Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Direktörer i börsbolag tjänar i snitt 408 000 euro

Från 2017
En ringbeklädd manshand sticker in flera hundraeurosedlar i bröstfickan.
Bild: Mostphotos/Erwin Wodicka

Den totallön som börsbolagen i Finland betalar till sina verkställande direktörer varierar avsevärt.

En utredning från Centralhandelskammaren visar att den fasta lönen får mindre betydelse medan resultatbundna löner utgör en större del av totallönen, speciellt i större bolag.

I fjol var den årliga fasta lönen för en vd i ett börsbolag i snitt 408 000 euro.

Skillnaderna är stora beroende på bolaget, lönen varierar mellan 78 000 euro och 1,14 miljoner euro.

Företagens storlek påverkar bonusen

I de stora börsbolagen var bonusarna i snitt 339 000 euro, det vill säga sex procent mindre än året innan.

I medelstora företag var snittbonusen 132 000 euro, 17 procent mera än året innan. Ökningen berodde på att några företag var betydligt generösare än tidigare.

I små företag får under hälften av verkställande direktörerna bonus.

- Företagets storlek påverkar i hög grad hur stor belöningen är och hur den är uppbyggd, säger Centralhandelskammarens jurist Antti Turunen.

- I stora företag betonas bonusar medan de mindre satsar på den fasta lönen. Å andra sidan finns det kanske inte alltid ett behov av extra bonus i små företag om bolagets vd äger tillräckligt med aktier i det företag han leder.

I snitt 1,2 styrelsplatser per person

Centralhandelskammaren utredde också vem som sitter i de finska börsbolagens styrelser.

Det visade sig att de 768 styrelseplatserna är fördelade på 660 olika personer, 172 kvinnor och 488 män.

I snitt har alltså samma person 1,2 styrelseplatser.

Internationellt sett är detta en låg siffra. I till exempel USA är den 2,1.

I år har andelen kvinnor i styrelserna fortsatt att öka. Den är nu 27 procent i alla företag och 33 procent i de stora.


Källa: FNB