Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stadsdirektör Kalevas avsked diskuterades i Lovisa stadsfullmäktige

Från 2017
Uppdaterad 11.05.2017 05:15.
Lovisa stadsfullmäktige inför mötet.den 10 maj 2017, i skolsal.
Bildtext Lovisa stadsfullmäktige inför mötet.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Stadsdirektör Olavi Kalevas avsked stod på agendan när Lovisa stadsfullmäktige möttes på onsdag kväll. Yle Östnyland var på plats och följde med händelserna.

I april sade Lovisas stadsdirektör upp sig. Enligt stadens officiella pressmeddelande var orsaken att förutsättningarna för samarbete med stadsstyrelsen på ett betydande sätt försvårats.

kl. 22:02: Yle Östnyland/Helena von Alfthan tackar för sig, och avslutar livebloggen för ikväll.

kl. 21:59: Avgångsvederlaget som godkändes tidigare ikväll - 12 månaders lön dvs. 106 148 euro var något som Olavi Kaleva bad om. Kari Hagfors (C) förslag var att staden skulle ge Kaleva ett avgångsvederlag som motsvarar 8 månaders lön - men hans förslag röstades ner.

kl. 21:58: Hittills har inte frågetimmen gett någon avgörande ny information om stadsdirektör Olavi Kalevas avsked.

kl. 21:53: Hagfors undrar vad det var fråga om i fallet Kaleva - Heijnsbroek Wirén säger att Kaleva inte blivit uppsagd utan själv bett om avsked.

kl. 21:53: Heijnsbroek-Wirén konstaterar att utvecklingssamtalen med Olavi Kaleva inte är offentliga - Hagfors undrar över detta.

kl. 21:48: Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) berättar att stadsdirektören och ordförandeskapet har fört många utvecklingssamtal.

kl. 21:42: Nu inleds frågetimmen i Lovisa stadsfullmäktige - Kari Hagfors (C) vill veta mer om fallet Olavi Kaleva.

kl. 21:36: Thomas Rosenberg (SFP) konstaterar att kärnkraften är en känslig fråga - hans motion om att Lovisa skulle gå med i "Borgmästare för fred" röstades ner med 32 mot 27."Man vill inte ge signaler om att vara emot kärnkraft" konstaterar Rosenberg.

kl. 21:28: Fullmäktigemötet är slut - ordförande tackar ledamöterna för de fyra åren. Nästa gång är det ett nytt fullmäktige som möts i Lovisa.

SFP-politikern Thomas Rosenberg står i en talarstol.
Bildtext Thomas Rosenberg (SFP)
Bild: Yle/Helena von Alfthan

kl. 21:07: Thomas Rosenberg (SFP) håller tal om sitt förslag att Lovisa skulle gå med i det internationella nätverket "Borgmästare för fred". Kruxet är att Lovisa har ett kärnkraftverk. Rosenberg tycker Lovisa kan fungera som kärnkraftstad också som medlem av "Borgmästare för fred".

kl. 21:02: Efter två timmars diskussion har den nya förvaltningsstadgan klubbats igenom.

kl. 20:05: Det finns många många paragrafer i Lovisa stads nya förvaltningsstadga som alla tröskas igenom på kvällens möte. Nu handlar röstningen om paragraf nummer 168 - som handlar om arvoden till ordförande och ledamöter i valnämnd. Det är tänkt att den nya förvaltningsstadgan ska träda i kraft 1.6.2017.

kl. 20:00: SFP-gruppen skulle vilja se att arvodena betalas kvartalsvis säger Otto Andersson - han påminns om att han hoppar för långt fram i föredragningslistan.

kl. 19:59: 32 ja 27 nej - alltså godkänns årsarvodet i den nya förvaltningsstadgan.

kl. 19:59: Nu röstas det om årsarvodet - förslaget är bland annat att stadsfullmäktiges ordförande utöver mötesarvode ska få ett årsarvode på 2700 euro plus telefonförmån. Stadsstyrelsens ordförande skulle få ett årsarvode på 4000 euro plus telefonförmån - ovanpå mötesarvoden alltså.

