Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Homoäktenskap delar kyrkomötet exakt jämnt

Från 2017
Uppdaterad 16.05.2017 07:11.
Domkyrkan i Åbo.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Tidningsgruppen Uutissuomalainen har bett kyrkomötets ombud att svara på en enkät om huruvida kyrkan ska viga samkönade par. Kyrkans högsta beslutande organ tycks delas jämnt i frågan.

Av de ombud som svarade på enkäten säger 36 ja – kyrkan ska viga och välsigna samkönade par. Andra hälften, också 36 personer, säger nej till kyrklig vigsel av homopar.

På sin vårsession i maj behandlade den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte ett initiativ där det föreslås att kyrklig vigsel ska vara möjlig för par av samma kön. Enligt förslaget ska en enskild präst ändå inte vara tvungen att viga homosexuella par om det strider mot hens syn på äktenskapet.

Konstitutionsutskottet ska göra ett betänkande och det allmänna utskottet ger sitt utlåtande, men det är osannolikt att det är klart vid nästa session i november, uppger konstitutionsutskottets ordförande, biskop Matti Repo till Uutissuomalainen.

Vigselrätten ska behållas

En klar majoritet, 90 procent, av de ombud som svarade på enkäten anser också att kyrkan ska hålla fast vid sin vigselrätt.

Att kyrkan skulle säga upp vigselrätten helt och hållet skulle inte lösa kyrkans interna konflikt, lyder en av motiveringarna.

Ett annat ombud menar att det skulle lösa de konflikter som uppstår när präster tvingas följa samhälleliga lagar om kyrkan skulle avsäga sig vigselrätten.

Inga förändringar

Uutissuomalainen skriver att det baserat på enkäten knappast blir någon förändring i kyrkans vigselpraxis. Förslaget om förnyad vigselpraxis skulle nämligen kräva en majoritet på tre fjärdedelar för att gå igenom.

Lagen om jämlikt äktenskap trädde i kraft i mars, men kyrkan har själv rätt att bestämma om sin vigselpraxis.

Totalt svarade 72 personer på enkäten. Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ och består av 96 ombud och biskoparna.

Ett samkönat par kysser varandra

Varannan finlandssvensk präst vill se könsneutral kyrkolag

Liten grupp redo viga direkt efter den första mars.

Diskussion om artikeln