Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Valfriheten i vårdreformen - viktigt att folk vet vad de kan välja

Från 2017
Uppdaterad 11.05.2017 18:49.
Dörr med texten laboratorium, provtagning.
Bild: Yle/ Nora Engström

Något omedelbart himmelrike kommer inte att infinna sig den 1 januari 2019, då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. Det var ett av budskapen på ett seminarium om reformen i Helsingfors på torsdagen.

Temat var vad Finland kan lära sig av Sveriges erfarenheter.

Vårdreformen är i högsta grad aktuell efter att regeringen på tisdagen lade fram sitt senaste förslag till valfrihetslagstiftning.

Både ris och ros

Förslaget har på bara ett par dagar väckt mycket kritik och fått beröm.

En sak är säker. Vårdreformen och valfriheten kommer att väcka diskussion och upprörda känslor långt in i framtiden.

På seminariet på Hanaholmen samlades experter och aktörer i branschen för att diskutera och dryfta skillnader mellan systemen i Finland och Sverige.

Alla aktörer har ansvar att informera

Pia Maria Jonsson, ledande expert och avdelningschef vid Institutet för hälsa och välfärd, listade på seminariet utmaningar med systemet som komma skall.

Hur klienterna ska förstå hur och vad de kan välja, och hitta rätt bland olika serivceproducenter inom ramarna för valfriheten är en stor utmaning.

Enligt Jonsson har statsmakten, de blivande landskapen och producenterna alla mycket arbete framför sig som relaterar till informationsgången.

Det måste snabbt klargöras vart man ska vända sig, vilken service man har rätt att få och hur man ska gå till väga i vardagen.

- Aktörerna har också ett ansvar att lyssna och ta med medborgarna och kunderna att utforma tjänsterna, sa Jonsson.

Aktiva klienter är nöjda klienter

Henrik Jordahl, docent och programchef vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm, tog upp jämförelserna mellan Finland och Sverige.

I Finland hörs ibland argumentet att man ska ta lärdom av valfrihetssystemet i Sverige.

Hur väl systemet i Sverige fungerar finns det däremot olika åsikter om.

Jordahl talade mycket om äldreomsorg. Enligt Jordahl är system som sådana svåra att jämföra med varandra. Det är också svårt att mäta hur lyckat ett system för valfrihet är.

En erfarenhet från Sverige verkar vara att patienter som gör aktiva val är mer nöjda.

Inte valfrihet överallt

En sak som debatterades aktivt på seminariet var hur valfriheten ska fungera i glesbygder och vilken roll små- och medelstora företag ska ha i framtiden.

Enligt Jordahls tolkning är det inte så att valfrihet på riktigt existerar överallt. Förutsättningarna för konkurrens och valfrihet finns helt enkelt inte.

- Det finns små kommuner i Sverige som infört valfrihetssystem, men ingen privat utförare väljer att etablera sig i den kommunen. Och då har man ju valfrihet på pappret.