kl. 19:53: Lovisa stadsfullmäktige diskuterar nu den nya förvaltningsstadgan - höjningen av politikernas arvoden skapar diskussion.

kl. 19:00: 50 ja och 3 nej - det betyder att fullmäktige fastställer stadsstyrelsens beslut om att godkänna Olavi Kalevas avskedsansökan och bevilja som avgångsvederlag ett belopp som motsvarar 12 månaders lön 106 148 euro.

kl. 18:55: Nu röstas det om Hagfors förslag.

Centernpolitikern Kari Hagfors står framför en vägg med planscher.
Bildtext Kari Hagfors från Centern.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

kl. 18:52: Nu är det dags att rösta - Hagfors (C) har föreslagit att fullmäktige inte godkänner avgångsvederlaget på 106 148 euro.

kl. 18:49: Kari Hagfors (C) vill veta vilka andra orsaker förutom tomtaffären som ligger bakom Kalevas avsked.

kl. 18:46: Mia Heijinsbroek-Wirén (SFP) säger att stadsstyrelsen har befogenhet att bestämma om avgångsvederlagets storlek - men eftersom det är fråga om en så betydande sak har stadsdirektör Olavi Kalevas avgångsvederlag tagits upp i fullmäktige.

kl. 18:45: Armi Lindell (Vf) vill veta varför stadsdirektören ska få ett så stort avgångsvederlag. "Här talas inte om orsakerna men ändå ska vi besluta om vi betalar extra pengar eller inte".

kl. 18:44: Förslaget från stadsstyrelsen är alltså att Olavi Kaleva ska få ett avgångsvederlag som motsvarar 12 månaders lön.

kl. 18:42: Mia Heijinsbroek-Wirén (SFP) från stadsstyrelsen försvarar avgångsvederlaget på 106 148 euro. "Vi tycker det är respektfullt mot Olavi Kaleva att godkänna det här avtalet. Direktörsavtalet på vilket den här halvårslönen baserar sig på är föråldrad, man kan inte tänka sig i en sådan förändrad värld att någon skulle vilja godkänna en halvårs lön som avgångsvederlag i en sådan här situation", säger Heijinsbroek-Wirén.

kl. 18:38: Kari Hagfors (C) tycker Olavi Kaleva inte ska få ett så stort avgångsvederlag som stadsstyrelsen föreslagit.

kl. 18:32: Kari Hagfors (C) undrar om stadsdirektören jobbade för Lovisas bästa - och påminns om att det får tas upp först i frågetimmen efter mötet.

kl. 18:27: Enligt tf. stadsdirektör Kristina Lönnfors ska fullmäktige bestämma om den överlopps delen av avgångsersättningen, som inte är inskriven i direktörsavtalet med Olavi Kaleva.

kl. 18:22: Kristina Lönnfors berättar om de ersättningar Olavi Kaleva får efter sitt avsked. Enligt föredragningslistan ska han få ett belopp som motsvarar 12 månaders lön, 106 148 euro.

kl. 18:20: Tjänstemännen promenerade ut, men förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors som är tf. stadsdirektör kommer tillbaka och får berätta om situationen.

kl. 18:18: Dags för ärende nummer 3 - stadsdirektörens uppsägning. Ledamot Pekka Heikkilä (Saml) jävar sig och ber Anja Järvinen ta hans plats.

kl. 18:16: Tf. grundtryggsdirektör Eva Storgårds presenterar sig - hon har varit tolv dagar på jobb i Lovisa stad. Hon är sjukskötare men också pedagogie magister från HU, och har jobbat för Helsingfors stad och Raseborgs kommun.

kl. 18:12: Efter mötet hålls en frågestund.

kl. 18:05: Ordförande inleder stadsfullmäktiges möte med att slå klubban i bordet.

Diskussion om artikeln