Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Din # kan locka folk till Västnyland

Från 2017
Uppdaterad 29.05.2017 09:58.
En spång leder över en mossa i Västerby friluftsområde.
Bildtext Ekenäs jaktvårdsförening har byggt spången över Långmossen på Västerby friluftsområde.
Bild: Yle/Marica Hildén

Du ser en spång gjord av lärkträd som löper över en mosse. Du ser ett vackert berg som vågorna slår mot. En fågelholk är fastsatt i en tall. Allt det här tar du bilder på och delar på sociala medier. Då hjälper du din egen hemort med marknadsföringen och det kan leda till flera invånare i Västnyland.

Raseborgs turistsekreterare Martina Österberg ser en stor potential i naturstigar och vandringsleder. Staden marknadsför lederna på olika sätt och hon hoppas också att alla som rör sig i naturen i Västnyland fotograferar och delar med sig av bilderna.

Det kan i sin tur leda till att allt flera rör sig i regionen och till sist beslutar sig för att flytta hit.

En sjö omgiven av skog. Långträsket i Västerby friluftsområde i Raseborg.
Bildtext Den här vyn över Långträsket kan man se från en vandringsled på Västerby friluftsområde.
Bild: Yle/Marica Hildén

Raseborgs turistbyrå vid Rådhustorget i Ekenäs får allt flera besökare som hör sig för om olika sätt att röra sig i naturen. Martina Österberg styr dem gärna exempelvis till Västerby friluftsområde.

Västerby storträsket på Västerby friluftsområde syns bakom höga tallar.
Bildtext Raseborgs stad har röjt så att man kan se Västerby storträsket bättre.
Bild: Yle/Marica Hildén

Raseborgs stads skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson tycker att det nu är en bra mängd med besökare i Västerby friluftsområde.

- Litet flera skulle kunna hitta hit, men naturupplevelsen blir lidande om trängseln blir stor i skogen.

Västerby friluftsområde

Västerby friluftsområde är 1 500 hektar stort och ägs av Raseborgs stad.

Besökarna kan välja stigar som är allt mellan två och 15 kilometer långa.

Bra startpunkter är Grabbskog träsks strand och Västerby skidcentrum.

En vandringsled i Västerby friluftsomårde som går över ett berg.
Bildtext Skogsvägarna är stängda för trafik från mitten av april till midsommar så att fåglarna har lugn och ro under häckningstiden. Men om man är rullstolsburen så får man låna nyckel till låsen i grindarna så att man kan köra så nära som möjligt till en plats om man till exempel vill grilla eller ha picknick.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det är Carl-Johan Jansson som skapat vandringslederna i Västerby. Han var bekant med området då han började sin yrkesbana i Ekenäs stad för 30 år sedan.

- Jag började märka ut stigar utan att ha en budget, och kunde se att det fanns tydliga stigar på området efter något år. Så har stigarna växt litet varje år.

Nu har Raseborgs stad en budget på 10 000 euro för all friluftsverksamhet som skogssektorn ansvarar för. Största delen av den summan används till att fylla på ved för dem som vill grilla och till att städa rastplatserna.

- Den här summan räcker till det vi gör i dag, men det behövs mera pengar om områdena ska göras till en turistfälla eftersom servicen då kräver mera resurser.

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson med sina hundar Ika och Fanny i Västerby friluftsområde.
Bildtext Carl-Johan Jansson och hundarna Ika och Fanny på rastplatsen vid Långträsket.
Bild: Yle/Marica Hildén

Carl-Johan Jansson säger att han inte har funderat på hur Västerby friluftsområde skulle kunna utvecklas.

- Det är den här nivån jag tänkte mig då projektet startade. Tre personer sköter om friluftsområdena och vi klarar inte av mera med den personalstyrkan. Det ser dessutom ut som om vi bara är två från och med nästa år.

De anställda ska också sköta ekonomi- och parkskogarna.

- Det här räcker för mig, men om beslutsfattarna tycker annorlunda så behövs det absolut mera pengar.

