Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlandssvenska politiker minns Koivisto som en stark och klok ledare

Från 2017
Uppdaterad 13.05.2017 13:46.
Björn Månsson i Hangö stadshus vid Folktingets session 2017.
Bildtext Björn Månsson (SFP) säger att Mauno Koivisto var rätt man i rätt tid på rätt post.
Bild: Yle / Bengt Östling

Folktingets session i Hangö inleddes på lördagsmorgonen med en tyst minut för att hedra minnet av president Mauno Koivisto. Finlandssvenska politiker från både höger- och vänsterpartier minns Koivisto bland annat som en stark och klok ledare och en fredsvän.

Mauno Koivisto hade enormt stor betydelse, säger Helsingforspolitikern Björn Månsson (SFP).

- Han var rätt man i rätt tid på rätt post. Han normaliserade och parlamentariserade makten i Finland efter Kekkonen, säger Månsson.

Funderingar och tolkningar

Som journalist och ledarskribent vid Hufvudstadsbladet upplevde Månsson Koivisto som svår att förstå.

- Koivisto hade ju sina funderingar, det ordet använde han också på finska. Då gällde att uttolka honom och det gillade han inte alltid, minns Månsson.

"Han hade en enormt stor betydelse"

3:52

Bland annat ställde Koivisto en tid upp för Yle enbart i direktsändning, han ville inte att hans uttalanden skulle redigeras och tolkas, säger Björn Månsson.

Jag tror att de flesta av oss upplever att en stor man har gått bort. Han ledde Finland under en svår tid efter Kekkonen.

Inger Östergård, socialdemokrat från Helsingfors minns Mauno Koivisto som en gentleman av stora mått.

Inger Östergård i Hangö under Folktinget session där. Hon representerar Socialdemokraterna i Helsingfors
Bildtext Inger Östergård
Bild: Yle / Bengt Östling

- Han hade en rak rygg och en rak linje. Han värnade alltid om den lilla människan, säger Östergård.

Som socialdemokratisk ledare var Koivisto enligt henne en man som lyssnade på alla, men som tog sina egna beslut.

Enligt Inger Östergård hade Koivisto ett stort revir runt sig, men att han trots det upplevdes som en person med ett stort hjärta.

- Jag tror att de flesta av oss upplever att en stor man har gått bort. Han ledde Finland under en svår tid efter Kekkonen.

Uppskattad av fredsrörelsen

Vänsterförbundets Laura Lodenius är verksamhetsledare på Fredsförbundet och minns att hon själv som ung fredsaktivist var lite otålig i förhållande till Mauno Koivisto.

- När han var president tänkte man kanske att han borde ha varit mer radikal och snabbare i sitt agerande, men så här i efterhand kan man konstatera att hans linje många gånger var klok.

Laura Lodenius i Hangö i anslutning till Folktingets session där 12-13.5.2017
Bildtext Laura Lodenius
Bild: Yle / Bengt Östling

Lodenius nämner som exempel frågan om Finlands agerande när de baltiska länderna frigjorde sig från Sovjetunionen.

- Då kanske man tyckte att Koivisto sade för lite, men idag tror jag många upplever att linjen var klok, säger Laura Lodenius.

Hon säger sig ha förstått att liknande diskussioner också idag är aktuella, åtminstone under ytan. Landets ledning måste överväga i vilken utsträckning man kan gå ut med löften om stöd i alla situationer, säger Lodenius.

- Fredsrörelsen uppskattade Koivisto för att han var en man som trode på militär alliansfrihet, fast han annars förespråkade integration och ansåg att vi skulle vara en del av Europa i alla avseenden.

Krigsminnena påverkade

Laura Lodenius lyfter också upp det att Koivisto hade personliga erfarenheter av kriget.

- Nu har vi en generation i landets ledning som saknar den erfarenheten och kanske i och med det tror sådant om krig som inte stämmer, säger Lodenius.

"Jag tror att han hade en ganska realistisk bild av vad krig är"

4:35

Laura Lodenius tror att finländarna upplevde Koivisto som en folklig ledare, trots att han inte sprang omkring på olika jippon hela tiden.

Han kändes antagligen som en stabil och trygg figur, säger Lodenius.

- Jag tror att den sorg som nu uttrycks bland annat på sociala medier är genuin.

Trevlig finurlig och omtyckt - men ingen populist

En annan vänsterförbundare, professor emeritus i nationalekonomi, Jan Otto Andersson berättar att Mauno Koivisto hade läst nationalekonomi vid Åbo Akademi för samma professor som Andersson själv.

Jan-Otto Andersson i Hangö där Folktinget höll session 12-13.5.2015
Bildtext Jan-Otto Andersson
Bild: Yle / Bengt Östling

Koivisto hade då medverkat i en diskussionsgrupp som senare omvandlades till en förening för ekonomisk och social forskning.

- När jag satt i styrelsen för den här föreningen skapade vi "Koivisto lectures" och bjöd in någon internationell kändis för att tala. Mauno Koivisto var alltid med på tillställningarna.

Trots att han var populär var han allt annat än populist.

Som person var Koivisto eftertänksam och finurlig och väldigt trevlig, minns Andersson.

Koivisto var omtyckt bland folket, kanske för att han bland annat sade hur illa saker och ting kunde ligga till. Men trots att han gillades av många gjorde han sig inte till enligt Jan Otto Andersson.

"Han kan betecknas som en slags högersocialdemokrat"

6:16

- Det är bra när någon vågar vara så lite populistisk som möjligt. Trots att han var populär var han allt annat än populist.

"Koivisto var en idol"

Kimmo Sasi var samlingspartistisk riksdagsledamot redan under Koivistos tid. Enligt Sasi återställde Koivisto demokratin i Finland efter Kekkonens tid.

- Han hade en klar vision att vi ska ha parlamentarism i Finland. Han var en stor demokrat.

Kimmo Sasi i Hangö i samband med Folktingets session 12-13.5.2017
Bildtext Kimmo Sasi
Bild: Yle / Bengt Östling

Sasi tycker också att det bra att Koivisto ville minska presidentens maktbefogenheter.

- Han var inte så nära riksdagsledamöterna, men man lyssnade noggrant på vad han hade att säga. Han var en idol.

Kimmo Sasi uppskattar också det att Mauno Koivisto var en högersocialdemokrat som enligt honom kunde bära ekonomiskt ansvar.

I Baltikum-frågan förhåller sig Sasi mer kritiskt till Koivistos agerande, men ger honom beröm för närmandet till EU.

Som person var Koivisto en som man ville respektera, minns Sasi.

- Han var inte så nära riksdagsledamöterna, men man lyssnade noggrant på vad han hade att säga. Han var en idol.

Enligt Sasi uppskattade man Mauno Koivisto, man kunde lita på att han använde sin makt för Finlands bästa.

Artikeln uppdateras

Diskussion om artikeln