Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

BI-fastigheten i Jakobstad måste rivas

Från 2017
Uppdaterad 12.05.2017 15:57.
Före detta Barnträdgårdslärarinstitutet
Bildtext Det gamla barnträdgårdslärarinstitutet föreslås rivas. Marken är förorenad och det räcker inte med en renovering av byggnaden.
Bild: YLE/Patrik Enlund

BI-fastigheten i Jakobstad kan inte användas som stordagis efter ombyggnad. Huset är byggt på Jakobstads förra avstjälpningsplats och markundersökningar visar att kostnaderna för att byta jordmassor gör att projektet blir alltför dyrt att genomföra.

Åbo Akademis barnträdgårdslärarutbildning har tidigare verkat i fastigheten. Kostnaderna för att hantera jordmassorna kan uppgå till en halv miljon euro. Det var när man gjorde markundersökningar närmare fastigheten som man upptäckte föroreringens omfattning.

Hur är det möjligt att undersökningar gjorts tidigare och man då inte hitta något?

- Projektet är så långt framskridet att vi nu är på allvar inne i planeringsskedet. Nu har markundersökningar gjorts och man har kommit fram till det här. Vi har inte haft en tydlig och klar planering tidigare och i det här skedet reder man ut det här, säger stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad.

Men det har ju sagts att markundersökningar gjorts?

- Det känner jag inte till.

Ny tomt ska hittas för stordagiset

Huvudplanerare för projektet är vald och förslagsritningar till en ombyggnad är gjorda. I årets budget för staden Jakobstad finns 100 000 euro för planeringen av stordagiset i BI-fastigheten.

- Det är tråkigt. Fastigheten är fin och det skulle ha varit en bra möjlighet att använda den, men nu är vi i den här situationen, säger Stenman.

Ett helt nytt daghem beräknas kosta ungefär lika mycket som en renovering av BI-fastigheten, i storleksordningen 7 miljoner euro.

Enligt beredningen till stadsstyrelsens möte på måndag föreslås att BI-fastigheten rivs och att en ny tomt söks för stordagiset.

Inga ordentliga markundersökningar har gjorts förrän i vår

Diskussionen kring inneluftsproblemen och vad som skall bli av BI-fastigheten när barnträdgårdslärarutbildningen flyttar till Campus Allegro har pågått i åratal.

Ett alternativ var i början att flytta finska gymnasiet till fastigheten, sedan kom tanken på ett stordagis med många avdelningar in i bilden. Flera av staden Jakobstads daghem verkar i små och undermåliga enheter.

Tekniska verkets chef, Rune Hagström, säger att inga undersökningar av marken har gjorts förrän i vår trots de planer som man på politikerhåll fört fram för fastighetens användning.

- Ingenting skulle ha hindrat oss att göra undersökningar tidigare men tidpunkten var nu den rätta att göra det i det här skedet, säger Rune Hagström.

- Nu när vi faktiskt har ett användningsändamål så har vi gjort undersökningarna, det har inte funnits behov heller eftersom vi inte haft ett ordentligt projekt med planeringspengar och en byggnadskommitté.

- Vi har undersökt inneluften i fastigheten och fokus har inte varit så väldigt kraftigt på utsidan som det är nu när vi har ett projekt på gång. Några tidigare undersökningar där man skulle ha borrat och kollat vad som finns i marken och hur djupt har inte blivit gjorda.

Två klara alternativ till tomt för ett stordagis

Det finns två klara tomtalternativ för ett stordaghem i Jakobstad.

Det ena alternativet är Pursisalmi tomten där skolfastigheten som är utdömd på grund av mögelproblem står tom och väntar på rivning. Det andra alternativet är en tomt på Rådhusgatan mittemot en bensinmack. Båda tomterna har en planebeteckning som gör att det går snabbt att komma igång med ett byggande ifall politikerna går in för den lösningen.

- Jag vet inte i det här skedet om tomten på Rådhusgatan är tillräckligt stor för att rymma tio daghemsavdelningar, säger Rune Hagström.

- Jag drar en lättnadens suck över att markutredningen nu är gjord men jag är besviken över den tidsfördröjning som kan bli följden för daghemmets del.

Enligt Rune Hagström kunde ett stordaghem stå klart till sommaren 2019 om politikerna beviljar medel och inga planeändringar krävs på den tomt som väljs.

Uppdaterad 13:45 med komentar av Rune Hagström.