Vedklabbar som man kan använda till grillning på Västerby friluftsområde.
Bildtext Besökarna i Västerby är för det mesta skötsamma, säger Carl-Johan Jansson. De övriga kan få till stånd en ganska stor förödelse: det har lett till att det inte längre finns yxor där staden lägger ut vedklabbar.
Bild: Yle/Marica Hildén
En tall som någon skadat barken på i Västerby friluftsområde.
Bildtext Vid grillplatsen vid Långträsket kan man se en tall som någon skavt barken av.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det finns inga nedskrivna regler för hur man ska bete sig på friluftslederna, Carl-Johan Jansson tycker att det sunda förnuftet borde räcka till.

- Man tar skräpet med sig härifrån och det fungerar för det mesta. En del av dem som går här brukar städa efter dem som skräpar ner, och det är fint.

Allemansrätten i korthet

Det är inte bara Jansson och hans kolleger som sköter friluftslederna i Västerby. Ekenäs jaktvårdsförening hjälper också och har till exempel förnyat spången över Långmossen.

Spången förnyades i fjol och är till största delen gjord av lärkträd som fällts. Spången är cirka 300 meter lång.

Raseborgs turistbyrå marknadsför sina vandringsleder bland annat i broschyrer, Facebook och Instagram. Information finns också på svenska, finska och engelska på stadens webbplats, snart finns informationen på franska, tyska och ryska.

- Inför till exempel morsdag och påsk brukar jag också tipsa vad man kan göra på våra friluftsområden.

Turistsekreterare Martina Österberg i Raseborg.
Bildtext Martina Österberg tycker att folk lägger märke till stadens marknadsföring av friluftslederna. Allt flera invånare, sommargäster och utländska och inhemska turister kommer till turistbyrån vid Rådhustorget i Ekenäs för att fråga var de kan röra sig i naturen.
Bild: Yle/Marica Hildén

Österberg konstaterar att turistbyrån gör så mycket den kan med de resurer som finns till buds, men privatpersoners marknadsföring av Västnyland ser hon som väldigt viktig.

- Det är oftast bättre att privatpersoner berättar att något ställe är vackert än att en offentligt aktör gör det.

Därför hoppas Österberg att alla fotograferar och publicerar fina bilder på sociala medier och sätter #visitraseborg i samband med bilden eller # och den ort man just då befinner sig på.

- Turister bryr sig inte så mycket om de är i Ingå, Hangö eller Raseborg, de vill ha vacker natur. Vi kan alla hjälpa till med att marknadsföra vår region.

Det i sin tur kan leda till ett störe antal besökare på friluftsomådena och därmed ett större behov av pengar. Martina Österberg menar att alla områden inte behöver underhållas.

Hon tycker att Raseborg borde ha en tydlig strategi till vilka friluftsområden turister slussas, medan många andra klarar av att röra sig i skog och mark som inte behöver underhåll trots det.

- Men om det här sker i en mera organiserad form så måste det finnas mera pengar för skötseln.

Friluftsleder i Västnyland

Österberg anser att naturen är ett trumfkort i jakten på nya invånare som regionen också behöver. Där spelar satsningen på turismen en stor roll, säger Österberg.

- Turismen är bästa sättet att få nya invånare. Satsningen på turismen syns inte genast, men på lång sikt. Det sås ett frö i huvudet på folk: tänk att få bo på ett sådant ställe.

En åttakantig grillkåta i Västerby friluftsområde.
Bildtext Ekenäs jaktvårdsförenings grillkåta används vintertid...
Bild: Yle/Marica Hildén
Stenar på marken som visar var Svartbäck torp funnits en gång. Nu Västerby friluftsområde.
Bildtext ...men då man går förbi den så kan man se grunden till det som var Svartbäck torp.
Bild: Yle/Marica Hildén

Naturen tål ändå inte hur stor belastning som helst, så naturturismen måste ske med stort ansvar. Österberg säger att en viss minimalism behövs.

- Annars tappar vi det som folk är ute efter: lugn och ro, tystnad och att få vara i fred.

Radio Vega Västnyland

3:49

Radio Vega Västnyland

6:16

Diskussion om artikeln