Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tvångsåtgärder mot Österby skolas kök i Raseborg

Från 2017
Österby skola i Ekenäs.
Bildtext Österby skola.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Centralköket i Österby skola behöver renoveras och Raseborgs stad har skjutit upp frågan om stadens kosthåll tillräckligt länge nu, konstaterar sydspetsens miljöhälsonämnd. Nämnden går in för tvångsåtgärder och det innebär att köket bland annat inte får tillreda mera mat än vad man gör i dag.

Nämnden konstaterar att det i flera års tid redan har påtalats att köket i Österby skola är i stort behov av renovering.

Golvkaklen är slitna och ytkonstruktionerna så som dörrkarmar och fönsterbräden är fuktskadade.

Köket är trångt och det råder brist på ytor att ställa ner saker.

Det finns inte ändamålsenliga platser där man kan tillreda dietmat, utöva kontorsarbete eller förvara transportlådor och frysar.

Staden har hänvisat till att man utreder hur köksstrukturen ska se ut, men man har inte kommit till skott i frågan.

Personalen får beröm

I sitt beslut säger nämnden att personalen genom sitt agerande har minskat på riskerna med det nedslitna köket.

De anställda i köket i Österby utför egenkontroll samvetsgrant och jobbar enligt god hygien enligt bästa förmåga, konstaterar nämnden.

Potatis och köttbullar väntar på hungriga elever i skolmatsal.
Bildtext Kökspersonalen i Österby har inte gjort något fel.
Bild: Yle/Hanna Othman

Åtminstone sedan år 2001 har brister i köket påtalats till verksamhetsidkaren som numera är Raseborgs stad.

Staden har också flera gånger uppmanats skicka skriftliga renoveringsplaner för köket, men har inte gjort det.

Raseborgs stad svarade sent omsider på de frågor miljöhälsan ställde staden om när man ska renovera köket.

Svaret gick ut på att köket eventuellt renoveras år 2019 om man kan komma överens om hur stadens köksstruktur ska se ut.

Kan inte vänta hur länge som helst

Eftersom riskerna ökar med tiden, kan man inte bara vänta hur länge som helst, sägs det i nämndens beslut.

Raseborgs stad har åtminstone sedan år 2011 sökt organisationsformer för sina kök och det finns ännu inte beslut i frågan.

Tvångsåtgärderna går ut på att Österby skolas kök inte får tillreda mera än de nuvarande 300 portionerna mat per dag.

Staden uppmanas se över verksamheten och anpassa den till de rum som finns att tillgå.

Sydspetsens miljöhälsa vill senast den sista november ha en rapport om hur arbetet med kosthållsstrukturen i Raseborg framskrider.

Diskussion om artikeln