Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Radikal minskning i antalet sökande till Soc&Kom

Från 2017
Uppdaterad 19.05.2017 12:52.
Mirjam Kalland är rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors.
Bildtext Mirjam Kalland är rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors.
Bild: Yle/Anna Savonius

Antalet sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har sjunkit radikalt de senaste åren.

På två år har mängden sökande till Soc&kom rasat med ungefär en tredjedel. 2015 sökte 455 in till högskolan. 2017 har sökandena fallit till 297.

Mirjam Kalland, rektor på Svenska social- och kommunalhögskolan, är mer nyfiken och intresserad av minskningen än orolig.

Hon tror också att det finns många orsaker som kan ha påverkat den nedåtgående trenden.

Bland troliga orsaker uppger hon förändringar i ansökningsprocessen.

Tidigare kunde man söka till sex olika studieplatser och sedan välja platsen fritt enligt sina prioriteringar.

Från och med 2016 blev också universiteten tvungna att reservera en del av sina platser till förstahandssökande.

Kalland tror att det här kan ha lett till förändringar i ansökningsbeteendet.

Det har också pågått spekulationer om vilken inverkan den stora mängden finlandssvenska studerande som flyttar till Sverige för att studera har haft.

Gamla studieinriktningar slopas

En annan radikal förändring är det nya kandidat- och magisterprogrammet på Soc&kom.

Det nya programmet slopar de gamla studieinriktningarna och ersätter dem med ett bredare program.

Eleverna kommer först att studera samhällsvetenskaper allmänt innan de väljer ett huvudämne.

Kalland ser det nya programmet som en stark fördel.

Hon tror att det kommer att vara fördelaktigt för antalet ansökningar till skolan i fortsättningen.

- Eleverna kommer att ha en möjlighet att prova på olika inriktningar innan de gör några stora val.

Marknadsföring räddning ur svackan?

Det är kraftig satsning på marknadsföring som gäller för Soc&kom under det kommande året, enligt Kalland.

- Uppföljningar på våra gamla studerande visar att är vi ett väldigt starkt kort på arbetsmarknaden och det är ett budskap som jag anser att vi inte fått ut tillräckligt.

Soc&kom
Bildtext Soc&Koms byggnad i Kronohagen i Helsingfors.
Bild: Soc&kom/Mats Engblom

Skolans hemsidor har förnyats och det ska även satsas mer på att besöka gymnasier för att berätta om det nya kandidatprogrammet.

- Om man inte vet om ett sökmål så kan man inte söka och därför blir marknadsföringen viktig.

Kalland säger också att de bästa marknadsförarna för Soc&kom kommer att vara människor som studerat där.

Hoppet ligger även på att det nya kandidat- och magisterprogrammet som erbjuds på svenska och engelska ska räcka till för att locka studerande från resten av Norden.

Samhällsvetenskaper väcker ökat intresse utomlands

En annan ljuspunkt på himlen för Soc&Kom är, enligt Kalland en ökande internationell popularitet för samhällsvetenskaper.

- Unga människor är väldigt intresserade av samhällsfrågor.

Hon säger också att samhällsvetenskapliga kurser på Soc&kom varit mycket attraktiva biämnen för studerande.

Bland dessa räknar hon upp etniska relationer, genusvetenskap, ledarskap och hållbarhet.

Populariteten bland dessa ämnen har lett till att man på Soc&kom börjat fundera på att hålla vissa kurser mer än en gång om året.

- Det här tyder också på att ansökningssiffrorna inte visar hela sanningen och vi hoppas att det vi just nu upplever bara är en tillfällig svacka.

Diskussion om artikeln