Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Projektchef vid Vanda stad lät arbetssökande jobba hemma hos sig på stadens bekostnad

Från 2017
Verktyg
Bildtext Projektchefen lät arbetssökande utföra arbete hemma hos sig och hos sina föräldrar.
Bild: Pixabay

Arbetssökande vid Vanda stads arbetsverkstad i Korso har utfört arbete hemma hos en projektchef, hos hennes föräldrar och hos en annan anställd. Projektchefen står nu åtalad för missbruk av förtroendeställning medan hennes chef åtalats för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Enligt åtalet har projektchefen vid ett av Vanda stads arbetsträningshus i Korso låtit arbetssökande som jobbar i arbetsträningshusets verkstäder göra täckdikning hemma hos henne och hon har inte betalat något för arbetet.

Kostnaden för arbetet var enligt åtalet 2 100 euro. Det utfördes i augusti och september 2011.

Dessutom har kvinnan låtit göra en renovering hemma hos sina föräldrar och inte heller för det arbetet har hon betalat något. En arbetssökande och en person som jobbat för Vanda stad utförde arbetet som kostade 210 euro.

Anställd fick huset renoverat för 1 000 euro - verkliga kostnaden 15 000

Projektchefen har också enligt åtalet godkänt att en anställd som hon varit närmaste chef för låtit arbetssökande renovera den anställdas egnahemshus. Renoveringen räckte fyra månader, från februari till juni 2012. Man kom överens om renoveringen muntligen men det gjordes ingen budget, beställningsavtal eller kostnadsuppskattning över arbetet.

Kostnaden för renoveringen landade på över 15 000 euro men den anställda betalade bara 1 000 euro.

Projektchefen har åtalats för missbruk av förtroendeställning medan hennes chef åtalats för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Åtalade chefen jobbar kvar inom staden

Chefen har inte övervakat vad hennes underlydande har gjort och har bland annat godkänt räkningen på 1 000 euro för renoveringsarbetet, som kostade 15 000 euro.

Projektchefen jobbar inte längre vid staden utan sade upp sig när misstankarna om oegentligheter kom fram 2013. Hennes chef jobbar kvar, men har andra arbetsuppgifter.

De misstänkta brotten har enligt åtalet skett från början av 2011 till 1 september 2013.

"Inte okej att arbetssökande arbetar hos anställda vid staden"

Personerna som jobbar i arbetsverkstaden är långtidsarbetslösa och verkstadsarbetet ska hjälpa dem att komma in i arbetslivet. De får inte lön för verkstadsarbetet utan arbetslöshetsförmån från FPA.

- De misstänkta brotten har inte förorsakat någon ekonomisk förlust för staden. Snarare handlar det om uteblivna intäkter eftersom staden inte har fått pengar för jobbet, säger Timo Saari, som är direktör för sysselsättningsservicen vid Vanda stad.

Saari säger ändå att det inte är okej att arbetssökande utför arbete hemma hos stadens anställda också fastän de anställda skulle betala för det.

- Efter att det här kommit fram görs inte arbete hemma hos stadens anställda eller hos deras släktingar, säger Saari.

Rättegången mot de båda kvinnorna inleddes förra veckan och fortsätter under den här veckan i Vanda tingsrätt.

Åklagaren yrkar på 20 dagsböter för chefen och på 60 dagars villkorligt fängelse för projektchefen.

Diskussion om artikeln