Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åboländskt vårdbolag aktuellt - men den politiska diskussionen har inte kommit igång

Från 2017
Symbolbild med stetoskop som formar ett frågetecken.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Arbetet med att utreda om Pargas och Kimitoön kunde grunda ett gemensamt vårdbolag börjar nu på allvar. Enligt Marcus Henricson, som utreder frågan, borde ett linjebeslut fattas redan vid årsskiftet.

Frågan verkar ändå inte ha diskuterats i en större usträckning bland politikerna i Åboland. Frågorna kring vårdreformen och om kommunerna borde bilda ett vårdbolag är alltså ännu många.

"Viktigt att frågan utreds"

Enligt stadsstyrelsens ordförande i Pargas, Mikael Holmberg (SFP), är det bra att saken utreds.

- Så som det nu ser ut så är det absolut viktigt att vi utreder frågan. Det är jätteviktigt att vi tryggar den tvåspråkiga servicen inom vården. Det är också bra att Åbo stad och sjukvårdsdistriktet är med på noterna för de är viktiga och stora aktörer i det här sammanhanget, säger Holmberg.

styrelsens ordförande Mikael holmberg
Bildtext Mikael Holmberg.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Vårdbolaget kunde vara ett sätt att trygga tvåspråkig service, anser Holmberg.

- Fördelen är den att man kan bygga på en befintlig organisationsmodell och använda personal som redan nu känner till hur tvåspråkigheten fungerar och vad den kräver.

Samtidigt är det svårt att i det här skedet säga hur starkt bolaget skulle vara och hur det skulle klara av konkurrensen om kunderna, säger Holmberg.

"Klarar bolaget av konkurrensen om kunderna?"

Om vårdreformen genomförs innebär det att all social- och hälsovårdsverksamhet kommer att utsättas för konkurrens. Kommunerna kommer inte att ha några egna vårdtjänster utan det är bolag som kommer att erbjuda de här tjänsterna och sedan får patienten själv välja producent. Därför kunde ett åboländskt vårdbolag trygga den svenskspråkiga servicen.

Åbolands sjukhus i Åbo
Bild: Yle/Nora Engström

- Kommer bolaget att klara av konkurrensen med andra aktörer som kommer att finnas på marknaden? Det är väl kanske en av riskerna, säger Holmberg.

Snäv tidtabell för planeringsarbetet

SDP:s Carita Henriksson, som sitter i Pargas stadsstyrelse, ställer sig mer tveksam till ett gemensamt vårdbolag, speciellt om privata aktörer tas med. Samtidigt har politikerna fått rätt så lite information om saken säger hon.

- Visst kan man utreda och fundera på saken. Men med den information som jag har i dag så har jag svårt att uttala mig om det i det här skedet. Jag tror inte att något blir bättre, vi kan ju redan nu välja mellan privat och offentlig vård, säger Henriksson.

Dörr med texten laboratorium, provtagning.
Bild: Yle/ Nora Engström

Tidtabellen är snäv, både för beslutet om att grunda ett vårdbolag och för själva vårdreformen, anser både Holmberg och Henriksson.

- Tidtabellen är alldeles för snabb. Vi ska ha is i magen och gå mycket försiktigt framåt, säger Henriksson.

Enligt Marcus Henricson, som intervjuades av Yle Åboland i onsdags, är det nu som det konkreta planeringsarbetet för ett gemensamt vårdbolag inleds. En konkret plan för hur vårdbolaget ser ut kunde presenteras redan sommaren 2018.

Frågan har varit oklar även i Kimitoöns kommun - "det är nu som frågan ska utredas"

Frågan har inte heller diskuterats ännu i någon större grad på Kimitoön, berättar SFP:s Ghita Edmark.

Ghita Edmark, ordförande för SFP på Kimitoön.
Bildtext Ghita Edmark.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Vi har inte diskuterat den frågan specifikt. Däremot har vi diskuterat att vi måste rusta upp oss här i Kimitoöns kommun, så att vi vet vad vi vill när vårdreformen är här. Alltså vilka frågor som vi tycker att är viktiga att driva i det kommande landskapsfullmäktige via våra representanter. Det har vi diskuterat och är något som vi måste ta fram och verkligen fundera över, fortsätter Edmark.

Frågan har länge varit på tapeten, men mycket har varit oklart. Det är en orsak till att frågan inte ännu har diskuterats, säger Veijo Lücke från Fri Samverkan.

- Jag tycker att det är viktigt att vi är med i saker och ting och att vi får den bästa möjliga informationen och fattar våra beslut efter det, säger Lücke.

Kimitoöns kommunflagga.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Regeringen presenterade i tisdags förslaget om hur valfriheten inom vården ska se ut i framtiden. Innan det var det osäkert om vårdreformen kommer att kunna genomföras.

- Den här frågan utreds ju nu, för nu har förslaget på valfrihetslagen kommit och vi kan se vad den innebär. Det är ett otroligt intressant projekt och givetvis ställer vi oss positiva till det här. Sedan får vi se vad det blir och vilka möjligheter det finns för att landa i den här modellen, säger Edmark.

Diskussion om artikeln