Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

ID Finland - Finlands utveckling från svenska tiden till 2000-talet

Från 2019
man och kvinna plöjer åker utan häst 1917
Bild: Gösta Grotenfelt. Museiverket

En serie från 2008 om Finlands födelse, uppväxt och utveckling från svenska tiden till 2000-talet.

1808-1809 - Lydig lekisunge

I början av 1800-talet är Finland namnet på det Svenska rikets östligaste landskap. Natten till den 21 februari 1808 gick den ryska armén över finska gränsen. Den dåligt utrustade finska bondearmén fick ta emot den största smällen. Styrkorna från Sverige lät vänta på sig. Vid Borgå lantdag år 1809 blev Finland ett autonomt storfurstendöme under ryska kejsaren Alexander I.

1809-1905 - Självsäker sjua

Finland skulle göras till Rysslands moderna skyltfönster mot väst. Huvudstaden flyttades från Åbo till Helsingfors. Med flytten ville tsaren knyta Finlands centrum närmare Ryssland. Finland skulle utvecklas till en egen nation som varken var svenskar eller ryssar, utan finnar. En finsk identitet och nationalism väcktes fram.

1917-1919 - Yr yngling

1914 bröt första världskriget ut. Ryssland drabbades hårt av kriget. 1917 tröttnade slutligen det ryska folket på kriget, på tsarväldet och på bristerna i landet. Revolutionen bröt ut och tsaren miste makten. Finland såg sin chans att frigöra sig från Ryssland och bli självständigt. Det fanns stora olösta politiska frågor och olika syn på hur Finland skulle utvecklas. Landet delades i ett socialistiskt rött och ett borgerligt vitt läger. I februari 1918 bröt inbördeskriget ut.

1919-1939 - Rådig rekryt

Inbördeskriget hade gett Finland sämsta möjliga start som en självständig stat. Finland hade behövt gemenskap och framtidstro, men verkligheten år 1919 var präglad av bitterhet, misstro och stora sociala skillnader. Idén att importera en kung till Finland misslyckades och man gick in för en republik med mycket stark presidentmakt. Finland behövde en stark ledare som skulle kunna förena ett splittrat folk. I november 1939 anföll Sovjetunionen Finland.

1950-2008 - Medelålders merkonom

Efter 3 olika krig kan Finland nu äntligen använda krafterna till att bygga upp landet. 1950-talets Finland var som en stor byggplats. På 20 år förändrades Finland från en lantbruksnation till ett modernt industrisamhälle. Urbaniseringen hade varit Europas snabbaste och samtidigt klättrade också Finland till den rikaste tredjedelen av Europas länder.

Edit 1.12.2023: Tillägg i början om att serien är producerad 2008.

Mer om ämnet på Yle Arenan