Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå snackade strategi: Befolkningsökning och huvudstadsregionen på agendan

Från 2017
Sjundeås vapen på en tårta för att fira Sjundeås eventuellt sista budget.
Bildtext Sjundeå har många möjligheter. Det skulle politikerna visionera om.
Bild: YLE/Petra Thilman

Sjundeå behöver flera invånare, men inte i en alltför häftig takt. Samtidigt blir kommunen mer och mer en del av huvudstadsregionen.

Bland annat det var på agendan då gamla och nya fullmäktigemedlemmar möttes i Sjundeå på måndagen (8.5) till ett strategimöte.

Kommunen har en strategi som har gjorts upp år 2013 och den sträcker sig ända till 2030.

Nu är det dags för att uppdatera strategin.

- Vissa saker har helt enkelt redan blivit föråldrade, säger SFP:s Merja Laaksonen.

Merja Laaksonen pratar vid ett bord.
Bildtext Merja Laaksonen.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Några beslut fattades inte på mötet utan det var en diskussionsöppning.

- Utmaningen blir att omsätta orden på pappret i handling, konstaterar De grönas Harri Haanpää.

Inflyttning

Sjundeå kommun har under många år upplevt en befolkningsökning som tidvis har varit rätt så häftig. Tillväxten har ibland varit upp till fyra procent, säger Merja Laaksonen.

Hon är nöjd över att konsulten och ekonomiexperten Eero Laesterä föreläste på strategiseminariet.

Han lyfte fram just hur omöjligt en för häftig tillväxt kan vara för en kommun.

- När man bygger ett nytt daghem är det genast för litet på grund av för häftig tillväxt, konstaterar Laaksonen.

Efter att Y-tågstrafiken drogs in ifjol och kommunen inte kunde ersätta tågturerna under de mest populära klockslagen upplevde Sjundeå en oväntad dykning i befolkningskurvan.

Och det är något kommunen inte heller vill se.

- Vi behöver en befolkningsökning på maximalt en procent per år, säger Samlingspartiets Åke Holmlund.

Porträtt av Åke Holmlund i Sjundeå.
Bildtext Åke Holmlund.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Han konstaterar att det finns obebyggda tomter i det som kallas för Sjundeås hjärta, alltså området kring stationsområdet.

- Utan befolkning har vi inte heller några nya tågturer eller nya caféer eller annan service i centrum, säger Holmlund.

Samtidigt påminner han om att alla inte kräver centraliserad service. En del människor väljer att bo i glesbygden och är beredda att ta sig fram med bil.

Inte farligt med äldre

När man studerar närmare prognosen för Sjundeås tillväxt ser det nu ut som att det är mera äldre personer som vill flytta till Sjundeå, snarare än barnfamiljer.

Det behöver inte vara en dålig sak, säger Åke Holmlund.

- Inte handlar det bara om kostnader. Det är inte alltid negativt. De betalar ju också skatt, säger han.

Äldre på stan.
Bildtext Också pensionerer betalar skatt, konstaterar Holmlund.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Att Sjundeå nu blir en del av Helsingforsregionens trafik (HRT) ser Holmlund som en viktig signal för personer som eventuellt vill flytta till Sjundeå.

Han säger att Sjundeå har tre tillväxtcenter: Störsvik, Sjundeås hjärta och kyrkbyn.

Genom att marknadsföra Sjundeås egen interna kollektivtrafik, de så kallade nyckellinjerna, visar man att det är det möjligt att också bo utanför stationsområdet och ändå pendla med tåg, anser Holmlund.

Sjundeå en del av huvudstadsregionen

De grönas Harri Haanpää tycker att en av de viktigaste sakerna som har förändrats i Sjundeå sedan den tidigare strategin är att kommunen nu inte längre ligger intill metropolområdet utan är en del av det.

HRT-tåg
Bildtext Att gå med i HRT är en viktig signal om att Sjundeå är en del av huvudstadsregionen, tycker Harri Haanpää.
Bild: HRT

- Att vi går med i HRT är en del av den utvecklingen. Man må sedan kalla området för metropolen, huvudstadsregionen eller Helsingfors ekonomiska region. Över 50 procent av arbetskraften pendlar till den regionen.

Betyder det att Sjundeå inte längre är en del av Västnyland?

- Vi vänder inte Västnyland ryggen. Men det är klart att det är en fråga som väcker tankar. Men samtidigt köper vi ju till exempel tågturer tillsammans med Raseborg av HRT, säger Haanpää.

Ekonomin

Sjundeås ekonomi tangerades också på träffen då konsulten Eero Laesterä gick igenom framtidens utmaningar.

- Sjundeå reagerade lite för sent på det ekonomiska läget, men under den senaste fullmäktigeperioden har vi lyckats svänga skutan, konstaterar Haanpää.

Öppna frågor för alla kommuner är social- och hälsovården.

Sjundeå står inför sina egna utmaningar med sina skolor med dålig inomhusluft, men just den frågan detaljdiskuterades inte på träffen.

- Målet var mera att lyfta fram Sjundeås styrkor fram till år 2030, säger Haanpää.

Jag var på gott humör när jag gick hem

― Merja Laaksonen om stämningen på träffen

Själva strategiarbetet leddes av konsulten Kim Lehto från företaget KPMG.

Samlingspartiets Åke Holmlund vill för sin del lyfta fram som Sjundeås styrkor kulturen, möjligheterna till naturturism och att Sjundeå också är en kommun vid havet.

Nya fullmäktigeledamöter behöver information

Samtidigt fungerade träffen för politikerna som en slags utbildning då nya fullmäktige ska börja jobba i juni.

SFP:s Merja Laaksonen tycker det är mycket viktigt att man från början informerar de nya politikerna om läget hur kommunen fungerar.

- Många har luckor i kunskaperna och det finns helt klart ett behov att presentera fakta för det nya fullmäktige, säger Laaksonen.

Hon säger att det kommer att ordnas regelrätt utbildning för de nya ledamöterna i hur allt fungerar, men att det här var en bra början.

- Det var en positiv kväll med bra stämning. Jag var på gott humör när jag gick hem, säger Laaksonen.