Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svenskundervisning redan i ettan i Vasa

Från 2017
Uppdaterad 17.05.2017 09:00.
Svenskaundervisning, Bjärnå skola
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle / Monica Forssell

Två finskspråkiga lågstadieskolor i Vasa börjar från hösten med svenskundervisning redan i årskurs ett och engelska i årskurs två. Projektet är del av ett försök att tidigarelägga språkstudierna.

Utbildningsstyrelsen delar ut över fyra miljoner för att stöda en tidigarelagd språkundervisning i kommunerna. Vasa stad var en av de kommuner som ville satsa på språk och fick 100 000 euro.

Fyra lågstadieskolor i Vasa deltar i projektet och två av dem satsar extra på svenskundervisningen, Länsimetsän koulu i Gerby och Isolahden koulu i Storviken.

Svenska i ettan och engelska i tvåan

Svenskundervisningen kommer inledas redan i årskurs ett istället för att, som tidigare, endast vara valbart från och med årskurs fyra.

Matti Autio är rektor på Länsimetsän koulu, och har även jobbat med projektet i sin helhet. Han berättar att de inte bara satsar på svenskan.

- Alla elever får undervisning i svenska språket en timme i veckan, det är inte mycket men där börjar vi. I tvåan börjar vi därefter med engelska, som tidigare var obligatoriskt från trean. Tyska eller svenska kommer bli valbart från och med fyran. Sedan kommer vi eventuellt också börja med spanska, men det har vi inte bestämt än.

"Yngre barn är motiverade och det är lek för dem att lära sig främmande språk"

Länismetsän koulu har sedan tidigare också satsat på språk och förutom språkbadsundervisning har de även haft språkberikad undervisning. Det innebär att bara en liten del av lektionerna i andra ämnen lärs ut på svenska, ofta genom sång och lek.

- Forskning visar att det är lättare för barn att lära sig främmande språk när de är yngre. De är motiverade och det är lek för dem att lära sig främmande språk, de vill leka med språket, säger Autio om varför de vill satsa ännu mer på språkundervisningen.

Projektet sätter igång hösten 2017 och Autio berättar att nästa steg därefter blir att börja planera samarbeten med svenskspråkiga skolor.

- Det vi pratat om är ett tandemsystem, så att de kan lära sig finska med oss och vi svenska med dem. På så sätt kan vi utnyttja varandras styrkor, säger Autio.

53 elever kommer läsa teckenspråk

Förutom de två skolorna som satsar på svenska kommer Suvilahden koulu i Sunnanvik att satsa på franska och Hietalahden koulu i Sandviken på teckenspråk.

- Det ska bli så många som tre grupper i teckenspråk. 53 elever från blandade årskurser har redan valt det, berättar Autio.

Totalt deltar 96 kommuner i försöket att tidigarelägga språkundervisningen. Andra kommuner i Österbotten som fått stöd från utbildningsstyrelsen för att satsa på språk är Vörå, Nykarleby och Karleby.

På lång sikt är målet att alla barn i Finland ska börja studera sitt första främmande språk redan i ettan i grundskolan.

Diskussion om artikeln