Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Biträdande justitiekansler: Berner bröt inte mot lagen i Finaviafallet

Från 2017
Anne Berner 28.4.2017.
Bild: Lehtikuva

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C) agerade inte lagstridigt i fallet Finavia anser biträdande justitiekansler.

Däremot bör ägarstyrningen i Finavia förbättras säger biträdande JK på justitiekanslerämbetets webbplats., för ökad konsekvens och klarhet.

I beslutet konstateras att ägaren - det vill säga staten - inte ingrep i Finavias operativa verksamhet. Finavia som driver flygplatserna i Finland och bolaget ägs av staten.

Samtidigt utgår man ifrån att ingripandet stod i konflikt med ägarstyrningens principer.

Enligt biträdande JK förbigick ägaren Finavias ledning när man inledde förhandlingar för att medla mellan Finavia och dess tidigare revisionsföretag Deloitte, utan att informera Finavias ledning.

Berner ville göra upp tvisten mellan Finavia och revisionsföretaget Deloitte i godo - Finavia hade krävt skadestånd av företaget för de misslyckade affärerna.

Affären handlar om en förlust på 34 miljoner euro som uppkom efter förlustbringande derivataffärer för ett antal år sedan.

Derivataffärerna gjordes långt före Berners ministerperiod, under åren 2009 - 2011.

Diskussion om artikeln