Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En oanmäld frånvarodag på dagis kan leda till böter i sommar

Från 2017
Uppdaterad 17.05.2017 10:49.
leksaker i daghemmet björnen i kyrkslätt
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Flera kommuner i Svenskfinland kommer i sommar att kräva en straffavgift av föräldrar vars barn inte dyker upp på dagis. Hur mycket i förväg föräldrarna ska meddela om frånvaro för att inte få böter varierar kommunerna emellan.

I sommar har daghemmen för första gången möjlighet att kräva en avgift av föräldrar som låter bli att meddela att deras barn inte kommer att dyka upp på dagis.

En rundringning till några finlandssvenska kommuner visar att flera kommer att ta i bruk straffavgiften, bland annat Vasa.

- Föräldrar brukar aktivt reservera vård till sommaren, men i verkligheten brukar trettio procent av de som vi reserverat en plats åt inte dyka upp. Då har vi räknat med för mycket personal och mat och det kostar ganska mycket, säger Merja Martin, servicechef vid Vasa stad.

Den nya klientavgiftslagen, där dagvårdsavgifterna regleras, slår fast att:

  • Daghemmen har rätt att uppbära en avgift om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för tiden för sin semester och inte annullerar platsen.
  • Avgiften uppgår till hälften av barnets dagvårdsavgift per månad.
  • Om familjen på grund av låga inkomster inte betalar en dagvårdsavgift uppbärs ändå 13,50 euro av vårdnadshavaren.

Tidpunkten varierar

Den nya lagen lämnar en del utrymme för tolkning.

I teorin kan det räcka med att ett barn oanmält är frånvarande en dag under sommaren för att daghemmen ska uppbära straffavgiften. Både Vasa och Helsingfors, som också tar i bruk avgiften, kommer att följa den principen.

I Vasa kommer daghemmen att uppbära avgiften om barnet oanmält inte infinner sig på dagis någon gång från och med midsommar fram till sista juli.

Vi har redan nu sett att vissa daghem har märkbart färre barn som är anmälda till dagvård i juni och juli, jämfört med tidigare år.

Charlotte Lindh, tf chef för småbarnspedagogik i Raseborg

Staden har beslutat att föräldrarna senast den 31 maj ska meddela daghemmet om barnet kommer att vara frånvarande under den här perioden.

- Då kan vi planera hur mycket mat vi ska köpa in för de kommande veckorna, säger Merja Martin.

I Helsingfors har man däremot inte slagit fast när föräldrarna måste meddela om frånvaro för att slippa straffavgiften. Avgiften kan uppbäras från början av juni till början av augusti.

Verkar fungera

Också daghemmen i Raseborg kommer att pröva på att använda straffavgiften.

- Vi har redan nu sett att vissa daghem har märkbart färre barn som är anmälda till dagvård i juni och juli, jämfört med tidigare år. Men beror det på avgiften eller på något annat vet vi ju inte, säger Charlotte Lindh, tf chef för småbarnspedagogik i Raseborg.

I Raseborg kan föräldrar vara tvungna att betala straffavgiften för frånvaro som äger rum under juni eller juli. I hur god tid vårdnadshavare måste meddela om frånvaro har staden inte beslutat än.

Vissa slopar straffavgiften

Alla kommuner kommer inte att utnyttja möjligheten att uppbära straffavgift.

Till exempel Jyväskylä har meddelat att staden inte kom underfund med hur man rättvist skulle kunna slå fast att vårdnadshavare medvetet låtit bil att utnyttja barnets vårdplats.

Skillnader i dagvårdspraxis är inget nytt. För tillfället är en månad per år gratis i de flesta daghem, men inte i alla.

Dessutom förekommer skillnader i vad som krävs för att vårdnadshavare under sommaren ska kunna bli befriade från dagvårdsavgifter.

Diskussion om artikeln