Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs interna regler risades i fullmäktige

Från 2017
Raseborgs vapen på Pojo kommunhus
Bildtext Raseborgs stad ska bland annat skärpa den interna kontrollen.
Bild: Yle/Maria Wasström

Raseborgs interna kontroll och stadens yrkesrevisorer fick hård kritik när fullmäktige den 15 maj behandlade ansvarsfrihet. Var finns revisorernas kontinuerliga uppföljningsrapporter? Fick stadsstyrelsen någonsin veta om att Raseborg använt it-program utan licens? var frågor som dök upp.

Ett misstag i samband med att staden bytte e-postsystem gjorde att yrkesrevisionerna inte ville bevilja ansvarsfrihet åt stadsdirektören, stadssekreteraren, stadskamreren och den förra IT-chefen. Misstaget bidrog till extra kostnader för staden som hade använt en programvara utan licens.

NÅGRA FAKTA OM REVISION I KOMMUNEN

Oklara regler

Ann Storsjö (SFP) kastar i sin kritik under fullmäktigemötet en ordentlig känga till revisorerna som enligt henne försummar att kontinuerligt föra fram förbättringsmöjligheter när det gäller uppföljning och kontroll.

- Nu söker man fram de närmaste syndabockarna utan att samtidigt se att allt egentligen grundar sig på ett betydande tillkortakommande i styrningen och ledningen av kommunen där revisionernas rådgivande roll inte får glömmas.

Ann Storsjö
Bildtext Ann Storsjö
Bild: Yle/Minna Almark

Storsjö anser att det i stort råder ett slags vilda västern beträffande regler och hur de följs i Raseborg.

- Man har fått överskrida budget och använda medel som inte är beviljat etcetera. Var fanns revisorernas förhandsvarningar i situationen i Novago innan kapitalet var uppätet?

"Inget görs"

Precis som i år har det redan tidigare i stadens revisionsberättelser nämnts att det finns klara brister i den interna kontrollen i Raseborg.

- Men Raseborgs sätt att reagera är att inte reagera, anser Petri Palin (Sannf).

Palin efterlyser liksom Storsjö uppföljningsrapporter av revisorerna och konstaterar att hans förtroende för revisionssamfundet är lika med noll.

- Det hela handlar om insyn och då är uppföljning det viktigaste verktyget, säger Palin.

Petri Palin (Sannf).
Bildtext Petri Palin föreslog att varken tjänstemännen eller de förtroendevalda skulle beviljas ansvarsfrihet.
Bild: Yle/Marica Hildén

Palin ifrågasätter också att revisorerna inte i sin kritik nämnde något om stadsstyrelsen roll som ändå ska leda den interna kontrollen i en kommun.

"Byt ut revisorerna"

Ann Storsjö efterlyser friska tag inom revisionen i Raseborg och nya objektiva revisorer utan kopplingar till nuvarande ledning och administration.

- Det är allmän kutym att revisorer och revisionssamfund byts ut regelbundet för att garantera en god nivå på revisionen och dess objektivitet. Nuvarande fullmäktige missade denna självklarhet. Den senaste revisionsberättelsen får inte vilseleda det nya fullmäktige att tro att ett byte av revisionssamfund inte skulle vara nödvändigt.

Nya direktiv på kommande

För att få bukt på problemen måste staden se framåt konstaterar Ulf Heimberg (SDP) som är vice ordförande i fullmäktige och revisionsnämnden. Bland annat måste staden göra en djupanalys av läget och uppdatera direktiven för den interna kontrollen, konstaterar han.

- Det kommer ett nytt fullmäktige, en ny styrelse och det väljs nya nämnder. Vi behöver så snart som möjligt samlas till ett seminarium där bland annat stadens offentliga förvaltning är ett tema. Det som har förts fram i dag är en början till en analys som vi bör göra.

Ulf Heimberg är stadsstyrelsens ordförande i Raseborg.
Bildtext Ulf Heimberg
Bild: Yle/Marga Sandström

Trots flera kritiska uttalanden under mötet röstade en klar majoritet (35 av 42) av fullmäktigeledamöterna för att bevilja ansvarsfrihet till samtliga ansvarspersoner inom staden.

Raseborgs fullmäktige.

Raseborg gav sina höga tjänstemän ansvarsfrihet

Beslutet togs efter en lång diskussion och omröstningar.

Diskussion om artikeln