Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tuffa politiska förhandlingar i Hangö på målrakan - Kavander, Söderholm och Ekholm får tyngsta posterna

Från 2017
Två män.
Bildtext Torbjörn Ekholm och Sture Söderholm delar på ordförandeskapet i stadsstyrelsen i Hangö.
Bild: Yle/Petra Thilman

Hangös överlägsna röstmagnet, SFP:s Torbjörn Ekholm, känner sig inte mogen att genast ta emot jobbet som ordförande för stadsstyrelsen. Därför delar han posten med Sture Söderholm, som Ekholm beskriver som sin mentor.

Många av de viktigaste pusselbitarna inom maktorganen i Hangö har nu lagts för de fyra kommande åren.

De politiska förhandlingarna i Hangö beskrivs som tuffa, men nu är de flesta viktigaste namnen redan klara.

Så här ser förslaget ut nu. Det finns en del frågetecken och könskvoteringarna kan ännu ändra på läget.

Texten om förhandlingarna fortsätter efter faktarutan med kommentarer från alla grupperingar.

De här leder Hangö de fyra kommande åren

Stadsfullmäktige

 • Ordförande Jouko Kavander SDP
 • Första vice ordförande Barbro Wikberg SFP
 • Andra vice ordförande Ulf "Putte" Lindström SDP

Stadsstyrelsen

 • Ordförande Sture Söderholm/Torbjörn Ekholm (SFP)
 • Vice ordförande Jorma Nousiainen (SDP)

Övriga medlemmar i stadsstyrelsen

 • Helena Lesch-Saarinen (SFP)
 • Pirkko Heinänen (Saml)
 • Bernt Förström (SDP)
 • Aila Pääkkö (SDP)
 • Birgitta Gran (VF)
 • Sture Söderholm/Torbjörn Ekholm (SFP)
 • Eero Koli (Obunden)

Revisionsnämnden

Ordförande Yrjö Sahlstedt (SFP)

Grundtrygghetsnämnden

Ordförande Urpo Hyttinen (VF)

Bildningsnämnden

Ordförande ??? (SFP)

Tekniska nämnden

Ordförande Jarkko Immonen (SDP)

Miljönämnden

Ordförande Björn Peltonen (SFP)

Nämnden för kultur- och medborgarverksamhet

Ordförande Jaana Pulkkinen (SDP)

Hamnbolagets styrelse

Johan Wikström (SFP)

Sydspetsens miljöhälsonämnd

Medlemmar från Ingå, Raseborg och Hangö.
Ordförandeposten hör till Hangö, men oklart vem och vilket parti som tar platsen.

SDP:s Jouko Kavander leder alltså stadsfullmäktige de kommande fyra åren.

Jouko Kavander och Barbro Wikberg
Bildtext Jouko Kavander som fullmäktigeordförande och Barbro Wikberg som första vice ordförande för fullmäktige.
Bild: Yle/Petra Thilman

Första vice ordförande i fullmäktige blir SFP:s Barbro Wikberg och andra vice ordförande SDP:s Ulf Lindström.

Delat ordförandeskap i styrelsen

I stadsstyrelsen delar SFP:arna Sture Söderholm och Torbjörn Ekholm på ordförandeskapet så att Söderholm tar de två första åren.

Vice ordförande blir SDP:s Jorma Nousiainen.

Ekholm säger att han som ny i politiken hör vad väljarna vill, men att han behöver tid att komma in i politiken.

Det är rent en praktisk fråga egentligen.

Torbjörn Ekholm

Med 361 personliga röster var Torbjörn Ekholm överlägsen röstmagnet i vårens kommunalval i Hangö.

SDP:s Jorma Nousiainen, som kom på andra plats när det gäller antalet röster, fick 178 röster.

Ekholm säger att det delade ordförandeskapet ger honom en möjlighet att sätta sig in i styrelsearbetet först i två års tid.

Det behövs eftersom han är oerfaren.

- Jag är ju hela tiden där på nerven i alla fall och följer med vad som sker. Och beslutar om saker och ting. Det är rent en praktisk fråga egentligen, säger Ekholm.

Han säger att det här också viktigt med tanke på kontinuiteten i politiken eftersom många ärenden har varit på agendan redan en längre tid.

Mentorskap

Torbjörn Ekholm beskriver veteranpolitikern Sture Söderholm som sin mentor.

Han säger sig ha tagit kontakt med Söderholm för ett år sedan för att fråga ifall SFP ville se honom komma med i politiken. Ekholm hade då pensionerat sig och kände sig mogen.

- Då kom vi överens om att han skulle vara min mentor. Och det här är ju egentligen en fortsättning på den överenskommelsen som vi gjorde då för ett år sedan, säger Ekholm.

Sture Söderholm säger för egen del att han inte ha tänkt sig mentorrollen som särskilt framträdande eftersom han tycker sig redan ha gjort en "ganska stor insats för Hangö stad".

Jag sitter kanske med lite bättre insikter i den traditionella politiken och alla dess små rävspel

Sture Söderholm om sin roll som mentor

Söderholm är för tillfället fullmäktigeordförande i Hangö.

