Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Alar på Fabriksudden väcker starka känslor i Hangö

Från 2017
Yle Nyheter Västnyland video: Alarnas öde på Fabriksudden i Hangö väcker debatt - Spela upp på Arenan

De alar som fällts i parken på Fabriksudden i Hangö väcker starka känslor hos en del invånare.

Debattören Johannes Runeberg vill ha dem kvar trots att jorden i parken är nedsmutsad.

Stadsdirektör Denis Strandell anser att det hör till stadens uppgift att ta bort förorenad jord och därmed också alarna.

Det är tråkigt att Hangö stad måste ta bort alarna, men det är oundvikligt, säger stadsdirektör Denis Strandell.

Parken som väcker mycket diskussion i Hangö just nu finns på ett område mellan Regatta Resorts ena husbygge och Fabriksuddens strand.

Vegetationen har bestått av buskar och träd som Denis Strandell beskriver som ogenomtränglig och ett tillhåll för fåglar och insekter.

- En park är något där människor kan röra sig.

Det byggs bostäder på Fabriksudden i Hangö, en park är förorenad och jord och träd tas bort.
Bildtext Parken finns framför ett av bolaget Regatta Resorts byggen på Fabriksudden i Hangö.
Bild: Yle/Marica Hildén

Några alar är kvar, men de övriga är borta eftersom de inte kunde bevaras då jorden är förorenad.

- Då vi blev medvetna om föroreningarna var vi tvungna att sanera marken enligt det miljölov som staden fått av närings, trafik- och miljöcentralen (NTM), säger Denis Strandell.

Heta diskussioner om alarna

Hangödebattören och tidigare politikern Johannes Runeberg sörjer att alarna fällts.

Han motiverar det med att utgångsläget i parkplanen var att de skulle vara kvar.

Fabriksuddens parkplan är ännu inte godkänd

Arbetet med att ta bort den förorenade jorden i parken på Fabriksudden har blivit ett hett diskussionsämne i gruppen Hangöbo/Hankolainen på Facebook.

Johannes Runeberg publicerade bilder av alarna som fällts och frågade om det nu ska planteras japanska körsbärsträd i parken.

Denis Strandell säger att det inte borde ha kommit som en överraskning att jorden och alarna ska bort.

Tekniska nämnden: Alarna måste bort

Tekniska nämnden behandlade ärendet i september 2016 och konstaterade att innan parkområdet kan byggas så måste förorenad jord grävas bort.

Nämnden beslöt att jord måste avlägsnas på tomtens sydöstra kant eftersom den är förorenad. Samtidigt avlägsnas vegetationen i området och det betyder också att de stora alar som växer där måste tas bort.

Tekniska nämnden väntade också på att Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral skulle godkänna den saneringsplan som en konsult just då höll på att göra. I oktober konstaterade NTM-centralen att det finns bland annat zink och bly i jorden som kan saneras.

Hangö stad meddelar också på sin webbplats att ett förorenat område på Fabriksudden ska saneras. På webbplatsen står det att arbetena inleds den 20 mars och beräknas vara klara vecka 20.

Denis Strandell påminner om att diskussionen inleddes hösten 2016 då tekniska nämnden behandlade ärendet.

- Redan då sades det att marken måste saneras och att alarna inte går att räddas. Då vi börjar med arbetet i maj är alla överraskade.

Runeberg: Giftet kunde ha varit kvar

Johannes Runebrg håller under intervjuns gång envist fast vid att alarna borde ha fått vara kvar trots att marken är förorenad.

Han konstaterar att det alltid finns giftiga ämnen i en stadsmiljö.

- Det är inte så farligt. Jag hänvisar till Koverhar där det också finns gifter som får vara kvar i marken. Nu måste man plötsligt böka om i en park som funnits i tiotals år.

Så alarna och giftet i marken borde få vara kvar?

- Det är min åsikt, ja. Just det.

Fabriksuddens nya bostäder i Hangö ska vara klara i maj 2017.
Bildtext Så här såg parkområdet på Fabriksudden ut den 31 augusti 2016.
Bild: Yle/Marica Hildén
Det byggs bostäder på Fabriksudden i Hangö, en park är förorenad och jord och träd tas bort.
Bildtext Så här ser det ut i maj 2017.
Bild: Yle/Marica Hildén

I fallet med det förra stålverket i Koverhar så finns ställvis förhöjda halter av skadliga ämnen i marken, men det finns inget behov av sanering då området i framtiden är avsett för annat än till exempel boende.

