014.

Nord Stream hoppas miljöaspekten räcker

Sverige och Danmark ser politiska problem, medan Finland fokuserar på miljöbiten.

- Politiskt har det varit mer diskussioner den här gången i olika länder. Å andra sidan är tillståndsförfarandet precis likadant som i föregående byggprojekt, betonar Minna Sundelin som är kommunikationschef för Nord Stream 2 i Finland.

Själva miljökonsekvensbedömningen finns till påseende på de berörda orterna fram till den 4 juni. Två månader senare ska en sammanställning av invändningarna publiceras.

26 miljoner konsumenter

Om allt går enligt bolagets planer ska naturgasen flöda i den nya 1200 kilometer långa gasledningen i slutet av 2019 eller början av 2020.

Enligt bolagets beräkningar ska naturgasen ge energi till över 26 miljoner hushåll i Europa.

Precisering den 11.5.2017 kl. 10:53: Det finns generellt tusentals minor, bomber och granater i Finska viken. Cirka femtio finns längs den dragning som Nord Stream 2 planerar och som måste röjas undan. I en tidigare version av artikeln hette det att Nord Stream 2 hade upptäckt tusentals minor, men att femtio av dem måste röjas ur vägen för gasledningen. Det finns generellt tusentals minor, bomber och granater i Finska viken.