Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Annika Malms-Tepponen: ”Jag har inte gett vilseledande information om centralköket”

Från 2017
Uppdaterad 15.05.2017 10:38.
Annika Malms-Tepponen, vd för affärsverket Borgå lokalservice.
Bildtext Annika Malms-Tepponen (arkivbild)
Bild: Yle / Hanna Othman

Vd:n för lokalservice i Borgå säger att hon inte kör något eget race i centralköksfrågan. Hon bemöter nu kritiken från politikerhåll gällande informationsgången om centralköket.

- Jag står fortfarande bakom det jag har sagt 2014 i samband med behovsutredningen, säger Annika Malms-Tepponen, verkställande direktör vid Affärsverket Borgå lokalservice.

Med behovsutredningen syftar hon på diskussionen 2013-2014 om huruvida Borgå alls behöver ett centralkök.

Hon inleder med att uppriktigt beklaga att hon inte var anträffbar för en intervju om centralköket under onsdagen.

- Jag har inte för vana att sätta huvudet i busken, säger hon.

Centralköksbygget i Borgå 11.05.17
Bildtext Så här långt är man med centralköksbygget i Borgå.
Bild: Yle/Stefan Härus

"Vi måste bedöma vilka kostnader som är rimliga"

Annika Malms-Tepponen har krävts på svar av politikerna efter att det blev klart att centralköket också kommer att använda sig av halvfabrikat och ”högst antagligen” köpa in färdiga köttbullar.

Det finns nu beslutsfattare i Borgå, bland dem Outi Lankia (C) och stadsstyrelseordförande Matti Nuutti (SDP), som anser att bilden som Malms-Tepponen gav politikerna från lokalservice sida inför beslutet att investera i köket var den att centralköket kommer att tillreda maten från grunden och inte använda sig av halvfabrikat.

Att det nu visar sig att man också kommer att använda sig av halvfabrikat har väckt reaktioner. Malms-Tepponen anser ändå inte att hon har gett vilseledande information.

- Nej, det kan jag inte anse. Fortfarande gäller det att vi kan använda oss av råvaror och tillreda maten från grunden, men då måste vi bedöma hur vi gör det till rimliga kostnader eller om vi kan säkra kvaliteten och kostnaderna bättre på något annat sätt.

Skissritning av centralköket i Borgå
Bildtext Så ska centralköket se ut när det är färdigt.
Bild: Borgå stad

"Inga stora förändringar har gjorts i planerna"

Malms-Tepponen förklarar att den egentliga planeringen av centralköket satte igång efter stadsstyrelsens beslut att godkänna projektplanen i oktober 2015.

Efter det var staden i kontakt med planerare och experter, samt gjorde studiebesök till andra centralkök. Vissa politiker besökte till exempel också centralköket i Kotka.

- Målet med Borgås centralkök är att producera mat av hög kvalitet till rimliga kostnader. Effektiviteten är ett mål som också har lagts på oss, säger hon.

Nu säger ändå politiker att de fick den uppfattningen av er beredning inför beslutet att maten ska göras från grunden. Man kan ju fråga sig hur lyckad er beredning har varit om politiker har missförstått grundidén med centralköket, och det att man vid behov kan göra också på andra sätt. Hur ser du på det här?

- Jag står bakom allt som har sagts. Meningen var att under planeringsprocessen gå vidare och att vi kan revidera våra planer. Jag skulle ändå säga att vi inte har gjort några elementära förändringar i planerna efter att projektplanen blev godkänd.

Potatis och köttbullar väntar på hungriga elever i skolmatsal.
Bild: Yle/Hanna Othman

"Jag har önskat en öppen dialog"

Då skissritningarna godkändes i mars 2016 informerade lokalservice om att maten ska tillredas genom kalltillredning och cook and chill-metoden, säger hon.

- Jag har väldigt svårt att se att vi skulle ha misslett beslutsfattarna. Jag har nog önskat att sköta den här beredningen så långt som möjligt i öppen dialog med beslutsfattarna.

Hon säger att ingenting ännu är fastslaget gällande tillredningen eller matsedeln. Staden samarbetar också med skolorna gällande den. De nationella näringsrekommendationerna har också förändrats under de senaste åren, konstaterar hon.

- Nuggets kan man inte tillverka i centralköket. Spenatplättar kommer också att vara färdigmat, men vi kan ta in färskt malet kött och laga färs. Köttbullarna får vi inte rullade till rimliga kostnader.

"Vårt mål är att bygga landets bästa centralkök"

En del har ifrågasatt om Borgå alls behöver ett centralkök, om man till exempel köper in färdiga köttbullar. Kan inte de mindre köken som kokar pastan och riset i skolor, daghem och vårdinrättningar värma maten själva, frågar de sig?

Malms-Tepponen anser att centralköket behövs. Det möjliggör också att skolor och daghem kan beställa mat ur ett vidare sortiment än i dagens läge.

- Borgå stads mål är att bygga Finlands bästa centralkök, säger hon.

Björn Sundqvist (SFP), ordförande för äldrerådet, säger till Yle Östnyland att han tycker att tjänstemännen i Borgå kör sitt eget race och struntar i linjer som politikerna slagit fast. Inte bara i den här frågan, utan till exempel också gällande skolfrågorna. Hur ser du på det här när det gäller centralköket?

- Det här har jag svårt att ta ställning till. Uppriktigt kan jag säga att jag inte kör ett eget race gällande centralköket. Jag har önskat se till att vi kan trygga mattillredningsfaciliteterna i Borgå, men beslutsfattarna är de som fattar besluten, jag bereder.

En portion skolmat som tillreds av centralköket Köökki
Bild: Yle/Monica Slotte

"Ingen behöver se sig i spegeln"

Malms-Tepponen ser ingen anledning för varken tjänstemän eller politiker att se sig i spegeln nu.

- Vi lever i en föränderlig värld och vi kände inte till allt 2014 som vi gör i dag, till exempel social- och hälsovårdsreformen. Jag hoppas att vi, hur vi än gör, kan ta vara på alla de möjligheter som finns att utveckla verksamheten.

Hon säger att lokalservice gärna fortsätter dialogen med beslutsfattarna om de riktlinjer de önskar för centralköket. Borgå söker också kontinuerligt efter lokala samarbetspartner gällande råvarorna, som beslutsfattarna har önskat.

Kunde lokalservice ha gjort någonting annorlunda i centralköksfrågan?

- Efterklokhet är säkert det allra bästa alltid.

Diskussion om artikeln