Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa huvudbiblioteks framtid okänd, men huset måste renoveras

Från 2017
Uppdaterad 16.05.2017 10:34.
Thomas Rosenberg vid lånedisken i Lovisa huvudbibliotek
Bildtext Thomas Rosenberg hör till de flitiga låntagarna vid huvudbiblioteket
Bild: Yle/Carmela Walder

Lovisa har en skyldighet att iståndsätta det skyddade Societetshuset där stadens huvudbibliotek finns. Allt fler anställda är skeptiskt inställda till att fortsätta jobba i huset.

Societetshuset har redan i flera år haft problem med inneluften. Inte ens de experter som Lovisa stad anlitar kan peka på en enskild orsak till problemen.

Arkitekt Pekka Saatsi som är specialiserad på renovering av anrika byggnader ska presentera två olika alternativ för en renovering av Societetshuset. I det första alternativet görs bara det mest nödvändiga, i det andra alternativet görs en mera omfattande renovering.

Saatsi själv talar för att göra en mera omfattande renovering. Han tror på att huset kan fås i skick.

Lovisa har en skyldighet att renovera det skyddade huset. Det är Finlands äldsta bevarade Societetshus, byggt i trä på 1860-talet.

huvudbiblioteket i lovisa i kvällsbelysning
Bildtext Lovisa huvudbibliotek finns i den anrika Societetshuset.
Bild: Yle/Stefan Härus

Hon har inte kunnat vistas i biblioteket på flera år

Bibliotekarie Harriet Lill-Smeds blev akut sjuk för sex år sedan på grund av problem med inomhusluften i hennes arbetsrum i biblioteket. Efter det har hon varit tvungen att jobbat på distans.

Lill-Smeds är idag kroniskt sjuk och får astmaanfall om hon vistas längre stunder i biblioteket. Hon kan endast snabbt sticka sig in för ett arbetsärende.

De andra i personalen har enligt Lill-Smeds inte fått lika omfattande skador av att jobba i huvudbiblioteket.

- En del har lindriga symptom, medan andra redan har ganska allvarliga symptom av att vistas i byggnaden.

Harriet Lill-Smeds utanför Lovisa huvudbibliotek
Bildtext Harriet Lill-Smeds har blivit kroniskt sjuk av att jobba i biblioteket.
Bild: Yle/Carmela Walder

Harriet Lill-Smeds sitter med i den arbetsgrupp som grunnar på vad som ska göras för att förbättra inomhusluften i byggnaden. Andra i arbetsgruppen är bibliotekschefen, stadens ledande tjänstemän och två utomstående experter.

Hon är glad över att Lovisa har grundat en arbetsgrupp av det här slaget, men säger att det borde ha gjorts redan för flera år sedan.

Vill flytta biblioteket

Bibliotekarie Harriet Lill-Smeds talar för att huset inte ska fortsätta vara ett bibliotek efter att det har renoverats.

Hon anser att personalen borde flyttas bort från huset så fort som möjligt för att inte flera ska få kroniska skador. Societetshuset ska efter att det har renoverats enligt henne användas till någonting annat.

- Festsalen kan till exempel tas i bruk igen. Då behöver ingen jobba i huset hela dagarna.

Takmålningar i Lovisa huvudbibliotek
Bildtext I festsalens tak finns välbevarade målningar.
Bild: Yle/Carmela Walder

Ett förslag som har vunnit gehör bland personalen är att bygga ett helt nytt bibliotek i anknytning till Lovisanejdens högstadium som ska få ett helt nytt hus.

Bildningsdirektören är försiktig

Lovisas bildningsdirektör Thomas Grönholm säger att meningen är att huset ska fortsätta vara ett bibliotek. Så länge som beslutsfattarna inte har fattat ett annat beslut så är utgångspunkten enligt Grönholm den här.

Bildningsdirektören påpekar att planerna på en ny skolbyggnad för Lovisanejdens högstadium redan är långt hunna. I de planerna finns inte något nytt bibliotek inritat.

Thomas Grönholm, bildningsdirektör i Lovisa
Bildtext Bildningsdirektören säger att inte ens experter kan säga varför huset är så illa skadat.
Bild: Yle/Carmela Walder

"Ett av Finlands vackraste bibliotek"

Thomas Rosenberg som representerar SFP i kulturnämnden är en flitig besökare vid huvudbiblioteket.

Huvudbibliotekets renovering har inte ännu varit uppe till politisk behandling i kulturnämnden, men medlemmarna har enligt honom varit oroade och bekymrade över situationen.

- Det här är ju ett fantastiskt, vackert och skyddat hus, ett i Finlands särklass vackraste bibliotek.

Väggmålning i Lovisa huvudbibliotek
Bildtext Huvudbiblioteket är skyddat både invändigt och utvändigt.
Bild: Yle/Carmela Walder

Rosenberg undrar hur stadens pengar ska räcka till för att reparera alla fastigheter med dålig inomhusluft. Han nämner bland annat idrottshallen.

Festsalen kunde bli konsertsal igen

Rosenberg drömmer om att utvidga biblioteket mot Alexandersgatan. Han vill att biblioteket ska få fler kvadratmetrar och drömmer om att ta festsalen i huset i bruk igen som konsertsal.

- Festsalen lär ha hela regionens bästa akustik och Lovisa saknar dessutom en konsertsal.

Rosenberg vill att huset ska fortsätta att vara bibliotek, men säger att personalens oro för sin hälsa måste tas på allvar.

- Personalens hälsa går givetvis i första hand. Vi vet att det finns personal som inte har kunnat existera i huset på flera år och det är allvarligt.

Thomas Rosenberg utanför Lovisa huvudbibliotek
Bildtext Thomas Rosenberg utanför Lovisa huvudbibliotek.

Diskussion om artikeln