Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors vill ha nattrafik för västmetron

Från 2017
Metrostation i Helsingfors.
Bildtext Helsingfors vill utreda om metron kunde trafikera även nattetid.
Bild: Marcus Rosenlund

Helsingfors stads trafikverk HST vill utreda om metron kunde köra även nattetid när västmetrotrafiken inleds.

Nattrafik föreslås särskilt på veckoslut och helger, men också på vardagar kunde metron trafikera senare än nu.

45 fullmäktigeledamöter lämnade i februari in en motion gällande återinförande av nattrafik, och nu har HST kommit med ett utlåtande.

HRT har sista ordet

HST poängterar att det är Helsingforsregionens trafik, HRT, som har sista ordet i hur metron trafikerar. HST säger ändå i sitt utlåtande att en eventuell nattrafik borde organiseras så att tågen kör med 20 minuters mellanrum.

Senast utreddes nattmetro 2009.

Diskussion om artikeln