Han säger sig ändå känna att han var beredd att "axla ett visst ansvar".

Att Ekholm skulle få en framträdande roll var självklart för Söderholm och då Ekholm nu behöver Söderholms stöd kände han att han kunde ge den hjälpen.

- Vi ska dra det här tillsammans och komplettera lite våra kunskaper. Han är bra insatt i alla ekonomiska frågor från näringslivet och jag sitter kanske med lite bättre insikter i den traditionella politiken och alla dess små rävspel, säger Söderholm.

Tuffa förhandlingar

De två stora grupperna i Hangö, SFP med 10 av 31 mandat och SDP med 9 av 31 mandat, är de som tar merparten av makten.

Stämningen har nog varit mera spänd än för fyra år sedan

SDP:s Aila Pääkkö

Men från bägge håll låter man förstå att förhandlingarna den här gången har varit betydligt tuffare än tidigare år då vänsterblocket och högerblocket till synes rätt enkelt har fördelat makten mellan sig.

Grafik över mandatfördelningen i Hangö, kommunalvalet 2017.
Bildtext Observera att antalet platser i fullmäktige i Hangö har minskat från 35 till 31.
Bild: Yle

Aila Pääkkö, ordförande för SDP:s kommunalorganisation i Hangö, säger att det kom som en liten överraskning.

- Det har varit en hel del dragkamp, vilket har varit lite överraskande. Stämningen har nog varit mera spänd än för fyra år sedan.

Pääkkö säger att det handlar om SFP:s vilja att få mera makt.

- SFP har med en fullmäktigeplats mera än vi haft övertaget i förhandlingarna. De visar att de har makten och använder sig gärna av den, säger Pääkkö.

Nog talar vi fortfarande med varandra

Aila Pääkkö om förhållandet mellan SFP och SDP

I Hangö är SDP är strikt delad i de svenska och finska socialdemokraterna. De två grupperna hade bland annat skilda valvakor och har skilda förhandlare.

Men inom SDP har det inte förekommit några större problem, säger Pääkkö.

- Det är klart att vi också tvingas rösta ibland, men samarbetet har nog fungerat alldeles väl inom partiet.

Samtidigt säger hon att samarbetet med SFP nog ska fungera de kommande fyra åren.

- Nog talar vi fortfarande med varandra, försäkrar Pääkkö.

Hon hoppas att alla parter ska tänka under de kommande fyra åren att alla jobbar för samma sak, vilket är Hangös bästa.

- Jag vill tro att när makten har fördelats lugnar läget sig och att de största stormarna i vattenglaset bedarrar. Månne vi inte klarar det, säger Pääkkö.

Det är nog i samarbete allt det här ska göras

SFP:s Sture Söderholm

Från SFP:s sida är Sture Söderholm övertygad om att läget lugnar sig.

- I det här skedet är det alltid lite rävspel när de här vakanserna ska besättas. Då kommer nog de sanna inställningarna fram. Men det går över sedan när det här skedet är över och vi går vidare. För det är nog i samarbete allt det här ska göras, säger Söderholm.

Alla vill ha de populäraste nämnderna

Könskvoter och intresset för olika politiska organ kan krocka.

- Alla politiska partier har nog intresse för de viktiga och tunga nämnderna. I vårt fall är det nog så att bland annat miljönämnden och tekniska nämnden är sådana som är mycket på tapeten. Där blir ju intressena lika och sedan ska det fördelas.

SDP:s Aila Pääkkö håller med Sture Söderholm.

- Vi hade samma önskemål om nämndplatser som SFP när förhandlingarna drog igång. Till sist lyckades vi förhandla fram oss till åtminstone tekniska nämnden trots att det till en början såg riktigt illa ut. Men så här är det och folket har talat, slut snackat, säger Pääkkö.

Samarbete för Hangös bästa är det allra viktigaste

SFP:s Torbjörn Ekholm

För nykomlingen Torbjörn Ekholm var stämningen på förhandlingarna en överraskning.

- Jag har varit med om många möten och samtal, men de här har nog varit ganska tuffa. Och här visar det sig nog att erfarenhet är bra att ha i sådana här diskussioner.

Samtidigt vill Ekholm lyfta fram att partierna framöver ska jobba tillsammans.

- Samarbete för Hangös bästa är det allra viktigaste.

Stadsstyrelseposten viktigast

De senaste fyra åren har SDP suttit på den eftertraktade posten som stadsstyrelseordförande.

Trots att fullmäktigeordföranden ofta är stadens ansikte utåt är det i praktiken i stadsstyrelsen en hel del av de viktiga besluten fattas.

Sture Söderholm säger att SFP nu ville ha posten som styrelseordförande.

- Efter vårt fina valresultat så var det en klar prioritering. Stadsstyrelseskapet är politiskt sett och i praktiken viktigare, fast jag har varit fullmäktigeordförande. Jag har följt med det i så många år.

Ordförandeskapen i nämnderna var också en fråga om prioriteringar, kompetens och intresse bland politikerna, säger Söderholm.

- Det ska finnas ett genuint intresse också för nämndarbete. Allt fler av besluten fattas ju nere på nämndnivå. Det sker hela tiden en sådan utveckling.

