Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Psykolog: Barn lär sig genom att lyckas

Från 2017
Uppdaterad 12.05.2017 13:38.
Språkbadselever på Vaasan Keskuskoulu.
Bildtext Barn ska lyckas med det mesta de gör i skolan, säger psykologen Bo Hejlskov Elvén.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Barn som upplevs som bråkiga behöver hjälp med att lyckas, säger psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén. På torsdagen föreläste den hyllade dansken om problemskapande beteende i Vasa.

- Vi vuxna måste anpassa kraven på barnen enligt vad de klarar av, säger Bo Hejlskov Elvén.

Hejlskov Elvén är en flitigt anlitad föreläsare i hela Norden när det gäller problemskapande beteende.

Han jobbar med rådgivning kring hur man kan hantera problemskapande beteende - sådant som våld eller skadegörelse, eller helt enkelt barn som bråkar och inte gör det som vuxna säger att de ska göra.

Bo Hejlskov Elvén, psykolog och författare, föreläste om problemskapande beteende i Vasa på torsdagen.
Bildtext Bo Hejlskov Elvén har rötterna i Danmark men bor och verkar i Sverige.
Bild: Yle/Anna Kurtén

När Hejlskov Elvén föreläste vid Vasa universitet på torsdagen var det inte oväntat att det skulle bli en publiksuccé med 400 åhörare.

Hejlskov Elvéns förhållningssätt används nämligen inom allt från barnuppfostran till missbrukarvård.

Alla barn mår bra av specialpedagogikens metoder

Hejlskov Elvén har sin bakgrund inom specialpedagogiken och har jobbat mycket med barn som har en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD eller autism.

Men hans sätt att hantera problemskapande beteende går att tillämpa också på barn utan någon diagnos. Barn som helt enkelt är känslostarka och ofta reagerar med bråk och skrik.

klassrum i Topeliusskolan i Helsingfors
Bildtext Psykologen Bo Hejlskov Elvéns metoder bygger på bland annat neuropsykologi och stressforskning.
Bild: Yle/Erica Vasama

Metoder som fungerar bra för barn med särskilda behov fungerar bra för alla barn, resonerar han.

Justera förväntningarna

Hejlskov Elvén säger att grundtanken är att beteendeproblem hos barn uppstår när vi har för höga förväntningar på dem i förhållande till vad de klarar av.

Dagisbarn leker
Bildtext Barn under skolåldern har svårt med impulskontroll, konsekvensbedömning och andra grundläggande färdigheter.
Bild: Yle/Linnea de la Chapelle

- Barn under skolåldern har till exempel svårt att kontrollera sina impulser, förstå orsak och verkan och hantera förändringar. Men ofta kräver vi som vuxna att ganska små barn ska klara av allt det här. Då blir det fel och konflikter uppstår.

Vi kräver att små barn ska vara mer flexibla än vad många vuxna är.

― Bo Hejlskov Elvén

Hejlskov Elvén jobbar utgående från ett förhållningssätt som kallas lågaffektivt bemötande.

- Det betyder att vi försöker lugna ner konflikten genom att lugna oss själva. Det är smart att vara diplomatisk och osmart att gå i krig. Så är det i världspolitiken och samma sak är det när man har med barn att göra.

- Utgångspunkten är att barn beter sig så gott de kan, säger han.

Barn lär sig genom att lyckas

Bo Hejlskov Elvén säger att barn ända upp till 15 års ålder lär sig genom att lyckas, inte genom att misslyckas.

- Rent logiskt är det ju så. Om barn lärde sig genom att misslyckas skulle de till exempel aldrig lära sig att gå. För vuxna är det tvärtom. Misslyckas vi en gång gör vi inte om det.

Hejlskov Elvén säger att det förstås ligger i barns natur att tåla misslyckanden, men det betyder inte att de lär sig något av det.

Om barn lärde sig genom att misslyckas skulle de aldrig lära sig gå.

― Bo Hejlskov Elvén

Enligt Hejlskov Elvén har tillrättavisningar därför ingen effekt på barn, utan det handlar om att se till att barn lyckas så mycket som möjligt, både hemma, på dagis och när de börjar skolan.

Positivt att vara curlingförälder

År 2004 introducerade den danske psykologen Bent Hougaard begreppet curlingföräldrar - om föräldrar som gör allt för sina barn.

Hejlskov Elvén säger att termen har missförståtts.

- Hougaard sa att curlingföräldrar är föräldrar som sopar banan för barnen hela tiden. Men han har inte förstått sig på curling.

- I curling sopar du bara banan när stenen behöver det. Du ska inte sopa om det inte behövs för då åker stenen för långt.

Termen curlingförälder har missförståtts.

― Bo Hejlskov Elvén

Därför tycker Hejlskov Elvén att curling i själva verket är en utmärkt metafor för föräldraskap.

- Som förälder vore man ju korkad om man inte hjälpte sitt barn när det behövde det. Men det är också korkat att göra saker för barnen om det är något de klarar av själva.

Minskat behov av assistenter

Att hantera barns beteendeproblem utgående från Hejlskov Elvéns förhållningssätt har visat sig ha positiva effekter i skolvärlden.

- Min erfarenhet är att när vi jobbar på det här sättet i skolan behövs det mindre personal. Många barn som tidigare har behövt en assistent för att inte springa iväg klarar sig själva då den pedagogiska miljön och bemötandet är rätt.

Bemöter vi barn på rätt sätt behövs färre assistenter.

Bo Hejlskov Elvén säger att det inte är billigt med bra pedagogik, men att det blir väldigt mycket dyrare att spara in på skola och barnomsorg.

- Det kostar i form av arbetslöshet, sjukhusvistelser och så vidare.

Arrangörer för seminariet i Vasa var Förbundet De Utvecklingsstördas väl (FDUV) och Kårkulla samkommun.

Diskussion om artikeln