Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Klasslärarna i huvudstadsregionen har praktiserat – erfarenheterna enbart positiva

Från 2017
Uppdaterad 12.05.2017 08:43.
Elever markerar i ett klassrum
Bildtext Partnerskolorna har goda erfarenheter av att ha lärarstuderandena på praktik. Arkivbild.
Bild: Lehtikuva

Erfarenheterna från den här vårens samarbete mellan partnerskolorna i huvudstadsregionen och klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet är enbart goda. Studenterna, lärarna, eleverna och föräldrarna är alla av samma åsikt. Men på fackligt håll finns en principiell skepsis till att man bryter mönster.

Den här våren har de nya klasslärarstuderandena fått praktisera vid de fem partnerskolorna i huvudstadsregionen, och efter partnerskolornas möte på torsdagen så är domen unison: erfarenheterna är endast positiva.

Vid Dickursby skola i Vanda talar man om en boost. Hela skolan får ett lyft av lärarstuderandena, säger handledare Pernilla Lindström

Man funderar mera på sin egen undervisning när man måste motivera varför man gör som man gör.

― Pernilla Lindström, handledare

- En positiv effekt är att man måste tänka igenom vad man gör, när man är tvungen att motivera och förklara för studenterna vad man gör och varför. Då funderar man också mera på sin egen undervisning. Det har spridit sig till hela kollegiet och vi diskuterar också mera pedagogik, säger Lindström.

Partnerskolorna i huvudstadsregionen

Erfarenheterna i Botby grundskola är de samma. Det ökar medvetandet om det egna arbetet, säger Agneta Lundmark, koordinerande lärare vid Botby grundskola.

- Det har varit givande för oss lärare och för skolan som helhet att bli mera medveten om vad vi sysslar med och hur vi undervisar och har nya fräscha ögon som granskar det vi gör, säger Lundmark.

Även om det mestadels har gått bra så tar det lite tid att sätta sig in i det hela, säger Lundmark.

- Visst är det tidskrävande nu i början när vi bygger upp en sådan här modell men så är det ju alltid när man får en ny uppgift. Jag tror att det här kommer att lugna ner sig när vi blir mera bekväma i uppgiften, säger Lundmark.

Elever och föräldrar nöjda

För eleverna och föräldrarna ska det inte betyda några större förändringar att ha lärarstuderande som en del av vardagen.

- I och med att det alltid finns en erfaren klasslärare på plats som har ansvaret så är eleverna alltid i goda händer, och det litar också föräldrarna på. För eleverna är det bara bra att det finns flera vuxna i klassrummet att vända sig till, säger Lindstöm.

Dickursby skola i Vanda september 2015
Bildtext I Dickursby skola kan klasslärarstuderande praktisera.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

En styrka som partnerskolorna i huvudstadsregionen lyfter fram är att studenterna får se hela vardagen.

- Det att studerandena får komma in i ett vanligt lärarrum och vara en del av hela vardagen och gå på rastvakt och så vidare gör att de får mycket mera än bara undervisningen, säger Lindström.

Ska råda bot på lärarbristen

Tanken med klasslärarutbildningen i vid Helsingfors universitet är att råda bot på bristen av behöriga lärare i huvudstadsregionen, och det tror partnerskolorna att kommer att ske.

Dessutom ser de sin chans att rekrytera nya lärare och marknadsföra den egna skolan.

- Det att du har fått gå din utbildning i södra Finland och varit inne i klassrummen i huvudstadsregionen så gör ju säkert att det är mycket lättare att söka sig till arbetsmarknaden i huvudstadsregionen så småningom, säger Lindström.

Förutom att få fler behöriga lärare till en region där de annars är underrepresenterade så ser skolorna framemot den kunskap som lärarstuderandena för med sig.

Facket emot att man bryter mönster

Trots att partnerskolorna nästan är rörande överens om att erfarenheterna är positiva, så finns det också kritik mot modellen.

Varför kan man inte grunda en svensk övningsskola i huvudstadsregionen?

― Christer Holmlund, FSL

På Finlands svenska lärarförbund FSL tycker man rent principiellt att man inte borde tumma på systemet med övningsskolor, i hela Finland har man ju övningsskolor i samband med lärarutbildningar, utom just på svenska i huvudstadsregionen.

Christer Holmlund, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund
Bildtext FSL:s Christer Holmlund skulle gärna se en övningsskola i huvudstadsregionen.
Bild: Stina Siren/Yle

- Det blir ett helt annat koncept för de klasslärare som utbildas på svenska i Helsingfors, eftersom den finska utbildningen vid Helsingfors universitet är uppbyggd kring ett övningsskoletänk.

Holmlund säger att FSL inte kan ta ställning till partnerskolornas erfarenheter från den här våren, men säger att det är svårt förstå partnerskoletänket, eftersom man inte heller på finskt håll har partnerskolor utan övningsskolor.

- Varför kan man inte grunda en svensk övningsskola i huvudstadsregionen som skulle kunna möta samma utbildningsideal som vi har i resten av Svenskfinland? undrar Holmlund.

FSL har hela tiden ansett att den nya klasslärarutbildningen kommer att leda till en överproduktion av klasslärare, och synpunkten är den samma än i dag.

- Vi tror fortfarande att det kommer att leda till en överproduktion, det kommer att bli en utmaning att hitta jobb åt alla i Svenskfinland om vi utbildar klasslärare i den här takten.

Diskussion om artikeln