Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Purmobor är måna om sin församlingsidentitet

Från 2017
Purmo kyrka
Bildtext Purmo kyrka.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

I Purmo finns det åsikter både för och emot en fusion mellan de fyra svenska församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Det finns mycket känslor i den egna församlingen och det är säkert en orsak till att ingenting hänt på den här fronten även om det varit kärvt med ekonomin också tidigare.

- Jag tycker det skulle vara bra med en fusion, jag är inte alls insatt i frågan men jag tycker det är viktigt att ekonomin skulle fungera, säger Marlene Nylund i Purmo.

- Verksamheten i församlingen är livlig men den kunde vara bättre , säger Johan Willman. Två församlingshem har sålts och det innebär automatiskt mindre verksamhet.

Anita Björklund och Johan Willman i Purmo
Bildtext Anita Björklund och Johan Willman.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Minusresultat i samfälligheten

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet består av Esse, Purmo, Pedersöre och Jakobstads svenska församling plus Jakobstads finska församling.

De fyra svenska församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet borde bli en församling. Den åsikten står den kyrkliga samfällighetens ordförande Rainer Karvonen för.

Orsaken är ekonomisk, det blir allt svårare att få pengarna att räcka till för verksamheten.

Samfälligheten gjorde ett minusresultat under fjolåret och också för det här året är ett minusresultat budgeterat. I längden kan inte den utvecklingen fortsätta.

- Trenden är tydlig, inkomsterna minskar och utgifterna ökar. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder med tanke på framtiden, säger samfällighetens ordförande Rainer Karvonen.

- Jag har på känn att man i församlingarna blivit mer medvetna om den ekonomiska situationen. Det handlar till 80 procent om känslor och då är det svårt att vidta åtgärder.

- Jag ser det inte som att Jakobstad tar de andra församlingarna, istället får vi en helt ny. Församlingarnas verksamhet måste tryggas och då gäller det att spara på byråkrati och administration.

Rainer Karvonen, ordförande för Pedersörenejdens kyrkliga samfälligheter
Bildtext Rainer Karvonen.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Fusionstankar har väckts också tidigare men man har aldrig nått en enighet i den här frågan och på ytan råder det också nu en stiltje i ärendet.

Principiellt borde framtidsfrågan lösas det här året eller senast nästa vår anser Rainer Karvonen.

Diskussion om artikeln