Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt EU-direktiv: Paketrallyt från Åland kan upphöra

Från 2017
paket
Bild: Yle/Monica Slotte

Alla skattefria uppköp på nätet går till historien om EU:s nya direktiv går igenom. Isåfall skulle också det skattefria packetskickandet från Åland upphöra.

Små uppköp som kommer utanför EU:s skatteområde har hittills varit skattefria, eftersom skatten för dem är under fem euro.

Orsaken till detta är att administreringen av beskattningen har ansetts bli dyrare än nyttan av själva beskattningen. Nu har beskattningen ändå blivit lättare med hjälp av automatiseringen och digitaliseringen.

I och med att näthandel blivit allt vanligare har situationen börjat ses som orättvis. Företag inom EU är i en sämre position än företag utanför beskattningsområdet, som kan sälja varor eller tjänster till eurområdet momsfritt.

Till exempel europeiska bokhandlar utan näthandel har varit missnöjda, eftersom det varit möjligt att beställa skattefria böcker på nätet. En del bokförsäljare på nätet slipper skatt genom att böckerna skickas via Åland. Också andra företag som verkar i Finland har utnyttjat skattefriheten för produkter under 22 euro genom att skicka produkterna via Åland.

Mediehusen skickar i sin tur sina försändelser via Norge för att slippa betala skatt.

Små och medelstora företag gynnas mest av förnyelsen

Nu föreslår EU-kommissionen att den nedre gränsen på fem euro helt avlägsnas.

I fall det direktivet går igenom skulle det skattefria paketrallyt från Åland upphöra. Det skulle inte heller vara möjligt att beställa skattefria produkter från Kina, Amazon eller eBay.

- Det är framförallt de små och medelstora företagen som lider av det nuvarande systemet, eftersom de måste försöka tävla med de skattefria produkterna, säger Stephen Quest, som är chef för EU:s tull- och skatteavdelning.

Enligt honom förs främst elektronikprodukter, mat och kläder in i EU skattefritt.

Stephen Quest, chef för EU:s tull- och skatteavdelning, besökte Finland den 12 maj 2017.
Bildtext Stephen Quest besökte Finland fredagen den 12 maj.
Bild: Yle

- Kryphålen i beskattningen utnyttjas i alla branscher. Det nya skattedirektivet riktar in sig på de företag som inte betalar sin rättvisa andel i nuläget, säger Quest.

Beställningspriserna stiger

Då man börjar beskatta beställningarna, är det konsumenterna som får betala för det. För ett inköp på fem euro skulle en skatt på nästan fem euro tillkomma.

Skattefriheten för de små beställningarna leder till att medlemsländerna går miste om skatteintäkter.

- Konsumenten drar nytta av skattefriheten på kort sikt, men på lång sikt gynnar det inte. Samhället får inte in de skatteintäkter som behövs för att betala för offentlig service, sjukhus och skolor.

Enligt Stephen Quest kommer EU-länderna att få in skatteintäkter på ungefär sju miljarder euro, när man börjar beskatta också de små uppköpen. Det kommer ungefär 150 miljoner skattefria paket in i EU årligen.

Ursprunglig text: Anna Karismo / Yle uutiset

Långtradare som tillhör Ålands Posten

Ålands skattefria paketrally - så här fungerar det

Nu planerar EU att också Åland ska måsta börja betala moms.