Kunde Hangö stad ha låtit den urpsrungliga parken vara kvar på Fabriksudden, stadsdirektör Denis Strandell?

Strandell säger att då staden gör ett arbete så utgår man från det miljölov som närings-, trafik- och miljöcentralen ålägger staden.

- Jag ser inte att staden och invånarna skulle gagnas av att vi struntar i förorenad jord.

Det byggs bostäder på Fabriksudden i Hangö, en park är förorenad och jord och träd tas bort.
Bildtext Det är Hangö stad som tar bort den förorenade jorden i parken på Fabriksudden.
Bild: Yle/Marica Hildén

Runeberg säger att han pratat med en person från Regatta Resort som då sade att träden i parken ska bort.

Det har Strandell aldrig hört talas om då han varit i kontakt med dem som står bakom Regatta Resorts.

- Det här har inget med Regatta Resorts att göra. Det är stadens egen parkplan som verkställs, säger Strandell.

Strandell: Skäll inte med detsamma

Vad kan då staden och Hangöborna göra så att alla blir glada och nöjda med parken?

Denis Strandell säger att han hoppas att invånarna inte börjar med att skälla på slutresulatet då någon börjar gräva en grop.

- Diskussionen om det är fint eller inte är fiffigast att föra då allt är klart. Definitionen på en park varierar, alla kan inte bli nöjda.

Johannes Runeberg kan inte komma på hur han ska ta sig över besvikelsen att alarna är borta. Han återkommer till att de fanns med i parkplanen.

- Och så gör staden så här utan att meddela om det på något sätt. Man förlorar förtroendet då det sker så här.

Alpollen
Bildtext Alar i en park på Fabriksudden i Hangö har fått ge vika då marken där de växte var nedsmutsad.
Bild: Yle/Eila Haikarainen

Denis Strandell tycker att staden informerar så mycket som möjligt.

Ärenden diskuteras av politikerna och planer är till påseende innan beslut fattas. Då besluten är fattade ska de verkställas.

- Men staden kan inte berätta att nu börjar vi, varje gång spaden sätts i jorden. Inget har skett i skymundan, det här kan inte ha kommit som en överraskning.

Denis Strandell ser arbetet med den förorenade jorden på Fabriksudden som normal verksamhet som beslutsfattarna bestämt att ska göras.

- Men på något konstigt sätt har det lyckats blossa upp till något som det inte är, säger Strandell och hänvisar till diskussionen på sociala medier.

Elitghetto?

Johannes Runeberg tror att diskussionen om vad som finns på Fabriksudden beror på att planerna genomgått många faser.

Då Runeberg var medlem i stadsstyrelsen på 1990-talet diskuterades simhall och hotell.

Hotellet skulle fungera som ett lokomotiv för utvecklingen av turismen.

Hangö Havsvind är ett spa i Hangö.
Bildtext Hangö havsvind var inte alls det Johannes Runeberg räknade med att bolaget Regatta Resorts skulle bygga.
Bild: Yle/Marica Hildén

Runeberg anser att dagens badinrättning och planerna på att utvidga Hotell Regatta inte alls motsvarar de ursprungliga tankarna.

Går det inte att komma över de tankarna och se att det ändå har byggts en badinrättning på Fabriksudden, där finns bostäder och det planeras ett hotell?

Jo, naturligtvis, säger Runeberg. Men ändå.

- Det är inte det som jag och de som känner branschen anser att borde göras här. Jag tycker illa om att detta område bygger på segregering, det är ett elitghetto. Jag tycker att det är väldigt främmande för Hangö.

Svårt att hänga med i svängarna

I juni 2015 valdes Kyrkslättsbon Denis Strandell till stadsdirektör i Hangö. Han har alltså inte varit med i diskussionerna så länge.

Strandell tycker att det är en förvånande diskussion som förs om Fabriksudden.

Strandell för ofta fram under intervjun om hur många miljoner Regatta Resorts grävt ner i Hangö och han räknar gärna upp allt bolaget byggt.

Strandell tror att diskussionerna tidvis går heta eftersom projektet på Fabriksudden varit en lång process med olika vändningar och varje gång har skepnaden på bygget ändrat litet.

