Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo föregångare i landet - satsar brett på förebyggande arbete för att stöda utsatta

Från 2017
Uppdaterad 17.05.2017 21:17.
Pensionärer vattenlöper i en simhall.
Bildtext Impivaara simhall är populär bland åboborna.
Bild: yle, MOT

Åbo stad har på allvar fått upp ögonen för hur viktigt förebyggande arbete är. Staden kan visa upp fina resultat för hur man har lyckats stöda långtidsarbetslösa åbobor genom olika förebyggande åtgärder.

Det målmedvetna arbetet för att upprätthålla arbetsförmågan hos långtidsarbetslösa personer är unikt i landet.

Bildtext Många utnyttjar gymmet för att hålla sig aktiva.

Unikt aktivitetsarmband öppnar dörrar till idrott och kultur

Åbos recept på att motverka utslagning hos utsatta invånare är att erbjuda dem ett så kallat Kimmoke-armband, det vill säga ett armband som berättigar till att gratis besöka olika idrotts- och kulturanläggningar.

Impivaara simhall, januari 2013
Bildtext Bland dem som använder aktivitetsarmbandet uppger 60 procent att de besöker ett gym och en simhall en gång per vecka.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Armbandet kostar 39 euro och är i kraft i sex månader. Det kan köpas av personer som får understöd via Folkpensionsanstalten så som utkomststöd, pension på grund av arbetsoförmåga, arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller rehabiliteringsstöd.

Bildtext Många städer och kommuner har kontaktat Åbo stad för att få veta mer om de aktiverande åtgärderna berättar Minna Sartes.
Bild: Yle/Nilla Hansson

- Det här är verkligen unikt i hela landet, berättar direktören för fritidssektorn Minna Sartes. Det är så omfattande i Åbo. Det finns liknande projekt i till exempel Esbo och i Kajanaland men i Åbo har vi den mest omfattande verksamheten där väldigt många av stadens olika sektorer medverkar, säger Sartes som tycker att det här är något Åboborna kan känna sig stolta över.

Fina siffror visar att aktivering ger resultat

I en egen undersökning som Åbo stad har gjort bland dem som använder sig av aktivitetsarmbandet uppger 57 procent att deras hälsotillstånd har blivit bättre tack vare de aktiviteter som armbandet möjliggör. 46 procent uppger att deras arbetsförmåga har förbättrats och 28 procent uppger att de har minskat sina besök till hälsocentralen.

Finska flaggan syns i bakom en växt.
Bildtext Många av dem som använder sig av aktivitetsarmbandet bor i stadsdelen Pansio.
Bild: Yle/Daniel Korpi

De som använder sig av aktivitetsarmbandet är ofta fattiga, hälften uppger att hela hushållets totala inkomst ligger mellan 500 och 1000 euro per månad. För 16 procent är hushållets inkomst under 500 euro per månad. Därför tummar många på just fritidsaktiviteter eftersom de ofta kostar.

Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar.
Bildtext 85 procent av långtidsarbetslösa uppger att arbetslösheten inverkar negativt på deras hälsa.
Bild: All Over Press

63 procent har skurit ner sina utgifter för olika fritidsaktiviteter, 29 procent säger att de har skurit ner sina utgifter för att sköta sin hälsa, och 14 procent uppger att de ofta saknar pengar till tillräckligt med mat.

En tredjedel av dem som har skaffat sig ett aktivitetsarmband är invandrare.

Aktiviteter motverkar ensamhet

De som har skaffat sig ett aktivitetsarmband använder dem flitigt. Två av tre uppger att de varje vecka besöker en simhall och ett gym. Många besöker också till exempel ett museum en gång per månad tack vare aktivitetsarmbandet.

Bildtext Aktivitetsarmbandet ger också gratis tillträde till många av Åbo stadsorkesters generalrepetitioner.
Bild: Yle/ Linus Hoffman

Förutom att man gratis kan besöka till exempel simhallar och gym kan man också motionera i grupp. På programmet finns till exempel innebandy, motionscirklar, yoga, muskelträning, käppgymnastik, volleyboll med mera.

Dessutom arrangerar Åbo stad också utfärder till olika friluftsområden. Det kan sänka tröskeln för många att delta eftersom verksamheten då är ledd.

Västra strandgatan i Åbo.
Bildtext Kimmoke-gänget har tillsammans städat Apoteksmueets innergård på talko.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Dessutom motverkar man på det här sättet ensamheten som lätt drabbar den som har varit arbetslös under en lång tid. Tillsammans har man också kunnat delta i gemensamma talkoarbeten, hantverksverkstäder på Kurala bybacke, fågelskådning, teaterföreställningar på Åbos stadsteater med mera.

Armbandet ger också gratis tillträde till många av Åbo stadsorkesters generalrepetitioner, Åbo stadsteaters föreställningar och besök på Aboa Vetus och Forum Marinum. Dessutom har det också varit möjligt att gå på FC Inters matcher, Tutos hockeymatcher och TPS innebandymatcher.

Också personer i arbetslivet ska aktiveras

Åbo stad vill också få fart på personer i arbetslivet som på grund av sitt arbete rör på sig alldeles för lite.
- En läkare jag talade med nyligen konstaterade att stillasittandet är vår tids ”röda Nortti”, berättar Minna Sartes.

person är på väg att sätta sig på en stol.
Bildtext Sittandet är lika farligt som att röka?
Bild: Yle

Sartes avser cigarettmärket North state som ansetts vara särskilt skadligt för hälsan.

För att locka åboborna till att röra på sig mer kommer Åbo att ha en mycket synlig kampanj i september där alla uppmanas att röra på sig så att man tillsammans uppnår en sträcka som motsvarar hundra varv runt Finlands gränser.

trappuppgång
Bildtext Det gäller att ändra sitt beteende i vardagen - ta trapporna!
Bild: YLE/Stefan Härus

- Det handlar om att varaktigt förändra sitt vardagsbeteende, säger Sartes. Ta trapporna, promenera sträckor där du annars har valt bilen eller bussen, funderar Sartes.

Skolbarnen sitter för mycket

Åboskolan Hannunniittu utmanar alla åboelever att göra hundra gymnastikrörelser hundra gånger.

Skolväska i skolan.
Bildtext Skolbarnen måste få röra på sig mer under skoldagen.
Bild: Yle/Carmela Walder

De hundra rörelserna som ska vara med i utmaningen är nu utvalda och nu håller skolan på att filma skolelever som utför rörelserna. Slutresultatet ska bli ett stort antal korta videofilmer där man får se alla rörelser. Varje elev ska få ett eget häfte där man sedan kan bokföra hur många rörelser man gjort varje dag.

Skolbarn spelar fotboll
Bildtext Hundra rörelser hundra gånger är målsättningen för 14 000 skolelever i Åbo.
Bild: YLE/ Sandra Snellman

Meningen är att Åbos alla 14 000 skolelever ska ha utfört de hundra rörelserna hundra gånger från september till självständighetsdagen den 6 december.

De häften som eleverna ska bokföra sina prestationer i ska också kunna laddas ner från Åbo stads hemsidor i höst så det är fritt fram för också vuxna att utföra och bokföra de hundra rörelserna för egen del.

Diskussion om artikeln