Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sång- och musikförbundet prickas för trakasserier på arbetsplatsen

Från 2017
Uppdaterad 15.05.2017 11:38.
En man skriver på ett papper.
Bildtext Enligt arbetsgivaren har trakasserierna nu upphört.
Bild: CC0/Startup Stock Photos

En arbetstagare på Finlands svenska Sång- och Musikförbund har blivit utsatt för trakasserier. Det anser arbetarskyddsinspektionen.

I slutet av december 2016 kontaktade en arbetstagare vid Finlands svenska Sång- och Musikförbund (FSSMF), arbetarskyddsinspektionen på grund av att denne upplevt trakasserier och osakligt bemötande på arbetsplatsen.

Enligt den inspektionsberättelse Yle Österbotten fått ta del av så ansåg även arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra- och Inre Finland att det förekommit trakasserier vid FSSMF:s förbundskansli i Vasa.

Enligt arbetsgivaren har trakasserierna upphört

Arbetsgivaren har vetat om trakasserierna och hållit diskussioner med parterna på arbetsplatsen och även hänvisat arbetstagaren till företagshälsovården.

- Det är tråkigt att det har hänt olika saker de senaste åren som har lett till det här. Internt har vi diskuterat det och vi har åtgärdat olika saker. Nu är det ett avslutat kapitel, säger FSSMF:s styrelseordförande Patrik Karlsson.

Trots samtalen upplevde arbetstagaren fortfarande trakasserier och osakligt bemötande. Arbetarskyddsinspektionen konstaterar att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att utreda, bedöma och få slut på trakasserierna.

- Anmälan är gjord i fjol och till min vetskap så har det inte förekommit trakasserier på långt över ett halvår, säger Karlsson.

Arbetsgivaren har inte gjort tillräckligt

Arbetsgivaren uppmanas utreda händelseförloppet kring trakasserierna och vidta åtgärder för att göra slut på dem och informera arbetstagaren och arbetarskyddsfullmäktige om åtgärderna.

- Vi ska lämna in en plan och ett par andra saker och sen borde det vara slutbehandlat för allas del, säger Karlsson.

Karlsson berättar att man på förbundet nu har vidtagit förebyggande åtgärder för att trakasserier inte ska förekomma i framtiden.

- Vi har planer på hur man ska gå till väga och vem man ska kontakta, säger Karlsson.

Uppdaterad 15.5 klockan 11.35 med kommentarer av FSSMF:s styrelseordförande Patrik Karlsson.