Nöjda vänsterförbundare

Vänsterförbundet får alltså ordförandeposten i grundtrygghetsnämnden och den posten tar Urpo Hyttinen.

Urpo Hyttinen
Bildtext Urpo Hyttinen.
Bild: Yle/ Ki Svahnström

Birgitta Gran fortsätter i stadsstyrelsen.

Gran vill inte ta ställning till hur de politiska förhandlingarna i Hangö har varit.

- För vår egen del har det varit ganska klart. Vi har mycket kvinnor att ställa upp så vi krockar inte karlar mot andra karlar, säger hon.

Gran säger att en utmaning har varit att till exempel flera små grupper är rätt mansdominerade och det gör pusslet lite svårare att lägga på grund av könskvoteringar.

Hon får medhåll av De obundnas Eero Koli som medger att de små partierna har problem med att hitta tillräckligt med kvinnor.

- Vi gör vårt bästa.

Bitterhet

De politiska förhandlingarna i Hangö har förts så att SFP, SDP, VF, De gröna och Samlingspartiet i huvudsak har förhandlat om hur man fördelar makten i staden, alltså de viktiga ordförandeplatserna och platserna i nämnderna.

Vi duger bara när det handlar om könskvoter.

De obundnas Eero Koli

SFP:s Sture Söderholm lät i ett tidigt skede förstå att kommunisterna, De obundna och Sannfinländarna valde att stå utanför de gemensamma förhandlingarna.

Men enligt Eero Koli från De obundna stämmer det här inte.

- Vi är mycket besvikna. Vi hörde via Yle Västnyland att vi skulle ha lämnat oss utanför, men det stämmer inte. Vi blev inte ens tillfrågade. Vi duger bara när det handlar om könskvoter, säger Koli.

Han tillägger att han inte anser läget vara demokratiskt.

- Det här inte det som kommuninvånarna ville ha, säger han.

Eero Koli, Centern
Bildtext Eero Koli är besviken.
Bild: Yle/Maria Wasström

Kommunisterna, De obundna och Sannfinländarna får som grupp en medlem i varje nämnd och i stadsstyrelsen.

I stadsstyrelsen tar Eero Koli platsen med Sannfinländarnas Pertti Ruuska som suppleant.

Nöjda småpartier

Samlingspartiet med bara två mandat i fullmäktige skulle inte ha fått en plats i stadsstyrelsen med bara egen kraft.

Men i och med att SFP avstod från en av sina fyra platser till förmån för Samlingspartiet får partiet trots allt en styrelseplats.

Den platsen är vigd för en kvinna så Samlingspartiet kunde inte välja Jari Karvinen till platsen som fick mest röster av de två invalda.

Det blev istället Pirkko Heinänen som får ta den platsen med Karvinen som suppleant.

- Vi är ändå nöjda med läget eftersom vi fick betydligt mer än vad vi annars skulle ha fått med tanke på valresultatet, säger Karvinen.

Det är precis som vi hade önskat

De grönas Teemu Köppä

De gröna som kom in som nytt parti i fullmäktige med en plats är också nöjda med läget, säger invalda ledamoten Teemu Köppä.

Partiet har fått delta i de politiska förhandlingarna i den så kallade innersta kretsen.

- Visst har det varit en dragkamp, men vi har ju i alla fall kunnat komma överens utan att bara stirra på valresultatet, säger Köppä.

Han säger att partiet hade två önskemål om platser i nämnder och dem fick man.

- Jag får plats i miljönämnden och Pia Louhelainen får plats i nämnden för kultur- och medborgarverksamhet. Det är precis som vi hade önskat, säger Köppä.

Inga större ändringar i politiken

Att det nu blir SFP som tar över rodret i stadsstyrelsen ska ändå inte förändra särskilt mycket, säger både Sture Söderholm och Torbjörn Ekholm.

- Nog har det ju varit en utveckling framåt nu också. Den har kunnat vara lite omstridd emellanåt och där har vi alla varit lite delaktiga. Men inte klandrar vi på något sätt den här utvecklingslinjen. Nog har vi alla jobbat för samma mål, säger Söderholm.

Ekholm lyfter än en gång fram samarbetet och talar om sunda ekonomiska beslut.

Då ekonomin nu har vänt betyder det också i förlängningen att räntorna börjar stiga och det innebär utgifter för en skuldtyngd kommun, säger han.

Det positiva med en bättre konjunktur betyder flera jobb och det är bra för Hangö, säger Söderholm.

Drottningberg i Hangö, ett stort berg i Östra hamnen.
Bildtext Befolkningsutvecklingen i Hangö och inflyttningen hör till de viktiga frågorna, anser Torbjörn Ekholm.
Bild: Yle/Marica Hildén

Ekholm säger sig ha en röd tråd i sin politiska syn.

- För alla beslut som vi fattar borde vi ställa oss frågan: Hur påverkar det här befolkningsutvecklingen i Hangö? Det borde man se långsiktigt på. Kanske borde man tänka på mjuka värden, säger Ekholm.

Han poängterar att den stora frågan är om besluten får folk att flytta till eller från Hangö.

Diskussion om artikeln