Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kampen mot antibiotikaresistensen trappas upp - turister, läkare och veterinärer ska skärpa sig

Från 2017
Antibiotikapiller.
Bild: Mostphotos

Det är nu man måste agera om man vill förhindra att helt vanliga infektioner snart blir omöjliga att bota. Det slås fast i det nya nationella handlingsprogrammet mot antibiotikaresistens. Och åtgärderna gäller så gott som alla, från vanliga resenärer till sjukvårdspersonal.

Att allt för flitig användning av antibiotika är ett växande problem är knappast någon nyhet. Men att läget faktiskt är så allvarligt som Världshälsoorganisationen WHO anser är kanske mindre bekant.

Enligt WHO är antibiotikaresistensen ett av de största hoten mot mänskligheten, lika allvarligt som klimatförändringen.

Om man inte nu lyckas få användningen av antibiotika under kontroll, kommer 10 miljoner människor att dö i infektioner som antibiotika inte längre biter på år 2050, förutspår WHO.

Finlands hälsomyndigheter kommer nu med ett handlingsprogram för att åtgärda hotet för vårt lands del.

Turister bör se upp

Det nya handlingsprogrammet innehåller åtgärdsförlag inom flera områden.

En aspekt som tas upp är det ökande resandet. I och med att allt fler finländare reser allt oftare, ökar risken för att mikrober som har motståndskraft mot läkemedel tar sig in över gränserna.

För att råda bot på det här föreslår man i programmet att turister borde få mer information om läget och hur man kan undvika att importera antibiotikaresistenta mikrober.

Läget ska följas i realtid

Också hälsomyndigheterna måste skärpa sig, enligt rapporten.

Bland annat borde man skapa ett nationellt system, i vilket man i realtid följer med läget med antibiotikaresistens. Med hjälp av det ska myndigheterna på såväl lokal som nationell nivå snabbt och effektivt kunna utbyta information, informera och vidta åtgärder.

Rekommendationer på väg

Dessutom ska både sjukhus och den öppna sjukvården i framtiden rapportera om sitt bruk av antibiotika för att helhetsbilden ska vara så klar och uppdaterad som möjligt.

Det bör också göras upp nationella rekommendationer om hur man bör undvika infektioner på sjukhus och vårdinrättningar.

Veterinärer under lupp

En stor pusselbit i problematiken kring antibiotikaresistens består av de mediciner som djur ordineras.

I många länder är man slapphänt i bruket av antibiotika inom husdjursnäringen. Bland annat används antibiotika på flera håll i preventivt syfte.

Även om läget inte är så allvarligt i Finland, borde man se över rutinerna också inom veterinärmedicinen, heter det i rapporten.

Närmast handlar det om att börja samla in information om hur och i vilken omfattning antibiotika ordineras djur.

Dessutom ska man göra upp nationella mål för det här.

Olika sorters tabletter.

Antibiotika kan skada barnens tarmflora

Små barn bör ta en kur bara när det är absolut nödvändigt.

Diskussion om artikeln