Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Slut på kallrörning av mat vid Källans vårdhem i Hangö

Från 2017
Attendos Servicehus Lähde i Hangö
Bildtext Källan i Hangö.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Sydspetsens miljöhälsonämnd beslutade på torsdagen (11.5) att gå in för tvångsåtgärder mot köket i Källans vårdhem i Hangö. Det betyder att det är slut på kallrörning av mat tills vårdbolaget Attendo kan bevisa att personalen behärskar metoden.

Beslutet börjar gälla så fort det har vunnit laga kraft.

Nämnden beslutade också att Attendo har tid på sig till den sista juni att leverera ett oberoende expertutlåtande över om kökets ventilation är tillräcklig i enlighet med Finlands byggbestämmelser.

Under inspektioner har ventilationen verkat otillräcklig. Brister i den har påtalats redan i juni år 2010.

Attendo hade kommit in med genmälen till nämnden där man meddelar att kallrörning inte används och att man har fått tillgång till ventilationsritningar.

Nämnden anser ändå att det ur genmälena inte framkommer sådan information som skulle ändra på beslutsförslaget till nämnden så nämnden beslutade enligt förslaget.

Ny metod

Problemet med vårdjätten Attendos kök i Källan är att verksamheten har förändrats sedan det körde igång.

Till en början var det ett kök där man tillredde mat och snabbt kylde ner maten för cirka 30 klienter i vårdhemmet Källan.

Men i november ifjol blev köket ett centralkök för totalt 110 klienter på olika håll i Västnyland

Maten transporteras också till Villa Stella i Ekenäs och Villa Pentby i Karis.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Också äldre i Vill Pentby i Karis får mat från Källans kök i Hangö.
Bild: Yle/Minna Almark

I samband med förändringen blev också metoden att laga maten ny, så kallad kallrörning.

Man rör ihop kalla ingredienser till och med flera dagar i förväg. Maten hettas sedan upp i ugn just före servering.

Metoden kräver noggrann hygien och låga temperaturer för förvaringen.

Och det är här det brister enligt sydspetsens miljöhälsonämnd.

Personalen behärskar inte metoderna

Personalen har inte fått tillräcklig utbildning i metoden och de krav den ställer.

Efter en av inspektionerna konstaterade inspektörerna att verksamhetsidkaren inte fullt känner till de mikrobiologiska riskerna och lämnar rum för improvisation.

rostfria kannor
Bildtext Kallrörning kräver extra noggrann hygien.
Bild: YLE/Stefan Härus

Attendo har inte reagerat tillräckligt på inspektörernas påpekanden och därför förbjuds nu alltså metoden tills Attendo kan bevisa att personalen behärskar metoden och de kritiska övervakningspunkterna.

Attendo svarar

Yle Västnyland har varit i kontakt med vårdbolaget Attendo som medger att man borde ha börjat samarbeta med myndigheterna betydligt tidigare då man byggde om utdelningsköket i Källan till ett centralkök.

Vårdbolaget säger också att myndigheterna fick vänta onödigt länge på en del dokument och utredningar.

Skylt på väggen av Attendos Servicehus Lähde i Hangö
Bildtext Attendo medger en del långsamhet och måste nu ge personalen mera utbildning.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Samtidigt påpekar Attendo att man senast på onsdagen (10.5) har varit i kontakt med hälsomyndigheterna och att man tillsammans och i god anda fortsätter att utveckla köket. Enligt Attendo har det inte kommit några klagomål vad gäller matens kvalitet.

Vårdbolaget påpekar att det är allmän praxis i branschen att de som jobbar på veckoslut också sköter hushållssysslor som till exempel att värma upp mat, men att det inte handlar om att tillreda maten.

Attendo har inte informerat Raseborgs stad om problemen i Källans kök i Hangö.

Vårdhemmet Källan i Hangö som ägs av Attendo.

Attendos centralkök i Hangö prickas - tvångsåtgärder föreslås

Köket lagar mat till 110 äldre i Hangö, Karis och Ekenäs.

Diskussion om artikeln