- Det som är typiskt är att diskussionen inte vill hålla sig till fakta. En del sprider illvilliga rykten och osanningar.

Hotell Regatta i Hangö ska bygga till i dungen mellan hotellet och spaet.
Bildtext Hotell Regatta ska utvidgas och enligt planerna blir det mellan badinrättningen och hotellet som skymtar bakom träden. Denis Strandell tycker att Hangö då får det man ville ha från början: hotell och det finns bassäng i Hangö havsvind.
Bild: Yle/Marica Hildén

Strandell tar priset på tomten som exempel: Då minst hälften av Fabriksudden byggts fick Regatta Resorts köpa tomten för en miljon euro.

En del Hangöbor har uttryckt sitt missnöje och anser att det är för billigt.

Strandell anser att priset är rätt då köpare och säljare är överens.

- Det var det här politikerna kom överens om och kravet var att det byggs ett spa. Jag lyfter på hatten för stadens beslutsfattare som skrev i kontraktet att ett spa ska byggas, och här är det nu.

Det här är bara en sak i debatten som gått på tok, säger Strandell, som gett sig in i debatten på gruppen Hangöbo/Hankolainen på Facebook. Det gjorde han eftersom han anser att det finns så mycket strunt och fel i diskussionerna.

- Johannes Runeberg ställde en bra fråga, och början på diskussionen var saklig, men sedan började folk skylla på Regatta Resorts och jag gick med i debatten och berättade att det är staden som fäller träden i parken.

Konsten att debattera på sociala medier

Det hjälper delvis att stadsdirektören ger sig in i debatten. En del förstår att det finns andra dimensioner, medan andra fortsätter att leva i sin egen verklighet, säger Strandell.

Johannes Runeberg säger att han känner en viss beundran över att stadsdirektören debatterar på sociala medier.

- Det är svårt att försöka korrigera fel. Jag tycker att många beslutsfattare gömmer sig bakom stadsdirektörens rygg. De politiker som fattar beslut syns sällan i debatten på sociala medier.

Det byggs bostäder på Fabriksudden i Hangö, en park är förorenad och jord och träd tas bort.
Bildtext Stadsdirektören i Hangö har gett sig in i debatten om Fabriksudden på sociala medier.
Bild: Yle/Marica Hildén

Denis Strandell vill inte ta ställning till om politikerna gömmer sig bakom hans rygg eller inte.

Han tror att det också handlar om att invånarna inte alltid förstår att stadsdirektören inte är den som fattar beslut.

- Jag är den som verkställer besluten, men jag får ofta stryk för saker som jag inte fattat beslut om.

Borde politikerna vara aktivare på sociala medier?

Denis Strandell skrattar litet.

- Jag vet inte om jag kan rekommendera det på basis av mina egna erfarenheter. Det är upp till var och en. Jag skulle komma lättare undan om jag struntade i det, men samtidigt tycker jag att det är mitt ansvar att komma med fakta och berätta stadens syn.

Staden tar lärdom av Fabriksudden

Man kan ändå lära sig en hel del av det som hänt kring Fabriksudden, säger Strandell.

- Det borde ordnas tillfällen då invånarna kan träffas och få information så fort planerna tar en ny vändning. Det var inte riktigt klart i fallet med Fabriksudden under processens gång och det ledde till att folk inte visste vad som var aktuellt.

Den här lärdomen ska staden dra nytta av inför nästa stora projekt som säkert kommer att skapa diskussioner: Bolaget Regatta Resorts vill bygga bostäder på Drottningberg i Östra hamnen.

Drottningberg i Hangö, ett stort berg i Östra hamnen.
Bildtext Är Drottningberg nästa heta diskussionsämne i Hangö?
Bild: Yle/Marica Hildén

Johannes Runeberg efterlyser möjligheter att delta i beslutsfattandet.

- Staden ska diskutera vad som ska byggas och inte bara ge fria händer åt Regatta Resorts-gänget. Staden ska ta initiativet och försöka bygga upp ett förtroende som är större än vad som varit fallet med Fabriksudden.

Staden ska föra en öppen diskussion med invånarna, säger Denis Strandell.

- Vi ska ordna många tillfällen där stadsborna får tycka till, vi ska visa alla planer och diskutera. Det lönar sig att ta ordentligt med tid till planeringen och kommunikationen, det är ett så stort projekt att man måste uppnå enighet så att det blir så bra som möjligt.