Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Därför uppstår torka

Från 2017
Uppdaterad 18.05.2017 09:29.
En död ko i torrt landskap i Senekal, Sydafrika 11.1.2016
Bild: EPA/KIM LUDBROOK

Torka uppstår då nederbörden är liten och vädret är varmt. Under en längre period med torka kan grundvattnet ta slut.

Hur försätts ett land i torka?

Torka innebär helt enkel att det finns för litet vattentillgångar i ett land. Människor lider av brist på dricksvatten och odlingsmarkerna och lantbruken tar stryk då bevattningen blir för liten.

Torka uppstår då det regnar alldeles för lite och det är ovanligt varmt väder. Under en sådan här period är avdunstningen större än nederbörden (regn eller snö).

- Nederbörden beror på hur luftströmmarna rör sig och hur klimatet förändras, säger Mikael Hildén, direktör på Finlands Miljöcentral.

Ett land försätts i torka då det under en längre period präglats av höga temperaturer och av brist på regn.

Ett land försätts i torka då det under en längre period präglats av höga temperaturer och av brist på regn. I det långa loppet minskar grundvattennivån.

- Det är svårt att förutspå när brytpunkten kommer att ske, men vanligtvis är det helt enkelt en lång väntan på regn som aldrig kommer. Ett klart tecken är helt enkelt för mycket sol och värme, menar Mikael.

Som följd av brist på dricksvatten sprids sjukdomar lätt. Till exempel kolera är en sådan sjukdom. Kolera sprids med vatten och är en smittsam tarmsjukdom med diarréer. Diarré som inte behandlas gör att kroppen torkar ut. Diarrésjukdomar i områden med brist på dricksvatten säger ju sig självt att är aningen komplicerat.

Vatten doneras till behövande i Jemen
Bildtext Diarrésjukdomar sprids lätt med smutsigt dricksvatten.
Bild: EPA/Yahya Arhab

Idag sprids kolera till exempel i Jemen där det förra veckan dog 184 människor. Det misstänks att över 11 000 människor är smittade.

Vad är egentligen grundvatten?

Grundvatten är det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp. Vattenmängden på jorden är alltid densamma men formen förändras. Vatten finns i haven, sjöarna, åarna, glaciärerna, marken och i luften, för att nämna några.

Grundvatten finns i marken. Det bildas då regnvatten sakta tränger genom marken och sjunker neråt. På detta sätt renas också vattnet, vilket kallas infiltration.

Det vatten du tar upp ur brunnen på landet är alltså grundvatten.

Människan kan även själv tillverka grundvatten. Detta kallas artificiellt grundvatten.

- Man tar vatten från till exempel åar eller sjöar och låter det filtreras in i marken, förklarar Mikael.

Kan Finland utsättas för torka?

Ja, det kan råda torka i Finland. Fastän en längre period med torka, såsom idag i till exempel Sahel området i Afrika, behöver man nog inte oroa sig för. Däremot kan det råda perioder med torka under riktigt varma somrar med liten nederbörd. I sommar kan till exempel delar av södra Finland tampas med låga grundvattennivåer om det inte regnar tillräckligt inom de närmaste veckorna.

Bildtext Marken spricker upp då vattnet i marken försvinner.
Bild: AP Graphics Bank.

- De rådande modellerna över möjliga klimatförändringar förutspår snarare kraftig nederbörd än torka, påpekar Mikael.

I Sverige är man orolig för en sjunkande grundvattennivå. Rapporter visar att grundvattennivån inte fyllts på som det ska under vintermånaderna.

Du kan lätt själv påverka din dagliga vattenförbrukningen genom att inte låta vattenkranen rinna i onödan, ta en litet kortare dusch och fylla diskmaskinen så mycket det går. Behöver du faktiskt tvätta dina kläder så ofta som du gör idag?

vatten fungerar inte
Bildtext Låt inte vattenkranen rinna i onödan.
Bild: Yle/Joel Grönqvist

Vad är största orsaken till den spridande torkan i världen?

Klimatuppvärmningen.

I och med att klimatet blir varmare uppstår det större och fler områden med torka. Främst rör det sig om att de redan torra områdena breder ut sig och blir större.

Trots att tecken på klimatuppvärmningen och problemen den medför finns framför näsan på oss (för att inte tala om alla vetenskapliga bevis) finns det ändå många klimatskeptiker. Underligt, kan man tycka.

Donald Trump under ett valmöte i Charlotte, North Carolina 14.10.2016
Bildtext USAs president Donald Trump är en klimatskeptiker.
Bild: EPA/ERIK S. LESSER

Globalt sett blir de områden torrare som redan idag lider av torka.

Mikael Hildén

- Globalt sett blir de områden torrare som redan idag lider av torka, säger Mikael.

Till exempel öknen Sahara, i Afrika, är en av många öknar som blir större idag. Mikael påpekar även att Medelhavsområdena lider av stundvis torka.

Klimatuppvärmningen sätter spritt på vädret. Det händer allt oftare att då områden som lidit av torka äntligen får regn, är de så kraftiga att de orsakar översvämningar och jordskred. Under året har många områden lidit av alltför kraftig nederbörd. Under april månad led till exempel en stad i Colombia av ett kraftigt jordskred till följd av för stor nederbörd, där över 100 människor miste livet. I mars led Peru av hällregn och kraftiga översvämningar där över 70 människor dog och över 70 000 blev hemlösa.

Spår efter jordskred i Mocoa, Colombia. 3.4.2017
Bildtext Jordskred i Colombia. Jordskred slukar allt i sin väg.
Bild: EPA/Leonardo Mu�oz